Könyvajánló: Titkok keresése

Krüzsely Erzsébet: Titkok keresése. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ungvár, 1996.

„Mikor összesűrűsödött bennem a hit-kérdés újszerű látása – egyedül maradtam. Sokszor kértem a testvéreket, segítsenek. Nem tudtak, mert nem értettek. Feléjük nyújtottam a kezem és Isten egészen mást adott.”
A viski születésű, Munkácson élő Krüzsely Erzsébet elhúzódó betegsége és ágyhozkötöttsége ellenére a kárpátaljai magyar szellemi élet kiemelkedő egyénisége volt, sok kárpátaljai magyar értelmiségi tőle kapott indíttatást, s mind Visken, mind Munkácson kialakult körötte egy szellemi csoport – írók, költők, egyetemisták –, akiknek pályáját nagyban meghatározta a tőle kapott szellemi örökség.
Krüzsely Erzsébet könyve azon túl, hogy a vívódó ember lelkét tárja elénk a csapongónak tűnő gondolatokon keresztül, az istenhit, a vallásosság sajátos megélésének őszinte kibeszélése. „Isten-keresése nem puszta érdeklődés, nem is tudományos kérdés volt. Sokkal inkább létforma. A vívódások és megnyugvások, a lázas dadogás és a megvilágosodás felvillanásainak végtelen forrása” – írja utószavában a kötet szerkesztője, Gulácsy Géza.