A hetedik te magad légy… Interjú Tóth Péter versmondóval

A költészet ősidők óta nagy jelentőséggel bír az emberek életében, ám napjainkban hajlamosak vagyunk megfeledkezni annak szépségéről, gyógyító erejéről.

A kunszentmiklósi Tóth Péter zsinórban hetedik országos versmondó versenyét nyerte meg (ahol utolsó előttiként a hetes sorszámot húzta), és hetedik alkalommal járt itt, Kárpátalján pódiumestjeivel, ahol, az ő szavaival élve, szeretné biztatni az embereket, hogy ápolják a nyelvüket, olvassanak verseket, hogy a mindennapi erőfeszítéseikben erőt tudjon adni egy-egy költemény.

– József Attila szavaival élve, mintegy ars poeticaként olvashatjuk a bemutatkozó anyagodban, hogy a vers az útleveled, utazás önmagadhoz. Kifejtenéd, hogy mit jelent ez?

– Ez egy kettős utazás számomra: egy belső, lelki utazás, a versek világán keresztül jobban megismerhetem önmagam. Olyan útikönyv, amellyel saját magam is jobban föltárhatom és megismerhetem. A másik inkább egy külső, fizikai utazás, hisz ezeket a verseket, gondolatokat magamon átszűrve mondhatom el más embereknek szerte a Kárpát-medencében.

– Mikor kerültél kapcsolatba a versekkel? Mi volt az első költemény, amelyet elszavaltál?

– Édesanyám mesélte, hogy már másfél évesen betéve tudtam az Öreg néne őzikéjét és József Attila Altató című művét. A versek iránti kötődésem már gyermekkorban kialakult. Az első mű, amellyel színpadra álltam, egy részlet volt Petőfi Sándor Apostol című elbeszélő költeményéből úgy tizenhárom-tizennégy évesen. Egy nagyon megrendítő részt szavaltam, amelyben az apa perlekedik Istennel, amiért elvette tőle gyermekét, s a tétlenség miatt, amiért nem tudott ételt adni a családjának; valamint az anya siratóját a fia temetésén. Ez elsőre borzasztónak tűnhet, hogy ilyen fiatalon ilyen mély, fájdalommal telt műből idézek… De azt gondolom, hogy gyermekkoromtól kezdve elkísér egyfajta szociális érzékenység az emberek, a világ dolgai iránt, amelyből meríteni tudok a versmondásaimhoz.

– Noha fiatalkorodtól elkísértek a versek, mégis testnevelés-történelem szakpáron végeztél. Miért?

– Tizennégy éves koromig indultam versmondó versenyeken, aztán egy nagy szerelem költözött az életembe, a kosárlabda. Ez annyira megfertőzött, hogy evidens volt, hogy testnevelő tanár leszek. Emellett mindig vonzott a múlt, az élet misztikus dolgai, ezért jelentkeztem az ELTE Tanárképző Főiskolai Karára testnevelés-történelem szakra. A tanári pálya választásában közrejátszott az is, hogy édesanyám és a családunkban többen a pedagógus pályát választották hivatásukul. Két öcsémmel gyakorlatilag az iskolában nőttünk fel. Közben verseket tanultam a saját szórakoztatásomra, de mindennemű tudatosság nélkül. 2008-ra aztán elkészült egy olyan József Attila-összeállítás, melyet a kunszentmiklósi Varga Domokos Általános Művelődési Központ (ÁMK) könyvtárában mutattam be, majd 2009-ben indultam a József Attila megyei versmondó versenyen, ahonnan bejutottam az országos döntőbe, s ott különdíjat szereztem. Ezután lavinaszerűen következtek egymásból a különböző versenyek, pódiumestek.

– Több országban is jártál már versenyeken vagy fellépéseken, köztük Berlinben és Prágában is. Mennyiben más egy-egy fellépés a különböző helyszíneken?

– Sokat jelent számomra, hogy a versmondásnak köszönhetően számos helyre eljuthatok, és rengeteg emberrel ismerkedhetek meg. Úgy gondolom, hogy minden fellépés más és más, különböznek egymástól, de ugyanakkor erősítik is a másikat, az egyik pódiumest tapasztalataiból lehet építeni a következő pódiumestre. Berlinben 2010-ben voltam, és biztos vagyok abban, hogy ha most utaznék ki, akkor érettebb előadóestet tudnék bemutatni, és bízom benne, hogy 4-5 év múlva a mostaninál is érettebb, „erősebb” előadást tudok produkálni. Ehhez folyamatos fejlődésre van szükség, és nagyon sok gyakorlásra. Hiszen lehet ezerféle győzelmed különböző versenyeken és elsöprő sikered az előadásokon, de minden városban, településen az adott közönséget kell újra és újra megnyerned, magaddal vinned őket a versek világába.

– Mennyire vagy jelen a versekben, amelyeket elszavalsz?

– A versmondónak az előadás alatt, közben meg kell próbálnia azonosulni azzal a költővel, akinek a verseit mondja. A Vasútá(l)lomás alatt kicsit József Attilának és persze Tóth Péternek is kell lennem. Nem József Attilát kell utánozni, nem is lehet. De meg kell próbálni minél jobban belehelyezkedni az ő élethelyzetébe, gondolatvilágába. De persze elengedhetetlen a versmondó saját személyisége is. Olyan verseket választok, amelyekkel nekem is van mondanivalóm, üzennivalóm. A költő, a vers, a versmondó és a közönség négyszögéből, egymásra hatásából alakul ki végül az előadás.

– Radnóti-, Latinovits Zoltán- és Dudás Kálmán-díjas vagy, s nemrég első helyezést értél el a X. József Attila vers- és prózamondó versenyen. Még igazán frissek az élményeid, mesélnél róluk? Hogyan jutottál el idáig?
– Ahogy korábban említettem, négy éve álltam újra pódiumra. 2009 a különdíjak éve volt a versmondó versenyeken. 2010 novemberében történt az „áttörés”: sikerült megnyernem az első országos döntőmet Ozorán, az V. Illyés Gyula Vers- és Prózamondó Versenyt. Ezt követte Győrben a Radnóti-díj, majd egy héttel később a Nagy László–Szécsi Margit–Kondor Béla Országos Vers- és Prózamondó döntő első helyezése. 2011 júniusában Latinovits-díjat kaptam, novemberben pedig a Vajdaságban, Bácsfeketehegyen megkaptam a Dudás Kálmán-díjat. 2012 májusában megnyertem a nagykanizsai X. Csengey Dénes Vers- és Prózamondó Versenyt, idén áprilisban, a költészet napjához közel a tatabányai X. József Attila Országos Vers- és Prózamondó Versenyt. Ez volt egymásutánjában a hetedik első helyezésem.
És most rögtön idekívánkozik egy számomra mindent meghatározó, fontos megállapítás Földes Hobó Lászlótól: „A múlt sikere nem igazol semmit.”

Ez a mondat amolyan iránytű az életemben. A díjak felelősséggel járnak, és nagyon sok további munkával. A díjakra, első helyezésekre úgy emlékszem, mint pillanatnyi örömökre, de leginkább az odáig vezető útra emlékszem. A szamárlétrára, melyet a mai napig járok. Minden díjhoz, első helyezéshez kötődik valamilyen szép, különleges emlék. Nagyon sokat kell még tanulnom, dolgoznom, és reményeim szerint sokat utaznom, hogy minél több olyan helyre elvigyem a verseket, ahol szomjazzák a magyar szavakat, a magyar kultúrát.

‒ És ezzel félig-meddig már válaszoltál is a következő kérdésemre, miszerint mennyire változtatnak meg a díjak, mennyire érzed magad másnak, esetleg többnek azoktól?

‒ Nem a díjaktól érzem magam többnek. A József Attila-versenynek sem úgy indultam neki, hogy „No, ezt most akkor nyerjük meg!”. Számomra az a fontos, hogy a verset úgy tudjam megmutatni a versenyen, ahogy én azt korábban elképzeltem. Egyébként a szavalóversenyeket sem kell vérre menő párbajok helyszínéül elképzelni, sok barátomat a versmondásnak és ezeknek a versenyeknek köszönhetem. Ahogy elsodródtam a versek szárnyán, mindig olyan fiatal, tehetséges emberekkel találkoztam, akik szívügyüknek tekintik a magyar kultúra védelmét, nyelvünk ápolását. Számukra magától értetődő a versek iránti szenvedély, s ezek a találkozások elmondhatatlan, felejthetetlen élményekkel párosulnak. Nagyon hálás vagyok mindazoknak, akik mindezt megadták, és lehetővé tették számomra, mellettem állnak, és terelgetnek az úton. Jó érzés, amikor eljönnek a szeretteim a versenyekre, és együtt izgulnak értem.

‒ Csalódott lettél volna, ha nem te nyered meg a versenyt, vagy legalább is, ha helyezés nélkül zárod azt?

‒ A korábbi eredmények tükrében lehet, hogy elvártam magamtól, hogy legalább a dobogóra felérjek, de ott, abban a pillanatban nem gondolkodtam ezen.

‒ Korábban azt mondtad, hogy nem játszanak szerepet a díjak, de ezek szerint mégiscsak komoly elvárásokat támasztasz magaddal szemben.

‒ Igen, de azt gondolom, hogy elsősorban nem a díjak miatt. A legfőbb ok az, hogy a közönség és az általam szavalt mű költőjének emlékével sem tehetem meg azt, hogy felkészületlenül állok színpadra.

‒ Mennyire inspirál a közönség?

‒ Nagyon. Folyamatosan a közönség által sugárzott energiákból táplálkozom az előadások alatt. Sokszor éreztem már, ahogy „megszólal” a csend… ilyenkor a közönség szárnyára vesz, és repít tovább.

‒ Mennyire van jelen a költészet a hétköznapjaidban?
‒ Szinte elválaszthatatlanul, néha túlságosan is. Én öt percre lakom az iskolától, ahol dolgozom, s az intézménytől öt percre van a sportcsarnok, ahová a gyerekeket kísérjük testnevelés órára. A fent említett távokat bejárva szinte biztos, hogy egy-két verset félhangosan elszavalok gyakorlásként. Többször előfordult, hogy ahogy végeztem a délutáni ovisoknak tartott órámmal, 10 perc múlva már a színpadon álltam, a melegítő ruhámra felvettem a zöld ballonkabátot, és már kezdődött is a Radnóti próba…

Úgy gondolom, hogy így kerek az életem.

‒ A hetes szám intenzíven meghatározta a közelmúltadat, többek között most jársz hetedszer Kárpátalján is…
‒ Először 2012 áprilisában jártunk itt a költészet napján, ekkor ismerkedtem meg Kudlotyák Krisztinával, a Pro Cultura Subcarpathica igazgatójával, s akkor talán egyikünk sem gondolta volna, hogy olyan szoros kapcsolat alakul ki a Pro Cultura és köztem, hogy gyakorlatilag egy év leforgása alatt ennyiszer látjuk viszont egymást a kárpátaljai közönséggel. Számomra a versmondás misszió: szeretném elvinni a magyar nyelvet, költészetet olyan helyekre is a Kárpát-medencében, ahol kevesebb figyelem összpontosul a nyelvhasználatra, így például a szórványtelepülésekre. Szeretném biztatni az embereket, hogy ápolják a nyelvüket, olvassanak verseket, mert azt gondolom, hogy a mindennapi erőfeszítéseikben is erőt adhat egy-egy költemény.
A nemzeti összetartozás napja alkalmából újra készülök Kárpátaljára olyan versekkel, amelyek fölidézik a múltat, Trianont és a jövőt, amiért közösen kell munkálkodnunk: „Rendezni végre közös dolgainkat! Ez a mi munkánk, és nem is kevés!” – ahogy József Attila írja. Meg kell tanulnunk együtt, békességben élni. Magyarok magyarokkal, de magyarok nem magyarokkal is. Azt gondolom, hogy elsősorban emberek vagyunk, és csak másodsorban valamelyik ország vagy nemzet tagjai. Alapvetően mindenkit ugyanazok a kérdések, gondolatok nyugtalanítanak, csak más nyelven beszélnek róla.
Amióta újra elkezdtem versmondással foglalkozni, az a vágyam, hogy minél több helyre elvigyem a magamon átszűrt verseket a Kárpát-medencébe, a világba. A miértre ott a válasz József Attila A számokról című versében. Hiszen az az ember, aki csak „magára gondol, különb akar lenni a többinél s oktalanul külön hatványozódik”, az mindig 1 marad, akik viszont erőt vesznek magukon, és képesek összeadódni másokkal, azoknak sikerül „roppant módon felnövekedvén, az Istent is, aki végtelenség” valahogyan megközelíteni.

 

Pallagi Marianna
Kárpátalja.ma