A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola zárókoncertjei és ünnepi rendezvénysorozata

Évzáró koncerteket és ünnepi rendezvénysorozatot tartott a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola a nemzeti összetartozás napja kapcsán június 1– 4-e között.

A rendezvénysorozat Kárpátalja-szerte 11 helyszínen valósult meg: Rahón, Visken, Tiszapéterfalván, Csepében, Nagyszőlősön, Tiszaújhelyen, Beregszászban, Nagyberegen, Nagydobronyban, Kisgejőcön és Ungváron. A rendezvény keretein belül a Tulipán Tanoda művészeti iskoláinak és Kárpátalja 75 településén kihelyezett szakköri foglalkozásainak növendékei, iskolások és az óvodák nagy és középső csoportosai, összesen 2 152 gyermek táncolta el az összetartozás táncát. A rendezvénysorozat a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

Az események az összetartozás táncának bemutatásával indultak, majd a gyerekek egy zárókoncert keretein belül mutatták be mindazt, amit egész éven át tanultak.

A programsorozat első helyszíne Beregszász volt, ahol a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont a megemlékezésnek. Az eseményen megemlékeztek a trianoni békediktátum aláírásáról, megkondítva az összetartozás békeharangjait.

A résztvevőket Orosz Ildikó, a Tulipán Tanodát alapító és támogató Rákóczi-főiskola elnöke köszöntötte, kiemelve, hogy a harang egyúttal búcsúztat, de az életet is élteti.

„Ma azért vagyok itt, hogy hitet és reményt adjak mindannyiunknak. Ha 1920-ban egy ekkora nemzeti tragédiából sikerült tovább élnünk, hogyha egy ilyen tragédiának az emlékét nekünk, magyaroknak sikerült jóra fordítanunk, és ha már nem a tragédiára emlékszünk, hanem az összetartozásunkat vagyunk képesek ünnepelni, akkor egész biztos, hogy a mostani nehéz időkben is találhatunk vigaszt és hitet abban, hogy ez majd jobbra fog fordulni”

– emelte ki dr. Balatoni Katalin köznevelési helyettes államtitkár, neveléstudományi kutató, néptáncpedagógus, az Így tedd rá! program alapítója és megalkotója.

Ezt követően felcsendült Szarka Tamás Kézfogás című szerzeménye, melyre saját koreográfiát adtak elő a Tulipán Tanoda P. Frangepán Katalin Beregszászi Bázisóvodájában működő szakkörének növendékei. Felkészítő tanáruk Szilágyiné Tóth Gabriella.

Jusztin Miklós, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja köszöntötte a jelenlévőket, felhívva a figyelmet a hagyományok ápolásának fontosságára.

A megemlékezést követően a tanoda zárókoncertje következett, ahol a jelenlévőket Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola igazgatója köszöntötte.

„A tavaly elmondhattam, hogy közel 2 000 gyermek táncolta el a Tulipán Tanodában az összetartozás táncát 10 Kárpátaljai településen. Idén többen vagyunk. Rendezvénysorozatunk 11 településen valósult meg, ahová 64 helyszínről utaznak be a gyermekek, több mint kétezer, pontosan 2 153 gyermek”

– tette hozzá, majd köszönetet mondott a főiskola és a magyar kormány támogatásáért.

Péterfalván, a Tiszapéterfalvai Református Líceumban került sor az ünnepi megemlékezésre. Ezúton is köszönjük Seres János nyugalmazott esperes úrnak a helyszín biztosítását.

Tiszapéterfalvi helyszínünkön a Tulipán Tanoda Péterfalvi Alapfokú művészeti iskolájának, a Kárpátalja Magyar Líceum tiszapéterfalvai részlegének, Mátyfalva, Salánk, Verbőc, Feketepatak,Forgolány, Tiszabökény kihelyezett szakköreinek növendékei vettek részt.

Csepében, a Csepei Tulipán Tanodában került sor az ünnepi megemlékezésre és zárókoncertre.

A csepei helyszínünkön a Csepei Tulipán Tanoda, valamint a Tulipán Tanoda kihelyezett szakköreinek – P. Frangepán Katalin Gimnázium Királyházi Elemi Iskola és óvoda, Csepe, Akli, Nevetlenfalu, Szászfalu, Feketeardó, Tekeháza, Szőlősgyula, Aklihegy – növendékei vettek részt.

Nagyszőlősön, a Nagyszőlősi 3. Sz. Perényi Zsigmond Középiskolában került sor az ünnepi megemlékezésre. Köszönjük Nyibilevics Mónikának, a Nagyszőlősi 3. Sz. Perényi Zsigmond Középiskola igazgatóasszonyának a helyszín biztosítását.

A nagyszőlősi helyszínünkön a Tulipán Tanoda kihelyezett szakköreinek – Nagyszőlősi 3. Sz.Perényi Zsigmond Középiskola, Nagyszőlősi Szent József Óvoda – növendékei vettek részt.

Tiszaújhelyen, a Tiszaújhelyi Tulipán Tanodában került sor az ünnepi megemlékezésre.

A tiszaújhelyi helyszínünkön a Tiszaújhelyi és a Fancsikai Tulipán Tanoda, valamint a Tulipán Tanoda kihelyezett szakköreinek – Tiszakeresztúr, Tiszaújlak, Tiszaújhely, Karácsfalva, Fancsika – növendékei vettek részt.

Rahón, a Rahói Magyar Házban került sor az ünnepi megemlékezésre. A helyszínt  Mankovics Sándor rahói plèbános biztosította.

A rahói helyszínünkön a Tulipán Tanoda kihelyezett szakköreinek – P. Frangepán Katalin Gimnázium Terebesfejérpataki Óvoda, Rahó, és Kőrösmező – növendékei vettek részt.

Visken, a Fodó Sándor Közösségi Házban került sor az ünnepi megemlékezésre. Köszönjük szépen Takács Zsuzsannának, a népművészeti és hagyományőrző egyesület elnökének, a Fodó Sándor Ház vezetőjének a szívéjes fogadtatást.

A viski helyszínünkön a Tulipán Tanoda kihelyezett szakköreinek – Técső, Aknaszlatina, Huszt és Bustyaháza – növendékei vettek részt.

Ungváron, az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Líceumban került sor az ünnepi megemlékezésre.

Az ungvári helyszínünkön a Tulipán Tanoda kihelyezett szakkörének – Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Líceum, Ungvári Drugeth Gimnázium – növendékei vettek részt.

Kisgejőcön, a Kisgejőci Egry Ferenc Líceumban került sor az ünnepi megemlékezésre. Köszönjük Bogáti Eleonórának, a Kisgejőci Egry Ferenc Líceum igazgatóasszonyának a helyszín biztosítását.

A kisgejőci helyszínünkön a Kisgejőci Tulipán Tanoda, valamint a Tulipán Tanoda kihelyezett szakköreinek – P. Frangepán Katalin Gimnázium Bakosi Elemi Iskola és óvoda, P. Frangepán Katalin Gimnázium Homoki óvoda, Téglás, Kisgejőc, Császlóc, Nagygejőc, Sislóc, Gálocs, Rát, Botfalva, Bátfa, Palló, Palágykomoróc – növendékei vettek részt.

Nagydobronyban, a II. RF KMF Egán Ede Nagydobronyi Szakképzési Központjában került sor az ünnepi megemlékezésre.

A nagydobronyi helyszínünkön a Tulipán Tanoda Nagydobronyi Alapfokú művészeti iskolájának, valamint a Tulipán Tanoda kihelyezett szakköreinek – Eszeny, Szalóka, Kisdobrony, Beregrákos, Barkaszó, Szernye, Csap, Kisdobrony – növendékei vettek részt.

Nagyberegen, a Nagyberegi Tulipán Tanodában került sor az ünnepi megemlékezésre.

A nagyberegi helyszínünkön a Nagyberegi Tulipán Tanoda, valamint a Tulipán Tanoda kihelyezett szakköreinek – Nagybereg, Beregújfalu – növendékei vettek részt.

A program végén Kepics Andzselika igazgatónő megköszönte a Tulipán Tanoda munkatársainak munkáját, valamint a szülőknek a bizalmat, hogy a Tanoda szakköreit választják.

Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola