Akik fel merik vállalni magyarságukat

Október 30-án ünnepi eseményre került sor Benében. Beregszász és Mezőgecse után ez a harmadik település Kárpátalján, ahol rovásírásos helységnévtáblát állítottak.

A rendezvényhez kapcsolódóan a református templomban rendhagyó istentiszteletet tartottak. Az igehirdetés előtt Kátai Zoltán énekmondó Farkas András , Wathay Ferenc és Balassa Bálint költeményeivel a reformáció hőskorát idézte meg. Orbán Sándor tiszteletes prédikációjában az ókori Korinthosz és napjaink közállapotát hozta párhuzamba, rámutatva, hogy a széthúzás, a marakodás mindig a pusztulásba vezet. Mégis hálát kell adnunk a Mindenhatónak, hogy az ezernyi sorscsapás dacára a magyarság még mindig itt él a Kárpátok alján.

Az ünnepi alkalomhoz kapcsolódva Rumi Tamás a Magyarországért Egyesület nevében Zétényi Zsolt A történeti alkotmány — Magyarország ősi alkotmánya című könyvének egy példányát adományozta a községnek, amit Szuhán András polgármester vett át.

Az istentiszteletet követően a közel százfős közönség átvonult a Borzsa-hídhoz, ahol felavatták a falu székely-magyar rovásírásos helységnévtábláját. Kovács Béla, a Jobbik Magyarországért Mozgalom európai parlamenti képviselője ünnepi beszédében üdvözölte, hogy Kárpátalján is vannak tisztességes magyar településvezetők, akik fel merik vállalni magyarságukat és nemzeti örökségüket. Kiemelte, hogy méltán lehetünk büszkék ősi rovásrendszerünkre, amely az egyetemes emberi kultúra része, és ezt még Kijevben is elismerik.

Sípos László, a Rovás Alapítvány kuratóriumi elnöke a táblaállítási misszióról beszélt. Kihangsúlyozta, hogy Kárpátalján Bene a harmadik olyan község, amely rovásírásos táblát kapott. Örömmel közölte, hogy már beindult a rovásírásos könyvnyomtatás, és egy éven belül a rovás bekerül a nemzetközi számítástechnikai szabványba.

Az egybegyűlteket üdvözölte vitéz Markó Elemér István, a Történelmi Vitézi Rend tagja is. A rendezvényt a Kátai Zoltán által előadott históriás énekek tették ünnepélyesebbé.

A táblát Kovács Béla és Szuhán András leplezte le. A székely himnusz eléneklése után a jelenlévők egy közös fotót készítettek. A táblaavatási misszió résztvevői azt remélik, hogy kezdeményezésükhöz egyre több kárpátaljai település fog csatlakozni.

Forrás: beregihirlap.uz.ua