Az unoka emlékezik

A kárpátaljai festőiskola egyik megteremtője, Boksay József születésének 120. évfordulója tiszteletére a művész alkotásaiból nyílt emlékkiállítás a megyeszékhelyen. A nevét viselő szépművészeti múzeumban két hónapon át több mint száz alkotásában gyönyörködhetnek a látogatók.

A tárlat gazdag anyagát képezi néhány olyan ikon és festmény is, amelyet kizárólag erre az alkalomra kértek kölcsön más múzeumoktól, templomoktól és magángyűjtőktől. Az évforduló kapcsán Boksay József unokájával, Erfán Ferenc festőművésszel beszélgettem, aki a nagyapa nevét viselő múzeum igazgatója.

– Ösztönösen felmerül a kérdés: miben rejlett a művész nagysága, zsenialitása?

– A művészettörténészek különbözőképpen értékelik nagyapám alkotói pályáját. Mint festőművész, és persze mint egyenes ági leszármazott, úgy látom, hogy képei szinte kivétel nélkül élettel vannak megtöltve – gondolkodik hangosan az unoka. – Hatalmas munka áll mögötte, számtalan műfajban alkotott, sokféle téma és színvilág jellemzi. Szinte nincs olyan ága a képzőművészetnek, amelyben ne próbálta volna ki magát. Így véleményem szerint a sokrétűsége tette őt nagy alkotóvá.

Boksay József Gyertyánligeten született. Szülőháza még ma is áll, és a magyar iskolának-óvodának ad otthont. Édesapja görög katolikus pap volt. A családi légkör, amelyben felnevelkedett, meghatározó volt a későbbiekben. Mint ahogy a természet is, amely gyermekkorában körülvette. Talán ezért is szeretett inkább a szabadban, a kertben vagy a réten dolgozni, emlékezik vissza Erfán Ferenc.

– Nagyapám korán kitűnt tehetségével – mondja. – Kilencéves volt, mikor elkészült az első „alkotása”, megörökítve a falu közepén álló templomot és a körülötte lévő hegyeket. A távolban egy kicsiny házikó, amelyben született és nevelkedett, oldalt egy ember figurája. A művészettörténészek később a rajzot elemezve úgy gondolták, abban már tükröződött a világnézete. Őt azért teremtette az Isten, hogy mindent megörökítsen, ami körülveszi.

Mikor a híres előd tanulmányairól ejtünk szót, szóba kerül Roskovics Ignác képzőművész neve. A munkácsi gimnázium elvégzése után ő ajánlotta be a Budapesti Képzőművészeti Akadémiára, ahol többek között Révész Imrével is megismerkedett. Utóbbi sokat segített a kezdő Boksaynak, megismertette a színek világával és a rajzolás technikájával. Budapesten az akkor modern művészeti irányzatokat tanulmányozta, melyeken érződnek a francia, osztrák és magyar művészek hatásai.

– A másik nagy festőművésszel, Erdélyi Bélával mikor kezdődött a barátsága?

– A katonaság után nagyapám a tanítói szemináriumban és gimnáziumban tanított. Az egyik tanteremben műhelyt rendezett be, ahová délutánonként azok az emberek jártak be, akiket a művészet szeretete hozott össze. Itt ismerkedett meg Erdélyivel, akivel életre szóló barátságot kötött. Bár természetben és stílusban erősen különböztek, az életben nagyon jól megértették egymást. A bohém Erdélyi szeretett nagyapáméknál vendégeskedni, Margitka, az én nagymamám a legkedvesebb modellje volt.

Boksay pályája zökkenőmentes volt, szinte mindent vászonra vitt. Bárhol élt – Ungváron, Prágában, Olasz­országban vagy Budapesten, bármilyen környezet vette körül, mindent a festészet prizmáján keresztül látott. Igen nagy örökséget hagyott maga után mind az általa készített művek számát, mind a vidék művészetére gyakorolt szellemi hatását illetően. Ha mégis egy műfajt kellene kiemelni gazdag életpályájából, mindenképpen a vallási témájú munkáit kell megemlíteni, húzza alá Erfán Ferenc. Szinte nincs olyan települése Kárpátaljának, melynek görög katolikus templomában ne lenne egy általa festett ikon vagy szentkép.

Az ungvári kiállítás után Lemberg és Kijev következik. A galíciai városban Boksay közel tíz évig professzorként oktatott az állami egyetemen, így ott is emlékkiállítást szerveznek. Kijevben az egyik székesegyházban a szakrális témájú munkáiból rendeznek tárlatot.

– A napokban tértem haza Kassáról, amely 2013-ban Münchennel együtt az Európai Unió kulturális fővárosa lesz. Aláírtunk egy egyezményt, miszerint a programba beiktattak egy Boksay-kiállítást is. A tervek szerint erre a tárlatra egy színes albumot is megjelentetünk a nagyapám képeivel illusztrálva, melynek anyaga – visszaemlékezések, levelek, a sajtóban megjelent publikációk stb. – részben össze is gyűlt – zárja beszélgetésünket Erfán Ferenc, az unoka.A kárpátaljai festőiskola egyik megteremtője, Boksay József születésének 120. évfordulója tiszteletére a művész alkotásaiból nyílt emlékkiállítás a megyeszékhelyen. A nevét viselő szépművészeti múzeumban két hónapon át több mint száz alkotásában gyönyörködhetnek a látogatók.

Forrás: kiszo.hhrf.org