Felújított I. világháborús emlékműveket adtak át Ungváron

Ünnepélyes keretek között felavattak két felújított I. világháborús emlékművet a megyeszékhelyen január 30-án.
Az Ungvárhoz tartozó Radvánc temetőkertjének bejárata mellett álló emlékjel márványtábláján az egykor önálló közigazgatási egységnek számító település hősi halottainak névsora olvasható. Az emlékművet sajnos nem kímélte az idő, s egészen a közelmúltig az építmény közvetlen környezete is elhanyagolt látványt nyújtott. Ám az I. világégés centenáriumára végre megújulhatott az emlékhely.

Az ukrán és a magyar himnusz eléneklése után Váradi Natália, a Genius Jótékonysági Alapítvány irodavezetője köszöntötte az ünnepség résztvevőit, köztük a Genius tehetségpontok tanárait és diákjait. Beszédében emlékeztetett rá, hogy a Genius az esélyegyenlőség elvét követő tehetséggondozás mellett a hagyományápolást, az emlékállítást és -őrzést is feladatának tartja, épp ezért vállalta fel a radvánci emlékmű ügyét. A szervezet 2017-ben eredményesen pályázott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél az emlékmű felújítására, s az elnyert anyagi támogatásnak, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történelem tanszéke által nyújtott szakmai segítségnek köszönhetően elvégezhették az emlékmű szakszerű felújítását.

Kuti László konzul, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának munkatársa örömét fejezte ki, hogy az I. világháború befejezésének 100. évfordulójára megújulhatott a hősök radvánci emlékműve, amely így ismét méltó emlékjelévé vált a háborúban elesett katonák áldozathozatalának.

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, az ukrán parlament képviselője emlékeztetett rá, hogy az I. világháború sokmilliónyi ember halálát okozta, birodalmakat döntött romba Európa-szerte, s magában hordozta a későbbiekben kibontakozott gonosz ideológiák, diktatórikus rendszerek magvait. A mai Kárpátalja területén is frontvonal húzódott, s súlyos harcok folytak elsősorban a hegyvidéki területeken. „Ne feledjük el a hősöket, s azt, hogy a háború nem megoldás semmire. A béke az, amire az embereknek szükségük van, épp ezért őrizzük a békét Európában, őrizzük a békét Kárpátalján” – fogalmazott a szónok.

Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, a megyei tanács képviselője arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy a háború távolinak tűnhet ugyan, de minden itt élő családnak súlyos veszteségeket okozott, s ezeket a családi emlékezet megőrizte. A főiskola rektora ugyanakkor a további kutatások, tudományos vizsgálódások fontosságára hívta fel a diákok, fiatalok figyelmét. „Csak akkor tudunk szebb jövőt építeni, ha ismerjük a múltunkat, és abból bölcs következtetéseket vonunk le” – zárta beszédét Orosz Ildikó.

Ungvár polgármestere, Bohdan Andrijiv a béke mindenkori fontosságát hangsúlyozta, s köszönetét fejezte ki az emlékmű felújításáért.

A múltban gyökerező erős identitás jelentőségére hívta fel a figyelmet Rezes József, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal Nemzetiségi és Egyházügyi Osztályának osztályvezetője.

A Kárpátaljai Területi Állami Levéltár vezetője, Mihajlo Miszjuk az I. világháború helyi vonatkozásairól, eseményeiről beszélt, Csatáry György a II. RFKMF történelem tanszékének vezetője pedig a személyes történelem előtérbe kerülését hangsúlyozta, s kiemelte annak jelentőségét, hogy végre megújulhatott a radvánci emlékmű, amelyről az utókor látszólag megfeledkezett, pedig az akkor alig ezres lélekszámú településről 12 katona áldozta az életét a hazájáért. A tanszékvezető az I. világháborút érintő, folyamatban lévő tudományos projektekről is beszámolt.

Az avatási ünnepség záróakkordjaként a jelenlévők megkoszorúzták az emlékművet és mécseseket gyújtottak a hősi halottak emlékére. Az ünnepi esemény a Szózat eléneklésével zárult.

Úgyszintén meghitt hangulatú ünnepség keretében adták át a felújított első világháborús emlékművet az ungvári Egán Ede téren. Ivan Usztics, a helyreállítást kezdeményező és megvalósító Határmenti Együttműködés Fejlesztési Alapítvány elnöke köszöntő szavai után ünnepi beszédet mondott Bohdan Andrijiv, Ungvár polgármestere, Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, Kuti László első beosztott konzul, Orosz Ildikó, a II. RFKMF rektora, Rezes József osztályvezető, Ivan Latko, az Ungvári Szlovák Egyesület igazgatója, a T. G. Masaryk Klub elnöke.

Az ungvári I. világháborús emlékművek felújítása a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

Hidi Tünde
Kárpátalja.ma