Idősek délutánja

Beregszász:  Beregszászban a Bereg-vidéki Petőfi Sándor Nyugdíjas Egyesület tartott ünnepi rendezvényt.

Az összejövetelen jelen volt Gajdos István. Beregszász polgármestere, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke kihangsúlyozta:

– Az öregkor nem jelenti azt, hogy önöknek már nincs dolguk ezen a világon. Mi számítunk az önök nemzedékére, bölcs intelmeikre, tapasztalataikra. Tóth István, a beregszászi külképviselet főkonzulja örömmel konstatálta, hogy a Vérke-partiak jó kapcsolatot ápolnak a más településeken működő nyugdíjasklubokkal. Kincses Margit református lelkész igei gondolatokkal köszöntötte a nyugdíjasokat.

A Bereg-vidéki nyugdíjasok vendégül látták a sárrétudvari, a debreceni, a beregsurányi, a nagybégányi, a makkosjánosi, a kígyósi, a técsői és a beregdédai nyugdíjasklubok képviselőit.

Halábor: A településen második alkalommal méltatták az Idősek Világnapját. A színvonalasan megrendezett délután a helyi községi tanácsnak, valamint Péter Katalinnak, a könyvtár vezetőjének köszönhető. Minden helybéli idős ember meghívót kapott a rendezvényre. A helységet az alkalomra a Halábori Általános Iskola biztosította, a műsort a helyi kultúrcsoport szolgáltatta Bózsár Ilona vezetésével és a Bózsár zenekar kíséretével.

Ezután következtek a helyi műkedvelők előadásai: népdalcsokrok, modern táncok, valamint egy ötven évig tartó házasságról szóló érdekes jelenet. A Nyugdíjasok Himnuszát a volt polgármester, Szatmári Róza néni adta elő. Befejezésül Tóth Béla polgármester köszöntötte a jelenlévőket, jó egészséget, és hosszú boldog öregkort kívánva az ünnepelteknek. Jelen volt a falu legöregebb embere, Bakó Kálmán bácsi is, aki vidáman ropta a táncot.

Forrás: kiszo.hhrf.org