„Különböző stílusú festmények felvonultatására törekedtünk”

A munkácsi vár történelmi levegőt árasztó falai közt, a múzeum kiállítótermeiben nyitották meg no­vember 21-én a KMKSZ és a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága (RIT) közös szervezésében rendezett tárlatot, melyen a XI. Hollósy Simon Képzőművészeti Alkotótáborban részt vett képzőművészek festményeit mutatják be, s az érdeklődők december 15-ig tekinthetik meg a felvonultatott műveket. Az alkotótábort és a kiállítást a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. is támogatta.Az ünnepélyes megnyitó során elsőként Kopriva Attila munkácsi festőművész, a RIT tagja köszöntötte az egybegyűlteket. Kifejtette: a kéthetes alkotótábort egy hónapja rendezték meg Nagybereznán, s a természet kegyeibe fogadta a művészeket, szép őszi idővel ajándékozva meg őket. Leszögezte: a művész mélyebben megismeri a természetet, ki tudja mutatni alkotásaiban a bensőjében felgyülemlett érzéseket. Jó társaság is gyűlt össze a táborban, ami szintén kedvezett az alkotómunkának. Jelen tárlaton nem az alkotótábor gyümölcseinek összességét mutatják be, hanem csak egy részüket, melyeket a képzőművészek választottak ki. Több stílus képviselteti itt magát az absztrakttól a plein airig, s éppen ettől válik sokszínűvé a kiállítás.
Vida László, az Ungvári Magyar Főkonzulátus konzulja arról szólt, hogy a felvonultatott művek is bizonyítják: a kárpátaljai magyar képzőművészet él, virágzik, s a RIT mai tagjai méltó követői Boksay Józsefnek, és méltó örökösei a kárpátaljai magyar festőiskolának, műveikkel visszatükrözik a kárpátaljai táj szépségét. Végezetül köszönetet mondott a Munkácsi Történelmi Múzeumnak, amiért helyet biztosított a kiállításnak, a KMKSZ-nek pedig a kiállítás megvalósításához nyújtott segítségért. Magyar László, a RIT elnöke is köszöntötte röviden a megjelenteket, s Gajdos Olga, a KMKSZ Munkácsi Városi Alapszervezetének elnöke is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt.
A kiállító művészek – Magyar László RIT-elnök, Temető István, Tóth Róbert, Berecz Margit, Veres Ágota, Kulin Ágnes, Kalitics Erika, Habda László, Kopriva Attila, Dikun György, Soltész István, Erfán Ferenc, Réti János, Villasek Tibor – festményeiben valóban életre kelt az őszi kárpáti táj. A megnyitó résztvevői megcsodálhatták a zöldben, aranyban, vörösben pompázó őszi erdőket, a hegyekből aláfolyó patakokat, az azokat még festőibbé varázsoló vízeséseket, az aranyban-pirosban pompázó bércet, a fenséges hegyek közötti völgyekben megbúvó kis falvakat, melyek fölött az előtérben őszi színekben ragyogtak, a távolban pedig kéklőn törték át a messzeség fátyolát az Ung felső folyása mentén hullámzó csúcsok. Élvezhették az őszi alkony, a fák közül kibontakozó falusi faházak, a vidékünk emblematikus alkotásainak számító verhovinai fatemplomok szépségét, mely utóbbiak örökzöld fenyők és aranyló lombhullató fák által övezve emelkedtek ki.
Az alkotótábor legérdekesebb története pedig ahhoz az eseményhez kötődött, melynek során a művészek a hegyek között sétálva különös köröket vettek észre a hegyi rétek növényzetében, melyek a híres-titokzatos gabonakörökre hasonlítottak. Eljátszadoztak a gondolattal, hogy földönkívüli űrhajók szálltak le itt, s így született meg Kalitics Erika tréfás alkotása egy itt leszállt idegen űrhajóról, melynek egyik ablakában egy idegen lény épp a vidék megfestésével foglalkozik. S bizonyosra vehető, hogy ha léteznek idegen értelmes lények, akkor nekik is bizonnyal van kultúrájuk, esztétikai érzékük, s nyilván még a sok-sok fényévről ideutazó idegent is lenyűgözné a Kárpátok szépsége…
A kiállítás résztvevői számára pedig maradandó élményt nyújt az őszi színekben ragyogó nagybereznai táj szépségét visszaadó műalkotások megtekintése.

Lajos Mihály