„Meghalt, mert Hazáját életénél is jobban szerette”

Szerző: | 2021.10.07., 11:52 | Kulturális hírek

Az aradi vértanúkról és báró Perényi Zsigmondról emlékeztek meg Nagyszőlősön október 6-án a magyar tannyelvű iskola kertjében.

A magyarok kötelessége, hogy ezen a napon emlékezzenek és az emlékezés hagyományát átadják nemzedékről nemzedékre, mert volt néhány férfi, aki életét adta nemzetéért, hogy annak ereje, reménye, hite és jövője legyen. Ezért 172 év távlatában is szomorúan, de büszkén hajtunk fejet a tizenhárom aradi hősünk és vértanúink előtt.

Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja köszöntve az egybegyűlteket ismertette a báró életében elért sikereit: hozzájárult ahhoz, hogy a magyar nyelv hivatalossá váljon, lépéseket tett az ifjúság szellemi nevelése ügyében, modernizálta a közigazgatást, az ő nevéhez fűződik a magyar politikai rendszer reformja, mezőgazdaság fejlesztése stb.

– Meghalt, mert Hazáját életénél is jobban szerette – ez olvasható a budapesti Fiumei úti temetőben lévő sírján jegyezte  meg a főkonzul.

 Perényi máig ható üzenete, hogy a kitartó munka, a meghátrálás nélküli kiállás a nemzet fennmaradásáért önálló államiságának megőrzéséért és erősítéséért, a magyar nyelvhasználatért, a gazdasági fejlődésért, a magyar kultúra és tudomyány folyamatos felemeléséért folytatott küzdelem meghozza a gyümölcsét. Merítsünk erőt a múltból, a hőseinktől és hittel bízzunk a jövőben

– mondta.

Barta József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke dr. Brenzovics László elnök üdvözletével kezdte beszédét. Majd folytatta:

– Habár a szabadságharcot leverték, az nem volt hiábavaló, hiszen lángra lobbantotta a lelkekben szunnyadó igazságosság utáni vágyat, egyesítette a nemzetet és megerősítette a magyarságtudatot – mondta.

Kiemelte, hogy a szabadságért és a jogokért minden időszakban meg kellett küzdeni.  Magyarország nemzeti kormányával az élen ma is küzd a keresztény Európáért, országának szuverenitásáért az unión belül, a nemzetrészek megmaradásáért és felemelkedéséért, amiért köszönetét fejezte ki az. Végül felhívta a figyelmet két fő ellenségünkre: az asszimilációra és az elvándorlásra, amelyek ellen küzdenünk kell magyarként itt Kárpátalján. De hozzátette: a küzdelem eredményes lesz, ha példát veszünk hőseinktől és tőlük tanuljuk a kitartást, bátorságot és hűséget.

Ezt követően a Perényi Zsigmond Középiskola diákjainak irodalmi műsorát láthatta a közönség, mely során versek, dalok és a vértanúk leveleinek részleteit hallhatták.

Bunda Fehér Rita

Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This