Téli tárlat Ungváron

A Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága (RIT) tagjainak munkáiból nyílt kiállítás Ungváron. Az évösszegző Téli tárlat megnyitóját december 9-én, pénteken tartották a Boksay József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeumban.

Az ünnepélyes megnyitón szép számban megjelent művészeket és vendégeket Kopriva Attila, a Révész Imre Társaság titkára köszöntötte, majd egyperces néma csönddel adóztak a művésztársaság nyáron tragikus hirtelenséggel elhunyt egykori elnöke, Magyar László emlékének. Ezután a festőművész betekintést nyújtott szűkebb hazánk és az anyaország művészeti kapcsolataiba. A többi közt elmondta, hogy Kárpátalja ezeresztendős történelme összefügg Magyarország kiemelkedő alkotóinak alakjaival. A nagy művészek mindig támogatták a különböző technikával alkotó, hazájukból származó tanítványaikat.

A kárpátaljai és a határainkon túl élő művészetkedvelők is nyomon követhették mindazt, amit a Révész Imre Társaság az elmúlt időszakban „tett le az asztalra”. Az ukrajnai bemutatókon kívül voltak tárlataik például Budapesten, Varsóban, Krakkóban, Hannoverben, Szófiában. Megtartva egyéni stílusjegyeiket, egymást kiegészítve és erősítve képviselik azt a művészeti felfogást, amely a kárpátaljai festőiskola nyomdokain haladva egyrészt őrzi és követi a nemzeti hagyományokat, másrészt alkotó módon fogadta be, dolgozta át az új idők új fuvallatainak változásait, irányvonalait – mondta végezetül a társaság titkára.

117454_2

Ezután Sütő Miklós, az Ukrajnai Nemzeti Képzőművészeti Szövetsége megyei tagozatának elnöke köszönetet mondott Buhajla Józsefnek, Szalipszki Endrének, Bacskai Józsefnek és Vida Lászlónak, Magyarország Ungvári és Beregszászi Főkonzulátusa jelenlegi és egykori főkonzuljainak, illetve vezető konzuljának, továbbá Brenzovics Lászlónak, a Legfelsőbb Tanács képviselőjének, a KMKSZ elnökének és Orosz Ildikónak, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektor asszonyának a kiállítások rendszeres megszervezésének támogatásáért. Majd Buhajla József főkonzul Kulin Ágnessel, a RIT elnökével és Tarics Zoltánnal, a KMKSZ Ungvári Alapszervezetének elnökével közösen átnyújtották a társaság díjait Larisza Malehnek, Magyarország tiszteletbeli lembergi konzuljának, Berecz Margit textil- és festőművésznek, illetve Réti János festőművész-grafikusnak. A Révész Imre-díjat, amelyet művészek és művészetpártolók is megkaphatnak, a Kárpátaljai Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és Magyarország Ungvári Főkonzulátusa közösen alapították egy éve.

Közel félszáz festmény, kerámia, kisplasztika látható az idei ungvári évzáró tárlaton, köztük Erfán Ferenc, Kopriva Attila, Magyar László, Tóth Róbert, Kolozsvári László, Őri Mihály, Micska Zoltán, Veres Ágota, Kulin Ágnes, Riskó György és Réti János festményei, idősebb és ifjabb Hidi Endre munkái, Berecz Margit textilalkotásai.

A következő hetekben a művészetkedvelő közönségnek alkalma lesz elmerülni a helyi művészek alkotásainak különleges világában.

Rehó Viktória
Kárpátalja.ma