Sütő Kálmán: Bölcs és bolond

Volt bölcs tudósa a világnak,
s kikacagott szegény bolondja.
Csodálok hódoltak amannak,
s nem volt erre senkinek gondja.
Éj-napa bölcs a szobában görnyedt,
tervezett mohón és szomjúhozva
megalkotott egy világ-nagy semmit,
mégis úgy halt meg – semmit se tudva.


És a bolond? Vígan élte világát,
míg élt, fehér holló volt neki a gond,
földi javaknak nem tudta a számát…
Ki volt hát a bölcs és ki volt a bolond?

Forrás: “Kettős pálya bolygó vándora” : Sütő Kálmán (1910-1997) emlékére