A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ösztöndíj pályázatai

I. A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2018/2019-es tanév II. félévére.

Az ösztöndíjra minden olyan katolikus magyar diákpályázhat, aki:

 • magyar középiskolát, illetve líceumot/gimnáziumot végzett (illetve az a diák, aki olyan településen lakik, ahol nem oldható meg a magyar középiskolában, magyar tannyelvű osztályban, líceumban vagy gimnáziumban való tanulás, emiatt ukrán középiskolát, líceumot/gimnáziumot végzett) nappali vagy LEVELEZŐ tagozaton tanul ukrajnai főiskolán vagy egyetemen, vagy felvételt nyert ilyen intézménybe, kivételt képeznek a papnevelő intézetek;
 • első diplomás képzésben vesz részt;
 • szociálisan rászorul a támogatásra;
 • az aktuális félévet ukrajnai felsőoktatási intézményben végzi (nem tölti a szemesztert külföldi oktatási intézményben megszervezett részképzésen)

Előnyt jelent, ha:

 • eddigi tanulmányi eredményei jók;
 • aktív tagja főiskolai/egyetemi hittanközösségnek, egyházközségi csoportnak, családközösségnek stb.

Pályázni pályázati űrlapon lehet, amelyet az [email protected] e-mail címre írva igényelhet, illetve a www.caritas-transcarpathia.com oldalról letölthet.

A pályázatokat a következő postafiókcímre várjuk ajánlott küldeményként 2019. február 16-ig (postára adás dátuma): 89600, Munkács Pf. 113.

A borítékot ukránul kérjük megcímezni! A hiányos pályázatokat nem fogadjuk el!

Az ösztöndíj maximális összege egy főre 4000 hrivnya félévenként.

További részleteket a www.caritas-transcarpathia.com weboldalon olvashat.

 

II. A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai  I-II. szintű akkreditációs felsőoktatási  intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2018/2019-es tanév II. félévére

Az ösztöndíjra minden olyan katolikus magyar diák pályázhat, aki:

 • felvételt nyert a szakmunkásképző iskolába, koledzsbe, művészeti szakiskolába;
 • szociálisan rászorul a támogatásra;
 • az aktuális félévet az ukrajnai oktatási intézményben végzi (nem tölti a szemesztert külföldi oktatási intézményben megszervezett részképzésen);
 • korhatár: 14-25 év

Előnyt jelent, ha:

 • eddigi tanulmányi eredményei jók;
 • aktív tagja az oktatási intézmény hittanközösségnek, egyházközségi csoportnak, családközösségnek stb.

Pályázni pályázati űrlapon lehet, amelyet  a www.caritas-transcarpathia.com oldalról tölthet le.

A pályázatokat a következő postafiókcímre várjuk ajánlott küldeményként 2019.február 16-ig (postára adás dátuma)89600, Munkács Pf. 113.

A borítékot ukránul kérjük megcímezni! A hiányos pályázatokat nem fogadjuk el!

Az ösztöndíj maximális összege egy főre 4000 hrivnya félévenként.

 További részleteket a www.caritas-transcarpathia.com weboldalon olvashat.