Csiga – vers- és prózaíró pályázat

Kiíró: KORTÁRS MAGYAR IRODALOM – BARÁTOK VERSLISTA

Pályázat címe: “CSIGA”
Kategória: irodalmi, vers és próza
Beérkezési határidő: 2020. március 20. péntek éjfél
Beküldési cím: [email protected] (Tárgy: CSIGA)

1. A Kortárs Magyar Irodalom – Barátok Verslista pályázatot ír ki az alábbi témakörökben: “CSIGA”.

2. Pályázhatnak: Magyarországon és határainkon túl élő magyar nyelven író amatőr írók – kortól és foglalkozástól függetlenül bárki – kizárólag saját maguk által írt, magyar nyelvű írásokkal.

3. A pályázat keretében a pályázók korlátlan számú művel pályázhatnak. A pályázati írásoknak a fenti témáról kell szólnia. Egyik írás se haladhatja meg a 20 (!) oldalt (tehát nem csak 1-2 oldalas írásokat várunk, hanem érkezhetnek ennél terjedelmesebbek is.) Humoros írásoknak kifejezetten örülnénk!

4. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy aláírt, (személyi igazolványszámot, pontos lakcímet, telefonszámot, teljes valódi nevet – és esetlegesen ettől eltérő írói nevet, amin megjelenni kíván – is tartalmazó) Nyilatkozatot a szerzőtől, miszerint a pályamű(vek) saját szellemi terméke(i), és a szerző hozzájárul annak térítésmentes leközléséhez a VPM ill. a Barátok Verslista által fenntartott honlapokon illetve a Kortárs Magyar Irodalom – Barátok Verslista ill. a VPM esetlegesen nyomtatásban megjelenő kiadványaiban; valamint hogy a beküldött írás pdf-ben is megjelenhet. Bele egyezik továbbá, hogy az írás felkerülhet előadó által felolvasva a FB-ra il. a YouTubera is.

(A Verslista jelenlegi tagjainak e Nyilatkozatot nem kell elküldeniük, mivel e pályázatra is vonatkozik az általuk már elfogadott Verslistás Szabályzat.)

5. Beküldés: a pályázati anyagokat e-mailben (csatolt fájlként Word dokumentumban – Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagyságban, normál sorközzel, 2,5-2,5-es margóval, 1 hasábos tördelésben) fogadjuk, a [email protected] címen (kérjük, pontosan írják be az email címet!) 2020. március 20. péntek éjfélig. A levél tárgya minden esetben ez legyen: “CSIGA”! A BEKÜLDÖTT ÍRÁS minden esetben így kezdődjön: Írói Név: Írás címe!

A pályázatok beérkezését visszaigazoljuk! Ha ez nem történik meg 48 órán belül, akkor kérjük a beküldési cím leellenőrzését, hogy nincs-e elgépelve. Ha a cím jó, mégse történt visszaigazolás, úgy az [email protected] címre ismételjük meg a pályázat elküldését.

A szerzők nyilatkozatát (hogy saját szellemi termékükről van szó) a következő postai címre várjuk:
Barátok Verslista 8263. Badacsonytördemic, Római út 84.

A nyilatkozatnak legkésőbb 2020. március 22-ig meg kell érkezniük a fenti címre.
Aláírt, postán visszaküldött, a 4-es pontban felsorolt adatokat és a beküldött írások címeit tartalmazó Nyilatkozat hiányában a beküldött írásokat töröljük a pályázati anyagból.

6. Nevezési díj: 1500 Ft/írás!
KÉRJÜK a pályázókat, hogy csak abban az esetben induljanak, ha a nevezési díjat IDŐBEN rendezni tudják!

7. A pályázatra beküldött írások a beküldési határidő lejárta után egy ingyenes – bárki által letölthető -, PDF formátumú kiadványba kerülnek be. A kiadványt a http://poeta.hu/ingyen honlapról lehet majd letölteni.

8. Pályadíjak: A DÍJAK ÖSSZEGE MEGEMELVE!!!
A pályázaton az első helyezést elért írás írója a VPM ill. a Kortárs Magyar Irodalom – Barátok Verslista által megjelentetett kiadványokat, verses CD-ket, versesköteteket, folyóiratokat, a Barátok Verslista tagjai által írt köteteket nyer 10 ezer Ft értékben.
A második helyezett 7 ezer, a harmadik helyezett 5 ezer Ft értékben kap irodalmi kiadványokat!

9. Eredményhirdetés (várhatóan): 2020. május 30.-án lesz.
A nyerteseket természetesen elérhetőségükön külön értesítjük.

10. További információ az [email protected] címen kérhető.