Felvételi hirdetmény – Munkácsi Agráripari College

Szerző: | 2015.04.30., 10:57 | Agora

A Munkácsi Agráripari College a 2015-2016-os tanévben az alábbi szakokra hirdet felvételt az ál­talános iskola 9. osztályát elvégzett tanulói szá­mára.

Könyvvitel (A tanulás időtartama 3 év)
Pénzügy és hitel (3 év)
Jogismeret (4 év)
Növénytermesztés és- feldolgozás (4 év)
Turisztikai szolgáltatások szervezése (3 év 6 hónap)
Állategészségügy. (4 év) ukrán és magyar nyelven
Farmergazdaság szervezése és vezetésének technoló­giája (4 év)
Földrendezés (4 év)

A jelentkezőknek 2015. július 1-től lehet benyújtani a felvételihez szükséges általánosan meghatározott iratokat.

A felkészítő tanfolyamok 2015. június 22-én, a felvételi vizsgák 2015. július 25-én kezdődnek.

Felvételi vizsgák:

Jogismeret – ukrán nyelv (tollbamondás), Ukrajna tör­ténelme (szóbeli, tesztek)
Növénytermesztés és feldolgozás, farmergazdaság szerve­­zése és vezetésének technoló­giája, földrendezés, könyvvitel, pénzügy és hitel – ukrán nyelv (tollbamondás), matematika (szóbeli, tesztek).
Állategészségügy – ukrán nyelv (tollbamondás), biológia (szóbeli, tesztek).
Az állategészségügy szakon 20 jelentkező esetén magyar csoport in­dulhat.
Turisztikai szolgáltatások szer­vezése – ukrán nyelv (tollbamondás), földrajz (szóbeli, tesztek).

A 11. osztályt végzett, tanulni vágyó fiatalok jelentkezhetnek a következő szakok levelező tagozatára:

Könyvvitel, növénytermesztés és feldolgozás, turisztikai szolgáltatások szer­vezése, jogismeret, pénzügy és hitel.

A jelentkezéshez szükségesek a leadott teszteket igazoló okiratok, illetve szakközépiskolai végzettséggel rendelkezők esetében a szakokirat.

Ezen iratokkal rendelkezők felvételizhetnek az állategészségügyi szak nappali tagozatának 2. évfolyamára.

A „B” és „C” kategóriájú gépjárművezetői és számítógép-kezelői tanfolyam résztvevői a sikeres vizsgákat követően kézhez vehetik az ezt igazoló iratot.

A további részletekről és követelményekről a tanintéz­ményben működő felvételi bizottságnál érdeklődhetnek.

Cím: Munkács, Matroszov u. 32., tel.fax. 8-2-31-2-20-20; 2-21-98;

Pin It on Pinterest

Share This