„Itt vagyunk otthon!” – komplex tanulmányi csapatverseny magyar tannyelvű általános iskoláknak Kárpátalján

Szerző: | 2019.11.15., 15:14 | Agora

A Nagyberegi Középiskola, az Eötvös Loránd Tudományegyetem  és a Márton Áron Szakkollégium  tanulmányi csapatversenyt hirdet a kárpátaljai magyar tannyelvű általános iskolák számára.

A tanulmányi verseny célja:
Az általános iskolai diákok hon- és népismereti, történelmi, földrajzi és kulturális ismereteinek bővítése és elmélyítése. Megmérettetési lehetőséget nyújt a honismeret, földrajz és történelem tantárgyak iránt érdeklődő tanulóknak. A honismereti, földrajzi és történelmi ismeretek és képességek elmélyítésén keresztül elősegíti a Kárpátalja-környezetünk műveltségi területen megfogalmazott nevelési-oktatási célok megvalósítását. A verseny középpontjában a műveltségterület által felölelt természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, a környezetünkben való eligazodás áll. Emellett – a műveltségterület témájából adódóan – megjelennek napjaink időszerű eseményei, természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti kihívásait. Fő cél a szűkebb környezet természeti és társadalmi értékeinek feltárása mellett Kárpátalja földrajzi és társadalmi fejlődésének alaposabb megismerése is

A verseny kategóriája iskolaszint szerint:
A versenyre a kárpátaljai magyar tannyelvű általános és középiskolák 8-9-ik évfolyamosaiból kialakítandó csapatok nevezhetnek. Csapatlétszám: 5 fő, akik regisztrálnak.

Részt vehetnek:
1) azok a csapatok, akiknek nevezési lapját iskolájuk a kiírásban szereplő határidőre elküldi az adott e-mail címre;
2) akiknek nevezési lapján az iskola igazgatója aláírásával és az iskola pecsétjével igazolja a kiírásban szereplőfeltételeknek való megfelelést;
3) a verseny döntőjében azok a csapatok vesznek részt, akiket az első két fordulón elért eredményeik alapján a versenybizottság meghív.

A verseny formája:
A vetélkedő 3 részes. Első és második része (forduló) levelező, a harmadik (a döntő) az egyetlen, ahol a versenyzők személyesen is megjelennek. A feladatlapokat interneten, e-mailben küldjük, illetve a honlapról is letölthetők lesznek, az elért pontszámok az interneten megtekinthetők lesznek, illetve e-mailben is megküldjük az újabb feladatok mellett, továbbá a honlapon is megtekinthetők lesznek.

Az első két válogatófordulóban a csapatoknak feleletválasztós feladatlapokat kell visszaküldeniük megadott határidőn belül, illetve egy-egy plusz írásbeli feladatot. A feladatokat egy hét alatt kell megoldaniuk és visszaküldeniük a csapatoknak. A döntőben szóbeli és írásbeli feladatok megoldására kerül sor, kiegészülve pótfeladatokkal.

A verseny anyaga az általános iskolai tantervek tartalmára épül, figyelembe véve az adott évfolyam tananyagát, emellett kiegészül napjaink időszerű honismereti, történelmi, földrajzi vonatkozású természeti, társadalmi-gazdasági, környezeti és kulturális eseményeivel, folyamataival, elsősorban Kárpátaljára összpontosítva.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom: mivel összetett versenyről van, szó ezért konkrét szakirodalmat nem adnánk meg.

Fordulók:
1) A verseny első fordulójában a csapatok írásbeli feladatokat oldanak meg. A feladatlap első része több változatos feladatot tartalmaz, melyek típusai a korosztály iskolarendszerű oktatásában, használatos tankönyvekben, munkafüzetekben is fellelhetők (történelemből, földrajzból). A második rész feladatai Kárpátalja nép- és honismeretére, néprajzára és kultúrájára összpontosítanak.

2) A második fordulóban a csapatok rövid pályamunkát készítenek.

A pályamunkák témái:
a) Lakóhelyem nevezetességei. A pályamunkában a csapatok röviden ismertetik lakóhelyük turisztikai, természeti nevezetességeit. Ha a településen nincs ilyen nevezetesség, akkor bármely környékbeli látnivalót is bemutathatnak (tanulmány jellegű).
b) Riport lakóhelyemről. Készítsenek riportot lakóhelyük egy ismert személyével vagy neves szakemberével a lakóhely vagy a környék egy vagy több nevezetességéről, természeti vagy kulturális örökségéről.
c) Megújuló energiaforrások használata lakóhelyemen vagy annak közelében – mutassanak be egy olyan családi házat vagy családi gazdaságot, vagy gazdaságot/üzemet ahol a felhasznált energia több mint 60%-a megújuló energiaforrásból származik. Ismertessék azt is, miért pont azt az energiaforrást választotta a felhasználó.

Csak két témában kell pályamunkát beadni!

A pályamű terjedelme –az ábrák, a táblázatok, az esetleges mellékletek, hivatkozásjegyzék leszámításával 4-6 gépelt oldal lehet (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm-es lapszél). A munka teljes terjedelme mellékletekkel együtt is legfeljebb 10 oldal lehet. A bizonyíthatóan nem önálló munkaesetén a versenyzők 0 pontot kapnak dolgozatukra. A megadottnál kisebb vagy nagyobb terjedelmű pályamunka beküldése estén a bírálók pontlevonással élnek. A versenyzők törekedjenek a megfelelő stílusra és helyesírásra, mert a versenybizottság ezt is figyelembe veszi az értékeléskor. Valamennyi, a pályamunka megírásánál felhasznált forrást nevezzenek meg a dolgozatban.

A versenyző csapatok filmet is készíthetnek az adott témákból. A film minimum 5 perc, maximum 10 perc lehet, mp4 vagy avi kiterjesztésű.

A kitöltött feladatlapot postai úton, a feladatlapokon megjelölt határidőig kell visszaküldeni a szervező iskola postacímére vagy a megadott e-mail címre.

Fordulók, időpontok, helyszínek:
• 1. válogató forduló: a versenyfeladatok közzétételének időpontja – 2019. november 27. Beküldési határidő: 2019. december 9. (a postázás határidejének dátuma). A benevezett iskolák székhelyén, egy feladatlap kitöltése.
• 2. válogató forduló: A versenyfeladatok közzétételének időpontja – 2020. február 7. Beküldési határidő: 2020. február 18. (a postázás határidejének dátuma). A benevezett iskolák székhelyén, egy feladatlap kitöltése.
• Döntő: 2020. május 9. (helyszín: Nagyberegi Középiskola).

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A két előforduló alapján a legtöbb pontot elért négy csapat jut tovább a döntőbe (+ a szervező Nagyberegi Középiskola). Az eredményről e-mailben értesítünk minden benevezett iskolát, illetve a minden válogató forduló eredményét közzétesszük a Nagyberegi Középiskola honlapján és a verseny Facebook-oldalán.

A döntőbe jutott csapatok értékes ajándékokban részesülnek!

A nevezés módja, határideje, költsége:
A versenyen nevezés díj nincs. A nevezés írásbeli úton, a megadott NEVEZÉSI ŰRLAP kitöltésével, és annak beküldésével történik. A nevezés időpontja: a verseny meghirdetésétől számított három hét (2019. november 17-ig) az alábbi címeken:

Nagyberegi Középiskola, 90242 Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út, 161/a; vagy a következő e-mail címen: [email protected]

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
Megfelelő iskolatípus tanulója legyen a jelentkező diákcsoport. A versenyen mindenki saját felelősségére indul, vállalja az ezen felhívásban foglaltak betartását és hozzájárul eredményeinek publikálásához.

A verseny támogatói:
– dr. Bocskor Andrea, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője,
– Eötvös Loránd Tudományegyetem,
– Márton Áron Szakkollégium,
– Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség.

 

Nagyberegi Középiskola,
Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Márton Áron Szakkollégium

Pin It on Pinterest

Share This