irodalmi pályázat írógép

Pályázata forgatókönyvírásra és/vagy forgatókönyv-fejlesztésre

A FilmJUS Alapítvány 2024. évi pályázata forgatókönyvírásra és/vagy forgatókönyv-fejlesztésre.

A FilmJUS Alapítvány pályázatot hirdet műfaji megkötöttség nélkül forgatókönyvírásra és/vagy forgatókönyv fejlesztésre.

Az Alapítvány támogatást kíván nyújtani az alkotói munka feltételeinek javításához, azzal a szándékkal, hogy eredeti, izgalmas magyar művek szülessenek.

A pályázat idén megújul: egyetemi hallgatók egyszerűbb módon, hosszabb határidővel pályázhatnak.

A pályázatra fordítható keretösszeg összesen: 16.000.000.- Ft

A pályázat formája egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatokat a FilmJUS Alapítvány kuratóriuma által felkért eseti bírálóbizottság előterjesztése alapján a Kuratórium bírálja el, 2024. november 28-ig.

A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötünk. A pályadíj csak a szerződés megkötése után fizethető ki. Előkészítésre, forgatásra és utómunkára az elnyert összeg nem fordítható.

A pályázaton való részvétel feltételei:

 • A pályázaton bármilyen műfajú (dokumentumfilm, tévéfilm, animáció, kísérleti film, ismeretterjesztő film, kisjátékfilm, nagyjátékfilm, filmsorozat) forgatókönyvvel lehet pályázni.
 • Pályázatunkon korábban már díjazott művel ismét részt venni nem lehet, annak fejlesztett változatával sem!
 • A pályázaton érvényes magyar adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkező bejegyzett cégek indulhatnak. Az egyéni vállalkozó is cégnek számít.

Felsőoktatásban tanulók számára nyújtott kedvezmények:

 • Egyetemi jogviszony igazolásával diákok magánszemélyként is pályázhatnak, ha rendelkeznek adóazonosító jellel és magyar bankszámlaszámmal.
 • Egyetemi hallgatói nevezési díj: 5.000.- Ft
 • Egyetemi hallgatói beadási határidő: 2024. november 25.
 • Egyetemi hallgatói pályázatokról szóló döntés kihirdetése: 2025. február 20.

Benyújtandó pályázati dokumentumok minden pályázathoz (4 papíralapú példányban, valamint elektronikusan):

 • Jogtisztaságot igazoló okiratok. Saját mű esetén elegendő az adatlapon található nyilatkozat kitöltése, aláírása. Nem saját szellemi tulajdon esetén a megállapodást igazoló irat, szerződés.
 • Motivációs levél
 • Szakmai önéletrajz
 • Kitöltött adatlap és ellenőrzési lista
 • A pályázati díj befizetésének igazolása (1 példányban)
 • 2024/25-ös Egyetemi hallgatói jogviszony igazolása (diákkedvezményhez)

További benyújtandó dokumentumok műfajok szerint (4 papíralapú példányban és elektronikusan):

 1. Játékfilm, TV-film, filmsorozat, kisjátékfilm, kísérleti film szekcióban:
  • minimum 3 oldal hosszúságú szinopszis
  • treatment vagy forgatókönyv
  • szerzői koncepció: forgatókönyvírói vagy rendezői koncepció
 2. Dokumentumfilm és ismeretterjesztő film esetében:
  • részletes, minimum 3 oldal terjedelmű szinopszis
  • opcionálisan benyújtható továbbá: treatment vagy forgatókönyv
  • szerzői koncepció: forgatókönyvírói vagy rendezői koncepció
 3. Animáció szekcióban (3 példányban):
  • szinopszis
  • látványterv
  • figura terv
  • szerzői koncepció: forgatókönyvírói vagy rendezői koncepció

A pályázat érvénytelen, amennyiben:

 • nem felel meg a fenti követelmények egyikének;
 • a postai bélyegző, illetve az elektronikus példány érkezési dátuma határidőn túli;
 • az előző években nyertes pályázó új pályaművének benyújtása előtt, pályázati beszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

A beküldött pályázatok magas száma miatt, a nem nyertes pályázatok írásos értékelésére a Kuratóriumnak nincs lehetősége. Pályázatot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

A PÁLYÁZATI DÍJ BEFIZETÉSE:

A pályázati díj 12.000.- Ft, melyet a pályázó cégnek, vagy egyéni vállalkozónak magyarországi bankszámlaszámlájáról kell utalni.
A pályázati díj 5.000.- Ft egyetemi hallgatók részére, melyet a hallgató magyarországi bankszámlaszámlájáról kell utalni.

Számlaszám: FilmJUS Alapítvány 10201006-50153268-00000000 (Kereskedelmi és Hitelbank). Csak magyarországi banki átutalást fogadunk el!

A PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDEJE:

Cégek, egyéni vállalkozások: 2024. szeptember 10. kedd

Egyetemi hallgatók: 2024. november 25. hétfő

A pályázat hiányos beküldése esetén egy hét áll rendelkezésre hiánypótlásra.

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HELYE:

Az elektronikus példányokat a [email protected] e-mail címre várjuk.

A pályázat papír alapú dokumentumait postai úton vagy személyesen H-Cs: 10-16 óráig, az alábbi címen: FilmJUS Alapítvány, Filmes Ház: 1092 Budapest, Ráday u. 31/B.

A FILMJUS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA 
Budapest, 2024. május 23.

Pályázati adatlap:

Letöltés

Pályázati adatlap hallgatóknak:

Letöltés

Forrás: filmjusalapitvany.hu