Mondd el ma: humor a pedagógiában  ̶  hogy vagy ezzel?

Háború, kilátástalanság, gondok, nehézségek….Mi lesz Ukrajnával, mi lesz Kárpátaljával, és mi lesz velünk? Elkezdődött az iskola, de nem tudjuk, meddig járhatnak a gyermekeink, mikor harangozzák be ismét a távoktatást. Bárhogyan is alakul a helyzet, ha az ember elveszíti a humorérzékét, akkor veszíti el mindenét. Így van ez az oktatásban is? Pedagógusaink nyilatkoznak arról, hogy mit jelent számukra és a tanulók számára a humor.

Zsábej Edit, hitoktató:

Ilyen kérdéssel így konkrétan eddig még nem találkoztam. Húsz éven át hitoktattam iskolában, óvodában. Jelenleg leginkább menekült gyerekekkel foglalkozom. Ezek nem hittanórák, de használom az elemeit, körülbelül annyira, mint a kórházmisszió idejében. De ha visszaemlékszem az iskolai korszakra, csak annyit mondhatok, hogy a humornak nagyon fontos szerepe van egy hittanórán. Nekem eleve az a véleményem, hogy Istennek nagyon jó humora van. Amikor a gyerekeket megismertetem Istennel, akkor azt is átadom nekik, hogy a humor is fontos egy keresztény ember életében. A hittanon sokat nevettünk. Ha felmerültek bármilyen konfliktusok, vagy a gyerekek hoztak magukkal valami nehezebb helyzetet, azt próbáltuk megbeszélni, megoldani, de úgy, hogy mindenképp humor is legyen benne. Ezenkívül nagyon szeretem gyűjteni a gyerekek megjegyzéseit. A hittant általában úgy vezetem, hogy van kérdés, majd válasz. Arra késztetem őket, hogy gondolkodjanak. A hozzászólásokból, abból, ahogyan kifejtenek néhány témát, jó kis sztorik kerekedtek. Ezeket nagyon szerettem, mert általában volt benne tanulság. Előfordult, hogy én is elgondolkodtam. Például, amikor a tékozló fiúról beszélgettünk, és elmeséltem nekik a példabeszédet, a végén az egyik gyerek megkérdezte, hogy hol volt a fiú anyja. Nem tudom, hol volt, biztosan a házban. Ezen aztán elgondolkodtunk, beszélgettünk is róla, hogy ki mit gondol, hol lehetett az anyuka. Megpróbáltuk megválaszolni, hogy miért csak az apa volt megemlítve. A sok aranyos sztori azt mutatja, hogy mennyire mélyen belegondolnak a dolgokba. Humorral fontos hozzáállni a hitoktatáshoz is, mert oldja a feszültséget, jobban összekovácsolja a hittancsoportot, a gyerekek könnyebben megnyílnak. Jobban megbíznak a hitoktatóban, ha van humora, és azt alkalmazni is tudja. Úgy gondolom, hogy így is lehet Istent hitelesen közvetíteni, sőt, így még hitelesebben, mintha állandóan komolyak lennénk, és csak komoly dolgokról beszélnénk. Ez szerintem eleve lehetetlen, mert a gyermeket az élő Istennel kell megismertetni. Ez nem csak litániákból vagy komoly hittanórákból áll, hanem szabadidőből, csapatépítésből, sok beszélgetésből, nevetésből. Így jobban megismerik Istent, és ebben a humor sokat tud segíteni. Úgyhogy szerintem a humor fontos és egy pozitív dolog a hitoktatásban.

Uszta Adetta, informatikatanár:

Én, mint pedagógus, úgy gondolom, nemcsak a magánéletben, hanem az oktatásban is nagy szerepe van a humornak, mivel azt tapasztaltam, hogy a gyerekek őszintébbek, nyíltabbak lesznek az órán. Ha meg tudom teremteni ezt a légkört, akkor nekem is hatékonyabb lesz a munkám, jobban el tudom érni az óra céljait. Néha a gyerekek megengedik magunknak, hogy kulturáltan beszóljanak, de annak is van határa, le tudom állítani. Fontos szerepe van annak, hogy milyen légkörben tanítok, különösen a mai helyzetben. Háborús időszakot élünk. Ilyenkor még fontosabb, hogy a humor is jelen legyen az oktatásban. Van, aki rögtön vevő a humorra, de van, aki megfontoltabb és több időre van szüksége, hogy megnyíljon. Az osztály nagyobb része belemegy ebbe. Vannak nehezebb helyzetek mind a tanárok, mind a diákok életében. Az informatikaóra általában a hatodik, hetedik óra, ilyenkor a gyerekek már kimerültek. Unják már a tanulást, sietnének haza, nincs erejük figyelni, összpontosítani. Ha egy kis poénnal, egy kis vidámsággal indítom az órát, akkor már az is oldja a hangulatot, jobban figyelnek. Tehát nekem fontos, hogy oldjam a légkört. Ha van egy dolgozat vagy témazáró, azt viszont már nem tudjuk elhumorizálni, komolyabban kell venni. Az év végi vizsgákon sincs helye már a humornak, az már nagyon szigorú. Nehéz feladatok vannak, és nagy összpontosítást igényelnek.

Szilágyi László, főiskolai tanár:

Húszévi tanári tapasztalatom alapján úgy vélem, a pedagógus, tanár, ha jókedvű, azt a tanulók is szívesen fogadják. Ha megfelelően van a humor alkalmazva a tanórán, az lehet konfliktuskezelő eszköz is akár, s nem utolsó sorban befogadhatóbbá teszi a tananyagot is. Főként az első évfolyamos hallgatóknál alkalmazom. Ebben az esetben feszültségoldó vagy lazító céllal. De gyakran függ attól is, nekem milyen a hangulatom, hogy mennyire befogadóak a diákok. Legtöbb esetben kisebb vicces történetekben nyilvánul meg a humor az óráimon. Mivel a humor mindennapjaink szerves része, s nevetni mindenki szeret, fontos szerepet játszik a jó kapcsolatok kialakításában, ismerkedés esetében. Ezért az oktatásban is nagy szerepe lehet.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma