Régi tárgy: a patkó

Sorozatunk előző részében írtunk a mágikus tárgyként nyilván tartott patkóról, mely elhelyezésétől függően szerencsehozó vagy bajelhárító erővel bír.

Nem mondtam ezzel újat, hiszen ma is sokan hisznek a patkó varázserejében, és sokak otthonában találkozhatunk küszöbre szegelt vagy ajtó fölé akasztott vaspatkókkal. Hogy mennyire hoz szerencsét az otthonokban, azt bizonytani nem lehet. Ám van egy legenda, mely szerint II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek igenis szerencsét hozott. A nagyságos fejedelem nem kiakasztotta, vagy rászegelte valamire a patkót. Egyszerűen a lova lábán volt… fordítva…

Salánk településen számos történet, monda fűződik a nagyságos fejedelemhez. Ezek egyike Rákóczi meneküléséről és a megfordított patkóról szól:

Rákóczi menekülése

Egy véres ütközet után Rákóczi Ferenc labanc üldözői elől Salánk felé vette útját. Lova már félig kifulladva érte el a Salánki-hegyét. Amint visszanézett, hát látja, hogy üldözői hamarosan utolérik.

Azonnal cselekedett. Megfordította lovát és a falusi kovácshoz irányította. A kovácsot megkérte, hogy amilyen gyorsan csak teheti, fordítsa meg lovai lábán a patkót, hogy azok, ha előre megy, hátrafelé, azaz ellenkező irányba mutassák a nyomokat. A kovács fél szóból is értett. Úgy is tett, teljesítette a fejedelem kívánságát. Aztán Rákóczi felpattant a lovára és nekivágott a Salánki-hegynek. Át is jutott rajta. A hegy lábához értek a labancok is, de ott megfordultak, mivel a nyomok visszafelé vezettek. Így sikerült Rákóczinak megszabadulnia üldözőitől.

A Salánki-hegyen még most is látszanak egy nagy kőben a patkónyomok.

(A legenda megtalálható a Dupka György és Zubánics László által összeállított Szépasszony dombja című kötetben.)

Gál Adél

Kárpátalja.ma