Átléphetik-e a határt az alkalmatlanná nyilvánított hadkötelesek?

Sokan tapasztalhatják, hogy bár orvosi igazolással rendelkeznek a katonai szolgálatra való alkalmatlanságról, mégsem léphetik át az államhatárt.

Az ilyen típusú orvosi igazolás, az úgynevezett „fehér jegy” az állampolgár szolgálati alkalmasságának, mozgósíthatóságának kategóriáját is tartalmazza.

A Katonai Orvosi Bizottság a következő kategóriákat határozza meg:

korlátozottan alkalmas katonai szolgálatra;

békeidőben katonai szolgálatra alkalmatlan, hadiállapot idején korlátozottan alkalmas;

katonai szolgálatra alkalmatlan, a katonai nyilvántartásból kizárható.

A jelenleg érvényben lévő haditörvény értelmében az első két kategóriába tartozó személyek behívhatóak az általános mozgósítás során. Kizárólag azok az állampolgárok mentesülnek a mozgósítás alól, akik a „katonai szolgálatra alkalmatlan, a katonai nyilvántartásból kizárható” kategóriába tartoznak.

A toborzás során figyelembe veszik a fogyatékkal élők egészségügyi állapotának sajátosságait. A Katonaorvosi Bizottság megállapítja, hogy életkor és a betegség súlyossága szerint milyen szolgálati típus javasolt a hadkötelesnek.

A katonai szolgálatra korlátozottan alkalmasnak elismert személy nem sorozható be haditengerészethez, tengerészgyalogsághoz vagy speciális létesítményekhez. Viszont mozgósítható katonai alosztályokhoz, intézmények, szervezetek vagy oktatási intézmények védelmére.

Kik hagyhatják el az országot?

A hadiállapot értelmében a 18 és 60 év közötti, hadköteles férfiak nem utazhatnak külföldre. Ez alól kivételt képezhetnek azok a férfiak, akik rendelkeznek a sorozás elhalasztásáról szóló igazolással, vagy a katonai egészségügyi bizottság alkalmatlansági igazolásával.

Ennek értelmében csak azok a hadköteles férfiak hagyhatják el Ukrajna területét, akiket a katonai szolgálatra alkalmatlannak nyilvánítottak. A háború idején korlátozottan alkalmas személyek nem utazhatnak külföldre.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Illusztráció