Kinek a feladata az utak karbantartása Ukrajnában?

Gyakran felvetődő probléma az utak minősége Ukrajnában. 2020-ban kezdődtek meg nagyobb ütemben a javítások az országban, de sajnos még mindig rengetek a járhatatlan szakasz.

A közutak az ország egységes közlekedési rendszerének részét képezik. Ukrajna vonatkozó törvénye állami- (nemzetközi, országos, regionális és területi) és helyi (megyei és járási) jelentőségű utakat különböztet meg.

A nemzetközi jellegű autóutak a külföldi forgalmi folyosókat kötik össze. Karbantartásuk állami finanszírozásból valósul meg. Az országosak a fővároshoz könnyítik meg a közlekedést. A regionális két vagy több megyét köt össze. Javításuk szintén az ország költségvetését terheli. Az autóutak azon részeiért, melyeken települések helyezkednek el, a helyi megyeközpontok felelnek.

A helyi utak biztosítják a régiók központjának megközelítését. Az állami útalapból támogatásban részesülnek, melyet a megyevezetőség szabályoz.

A városok és települések útjainak helyreállítása az önkormányzatok (kistérségek) költségvetéséből, valamint a jogszabályok által meghatározott egyéb szponzorálásból történik. Az útszélek takarítása szintén helyi önkormányzati kötelezettség.

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy bármely állampolgár panaszt tehet az utak minősége miatt a rendvédelmi szerveknél. A 102-es segélyhívón bejelentheti egy adott útszakaszon lévő nagyobb kátyúkat és kérheti azok helyreállítását. A rendőrségnek elengedhetetlen feladata értesíteni az illetékes hivatalt, akik kötelesek helyreállítani a megrongálódott utat. Amennyiben ez nem történik meg, az illetékes hivatalnok felelősségre vonható.

Kárpátalja.ma