Civil szervezetek Kárpátalján – a II. RF KMF Hallgatói Önkormányzata

A hallgatói önkormányzatokkal ismerkedünk.

Sorozatunkban két héttel ezelőtt olvashattak az ungvári székhelyű Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségéről, mely hallgatói önkormányzat lévén a diákok érdekérvényesítését segíti és szorgalmazza. Jelen riportunkban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzatával ismertetjük meg az olvasót. A szervezet működéséről és céljairól a jelenlegi elnök, Kertész Dávid tájékoztatta honlapunkat.
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzata (HÖK) egy 1999-ben alakult nonprofit szervezet. A diákszövetség még ez évben nyert jogi alapot. Feladata igen sokrétű. Főleg a hallgatók érdekérvényesítését szolgálja.
A HÖK egy olyan fórumot biztosít a főiskolások számára, amelyen keresztül nem csupán az intézményen belüli érdekvédelmet, de a más diákszövetségekkel tartandó kapcsolatot is segíti, valamint olyan szabadidős tevékenységeket is nyújt, amelyek lehetőséget adnak a diákélet nehézségeiből való kiszakadásra, kulturális programokban való részvételre.
A szervezet elnöksége hivatalosan tizenkét tagból áll. Az elnök és alelnök mellett ügyvivők látják el a különböző szakterületek feladatait. Ennek megfelelően választanak belügyi-, külügyi-, koordinátori-, kulturális-, sport-, gazdasági- és kommunikációs ügyvivőt. Az elnökség kiegészül még az ellenőrző bizottság három tagjával. A mandátum minden poszt esetében egy évre szól, s ezt minden évben közgyűlések alkalmával újítják meg.
A HÖK többéves működése során kialakult egy, már hagyományosnak mondható programkör, mely évente egy-két új rendezvénnyel bővül. Ezek közé tartozik az intézmény elsőéves hallgatóinak játékos „beavatása”, a gólyatábor, mely során szórakoztatóan, csapatjátékra ösztönző feladatok végrehajtása által segítik elő az „újak” ismerkedését. A gólyák számára szintén fontos esemény a nagy hagyományokat őrző gólyabál. Kiemelkedő rendezvények továbbá a tavaszi és őszi hallgatói napok, melyek a HÖK vezetőségének jóvoltából egy-egy hét erejéig minden délután lehetőséget adnak a közös időtöltéshez. Ezen felül havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre filmmaratonok, illetve különféle sportversenyek, melyek közül jelentősek a tanár-diák mérkőzések.
Mindemellett a HÖK nem csupán saját programokkal rendelkezik, de állandó kapcsolatot ápol egyéb szervezetekkel. A Hallgatói Önkormányzat tagjai részt vesznek a GISZ által rendezett Görfeszten, ahol legutóbb egy gyermekprogram szervezését vállalták magukra. Bekapcsolódik a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet egyes eseményeibe. Ezen felül segítőként részt vesz az Aréna Produkció MegaRock nevű rendezvényének szervezésében. Jó viszonyt ápol az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzatával, illetve a MIK alapító tagjai között is szerepel.
A Hallgatói Önkormányzat rendezvényei és programjai mindenki előtt nyitottak, a tagság pedig némi kedvezménnyel és előnnyel jár. A szervezetbe a Rákóczi-főiskola bármely, hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákja beléphet. A tagok előnyt élveznek a jutalomkirándulásokon, és kedvezményesen vásárolhatnak jegyet az esetleges fizetős rendezvényekre.
A szervezet feladatának tekinti a hallgatók tájékoztatását az őket érintő fontos eseményekről. Ennek elősegítésére jött létre egy weboldal, valamint egy portál a legismertebb közösségi oldalon, melyeken állandó jellegű tájékoztatások jelennek meg mind a diákéletre, mind pedig a lényeges tanügyi változásokra vonatkozólag. Ezek mellett félévi rendszerességgel megjelenik a Hallgatói Önkormányzat kiadványa, a MegHÖKkentő nevű folyóirat, mely a főiskolás hírek terjesztésében játszik szerepet.
A Hallgatói Önkormányzat munkájában nagy segítséget jelent a főiskola vezetősége és tanári kara. Az intézmény tanárai támogatásukkal, valamint a programokon való részvételükkel hatással vannak a tanulók hozzáállására, hangulatára, és jelentősen megkönnyítik a szervezők munkáját.
Gál Adél
Kárpátalja.ma