Civil szervezetek Kárpátalján: a Rákóczi Szövetség Beregszászi Szervezete

Történelmünk, múltunk felidézése, nagyjainkra való emlékezet áll a középpontjában annak a civil szervezetnek, mely majdnem húszéves múltra tekint vissza.

A Rákóczi Szövetség Beregszászi Szervezetéről beszélünk, mely a kezdeti lendület után az utóbbi időben, valljuk be, nem sok programmal állt elő. Ám a következő év talán változást hoz e téren, hisz az új elnök tervekkel és tenni akarással kezdte munkáját a szövetség élén. A szervezetről Kész Géza elnök és Csobolya József alelnök beszélt.
Az 1989-ben alakult Rákóczi Szövetség célja a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatása hosszú távú megmaradásáért folytatott küzdelmében, valamint II. Rákóczi Ferenc Nagyságos Fejedelem szellemi örökségének népszerűsítése. A szervezet megalakulását követően viharos gyorsasággal alakultak helyi szervezetek az egész Kárpát-medencében, sőt, még azon túl is. Közel 360 kisebb szervezet révén gazdag programok valósulnak meg minden évben. Kárpátalján is több egysége van. Bátyúban, Beregszászban, Bótrágyon, Csetfalván, Feketeardóban, Mezőkaszonyban, Mezőváriban, Salánkon, Szolyván, Tiszaújlakon, az Ungvári Nemzeti Egyetemen, Visken is vannak a Rákóczi Szövetségnek alapszervezetei.
A beregszászi szervezet 1995 júniusában jött létre, és kezdetben nagy lendülettel indult a szövetségi élet. Itt is a magyarság megmaradásáért és felemelkedéséért való küzdelem volt a cél a kultúra, a hagyományápolás és a kiterjedt nemzetmissziós tevékenységen keresztül. A magyarországi kezdeményezők Kerényi Gyulát, a Petőfi Nyugdíjasklub elnökét kérték fel annak idején, hogy próbáljon meg megfelelő embert keresni a beregszászi szervezet létrehozásához. Kérésére Valla György vette kézbe az irányítást, de az alapítók között volt Lovai Attila történelem tanár, Balog József orvos, Harsányi Ferenc zenész, Balázsi László tanár, Borbély Ibolya tanárnő, Dalmai Árpád tanár, újságíró, Imre Margit tanár, Krajnik Irén zenetanár, Pirigyi Béla, a Beregszászi Művészeti Iskola igazgatója. A munkát 28 taggal indították, mely az idők folyamán mintegy kétszázra bővült. A Rákóczi Szövetség Beregszászi Szervezetének törzsét ma többnyire egy idősebb korosztály alkotja. Így mindenképpen az elsődleges feladatok közé tartozik a szervezet megújítása, a fiatalabb korosztály bevonása, a tagtoborzás.

Kapcsolat az anyaországi Rákóczi Szövetséggel
A beregszászi szervezet megalakulásában fontos szerepet játszott a magyarországi szervezet, mint kezdeményező és irányadó. S mind a mai napig a Rákóczi Szövetség úgy épül fel, hogy a külhoni szövetségek nem teljesen önállóak, hanem a magyarországi központi szervezet részei. Persze ez nem jelent teljes függést, de vannak általános szabályok, irányelvek, melyet minden alszervezetnek el kell fogadnia, és aszerint kell alakítani programjait. Továbbá a Rákóczi Szövetségnek van egy belső kerete, melyből a beregszászi szervezet és minden más fiókszervezet is részesül. Ez azonban egy minimális összeg, mely legfeljebb egy-két program megvalósítására elegendő. A további rendezvényeket mindig az aktuális pályázatból vagy egyéb támogatások révén sikerült megvalósítani.

A beregszászi szövetség programjai
Egy nagy múltú szervezetről beszélünk. A Rákóczi Szövetség Beregszászi Szervezetének eddig évente két állandó rendezvénye volt. Ezek egyike a Dolhai csata emlékére a helyi emlékmű megkoszorúzása. A másik pedig a Rákóczi Ferenc születésnapjára rendezett táblaavatás a Rákóczi-kastély falán, majd az emléktábla évről évre történő megkoszorúzása és a megemlékezés köré épített rendezvény. A nemrég megválasztott elnök egyrészt szeretné továbbvinni a szövetség fent említett hagyományos programjait, továbbá folytatni a Rákóczi-estek néven elindított kulturális rendezvényt. Ezeken túl pedig egy nemzetmissziós rendezvénysorozatot is be szeretne indítani (az említett Rákóczi-esték mintájára), mely a Magyar Vándor nevet viselné. A magyar történelem (főképp Kárpátaljához is közvetlenül kapcsolódó) nagy alakjaihoz, eseményeihez kötődő jeles napok környékén tartanának emlékesteket az ifjúsági tagozattal karöltve, színes és gazdag programmal gerjeszteni a hallgatóság nemzeti érzéseit. Irodalmi estek, filmklubok, történelmi előadások, és konferenciák, minden magyar ünnep közösségi megünneplése, gyermekprogramok, emlékhely-ápoló napok (nem csak Beregszászban) szerepelnek a tervek között.
A szervezet másik fontos célkitűzése, hogy Kárpátalja minden magyar (és az érintett ruszin) településén a helyi templom falán vagy az emlékparkban helyet kapjon egy dicsőségtábla, amely a Rákóczi-szabadságharcban és az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban a hazáért harcoló helyi férfiak neveit örökítené meg. Ugyanis jelenleg sajnos a legtöbb településen nincs olyan emlékjel, amely történelmünk e két kiemelkedő fejezetét jelezné, melynél a településhez kötődően meg lehetne emlékezni.
Távlati célként a beregszászi szervezet II. Rákóczi Ferenc szobrát szeretné felállítani Beregszászban, mely terv talán most, a Hősök tere átalakítása során realizálhatóvá válik.
A programok mielőbbi elindításához természetesen anyagi és emberi erőforrásokra is szükség van. A szervezet vezetői abban reménykednek, hogy meg tudnak mozgatni sok jó érzésű, aktív magyar embert, akikben van tenni akarás, és hajlandóak részt venni a Rákóczi Szövetség missziójában. Az új elnök folyamatosan várja a jelentkezőket, akik szeretnének tagjaivá válni a beregszászi szervezetnek. A cél egy olyan lelkes csapat toborzása, akik akár önkéntesként segíthetnek a rendezvények lebonyolításában.
Gál Adél
Kárpátalja.ma