Civil szervezetek Kárpátalján – a Técsői Szent István Karitász Alapítvány

A segélyszervezetek fontos szerepet töltenek be a társadalomban.

Céljuk, hogy segítséget nyújtsanak minden szükséghelyzetbe került embernek, nemre és vallási meggyőződésre való tekintet nélkül. Kárpátalján a Felső-Tisza-vidékén élők számára nagy támogatást nyújt a Técsői Szent István Karitász Alapítvány.
Az alapítvány immár két évtizede működik és segíti munkájával a szegények és rászorulók életét, valamint hozzájárul a szórványban élő magyarság hitéletének élénküléséhez. Két évtizeddel ezelőtt alig hat fővel kezdte meg a munkáját, majd az évek során, főleg az 1998-as és a 2001-es árvizek következtében intézményesült. Tevékenysége így már nemcsak a plébánia, hanem Técső és a járás területén elő szegényekre, rászorulókra is kiterjedt.
A Técsői Római Katolikus Egyházközség Karitásza 1992. november 19-én, Szent Erzsébet ünnepén alakult meg, Papp Anikó ferences nővér kezdeményezésére. Az akkor hat fős karitász csoportnak hamarosan 18 tagja lett.1995. január 31-től államilag bejegyzett szervként működik. Jelenlegi elnöke, Mikulyák László a karitász munkáját már kezdetektől segítette, de 1998-tól az első kárpátaljai árvíz idejétől kezdve aktív munkásságot vállalt.
A szervezet a tevékenységét már korán megkezdte. 1998 előtt Anikó nővér segítségével sikerült anyagi forráshoz jutni, amelyből felépíthették a karitász épületét. Az 1998-as árvíz idején hat, az árvíz által legerősebben sújtott Felső-Tisza-vidéki faluba hat tonna élelmiszert juttatott el. 2001-ben, a második árvíz idején már nagyobb segélyszállítmányok érkeztek Kárpátaljára, így Técsőre is. Ezeket a segélyszállítmányokat kellett a lehető legpontosabban célba juttatni azoknak, akik ténylegesen rászorultak a támogatásra. A jelenlegi elnök a magyarországi Katolikus Karitász anyagi támogatásának segítségével Bustyaházán mintegy 30 ház felépítésének koordinálását végezte az állam által kijelölt telkeken. Ahol egyidőben utakat építettek, villamosenergia-hálózatot alakítottak ki. Másfél év alatt sikerült lakható állapotban átadni a felépült házakat a károsult családok számára.
Az alapítvány ezenkívül anyagi segítséget kapott a nyugati országok segélyszervezeteitől, amelyből a saját házukat elveszített családok számára ki tudta egészíteni az új lakások megvásárlásának költségét.
2001-ben a karitásznak pályázati forrásokból sikerült egy épületet vásárolnia Bustyaházán, ahol beindult a Szent Erzsébet Katolikus Óvoda, mely jogilag most is az alapítványhoz tartozik, de nem az működteti. Később két táborozóhelyet sikerült kialakítaniuk Kerekhegyen és Bustyaházán. Ezeken a helyeken a nyári hónapok alatt általában 400-700 gyerek üdül.
Az alapítvány a kezdetektől működtet egy szárazélelmiszer-programot, amelynek keretében a Técsőn és környékén élő szegények számára szárazélelmiszer-csomagokat juttat rendszeresen, illetve a técsői karitász épületében működtet egy szociális konyhát, ahol naponta 50 ebéd készül hajléktalanok számára, vagy fekvőbetegeknek szállítanak ki meleg ételt otthonukba.
A karitász korábban szociális patikát is működtetett, azonban az állami szabályok szigorításával ennek működése szinte lehetetlenné vált. Viszont gyógyászati eszközök – felnőtt pelenka, mankók, járókeretek, tolókocsik – még mindig érkeznek segélyszállítmányként, és ezt is igyekszenek szétosztani az arra rászoruló betegeknek. A karitász keretein belül tevékenykedik a Hit és Fény közösség, amely értelmi és testi fogyatékosakkal foglalkozik.
Minden egyes intézmény létrehozását pályázati úton sikerült megvalósítani. Német, osztrák és magyarországi alapítványoknál, szervezeteknél tudott és tud az alapítvány a mai napig is pályázni, illetve a magyar állam által létrehozott alapokból részesül szintén pályázati úton. A fenntartáshoz a nyugati alapítványok sajnos egyre kevésbé, illetve egyáltalán nem járulnak hozzá. De ezt eddig ellensúlyozta a magyarországi alapítású Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány, amely nagyban segíti a karitász intézményeit azáltal, hogy hozzájárul a fenntartási költségekhez.
A Técsői Szent István Karitász Alapítvány legfőbb célja a továbbiakban is a szegények és rászorulók hatékony támogatása.
Gál Adél
Kárpátalja.ma