Civil szervezetek Kárpátalján: ArtTisza művészeti egyesület

Térségünkben egyre több civil szervezet és egyesület alakul.

Ez csak annak a bizonyítéka, hogy sok olyan fiatal van, aki a mindennapi rutin mellett tenni szeretne valamit a közösség vagy csak egy szűkebb kör fejlődése érdekében. És valóban, a civil szervezetek szinte minden teret behálóznak a vállalkozásoktól kezdve az egyházon át egészen a kulturális szféráig.
E héten egy művészeti egyesülettel ismerkedhet meg az olvasó, mely az új irányzatokra teljes mértékben fogékony. Megalakulásuk óta mindössze két év telt el, de máris több rendezvényt fel tudnak mutatni. Fiatal művészek egy olyan csoportjáról van szó, akik idejüket és energiájukat nem sajnálva munkálkodnak a képzőművészet terén. Az ArtTisza egyesületről, annak munkájáról Szilágyi Sándor alapítóelnök, festő beszélt.
– Az ArtTisza művészeti egyesület 2011 áprilisában alakult Beregszászban. Az alapító tagok szakképzett fiatal grafikusok, festőművészek, fotóművészek, szobrászok. A szervezet a hagyományos művészeti értékek létrehozásával a hazai kultúrát kívánja gazdagítani, ugyanakkor művészeti újítások ösztönzésével újszerű alkotások létrehozására is törekszik. Célja az értékteremtés, az önálló alkotói munkák közönség elé tárása, az innovatív vagy hagyományos művészeti alkotások mind szélesebb körben való megismertetése, népszerűsítése. Fontos volt számunkra a fiatal művészek előtérbe kerülése.
A megalakulásban motivációs erőként hatottak a már meglévő művészeti egyesületek és alapítványok, elődeink nagy nevei. Ezt látva a fiatalokban is felmerült a tenni akarás gondolata, annak érzése, hogy a kezdő művészeknek is be kell valahogyan kapcsolódnia a már meglévő folyamatba. Így jött létre az ArtTisza, mely ugródeszkaként szolgálhat a további előmenetelhez. Ahhoz, hogy valaki elismert művésszé váljon, bizonyítania kell. S egy szervezethez, egy művészcsoporthoz tartozni már egyfajta húzóerőt jelent és nem utolsó sorban lehetőségeket. Kiállítás és nyilvános szereplés, melyek által megismeri a nagyközönség is a fiatal tehetséget.
Az egyesület kezdetben tizennégy tagot számolt, mára azonban harmincöten vannak. Ez a szám csak emelkedik. Arról, hogy ki lehet tag, nevesebb szakemberek döntenek. Az egyesületnek van egy együttműködési szerződése az Olajág Keresztény Művészeti Társasággal és a Szent Kristóf Művésztelep Alapítvánnyal, melynek neves művészei segítenek a tagfelvételi döntésben. Hiszen kuratóriumuk igazán elismert ahhoz, hogy bírálhassa az ArtTisza tagfelvételi pályázatára beérkezett műveket. Egy Munkácsy- vagy Kossuth-díjas művész meg tudja mondani a beküldött munkák alapján, hogy az adott alkotó még fejlődőképes-e, érdemes-e esélyt adni neki.
Az egyesület tagjai többnyire művészeti iskolát is végeztek vagy végeznek. Van olyan tag, aki tehetséges, de mégsem tanul valamilyen oknál fogva. A lehetőséget mindenkinek meg kell adni. Egy művészeti iskola azonban szükséges, mert a szakmai tudáson kívül új irányvonalakat vonultat fel az alkotó előtt, melyet önmaga nem biztos, hogy egyedül megtalál.
Az állandó tagok mellett az egyesületnek vannak vendégművészei is. Az ArtTisza kiállításain szerepelnek az ő alkotásaik, és fordítva: a helyiek is lehetőséget kapnak arra, hogy festményekkel és egyéb alkotásokkal a határainkon túli kiállításokra is eljussanak.
Az AtrTisza a helyi kiállításait általában Ungváron a Váralja Kávézóban, Beregszászban a Beatricce művészkávézóban, az Európa-Magyar Házban szervezi. Vannak nagyobb, csoportos kiállítások és egyéni bemutatók is, melyeket igyekeznek színessé tenni egy-egy zenés vagy verses előadással, performanszokkal.
Emellett más tevékenysége is van a szervezetnek. Az egyesület, működésének kezdete óta körülbelül 15 rendezvénynek – filmvetítések, zenés estek és egyebek – adott helyet. Köztük kiemelkedik a Havasi gyopár alkotótábor, mely idén már második alkalommal fogadja a fiatal művészeket. A tavalyi tábor helyszíne, a résztvevők lelkesedése lendületet adott a további munkához és alkotáshoz. A természet szépsége megihlette a szobrászokat, festőket és fotósokat egyaránt, így senki sem maradt munka nélkül. A táborban idén hangsúlyt kapnak az új irányzatok, pontosabban a Land art, melyet megpróbálnak kielemezni a résztvevők és eszerint alkotni. Az alkotásokat természetesen egy kiállításon tekinthetik meg majd az érdeklődők.
Két év alatt nagyon sokat fejlődött a csapat. Az első kiállítás ziláltsága után most kezd kialakulni egy olyan közösségi és művészi szellem, mely összehangoltan tud alkotni és dolgozni. S ez a kiállításainkon is látszik.
Az egyesület tagjainak fontos volt, hogy jól érezzék magunkat, azt tegyék, amit szeretnek, és kedvünk szerint rendezzenek meg egy kiállítást. És mindez sikerült is. Öröm és lelkesedés van minden közös és egyéni munka, kiállítás mögött, mely még inkább lendületet ad a további ténykedéshez.
Gál Adél
Kárpátalja.ma