Civil szervezetek Kárpátalján: Esélyt az Életnek jótékonysági alapítvány

A gyerekek nehezen tudnak beilleszkedni a társadalomba, még nehezebben a cigány gyerekek. Az Esélyt az Életnek jótékonysági alapítvány segíteni próbál minden rászoruló, elsősorban cigány családból származó gyermeknek az iskolakezdésben, az iskolában való megmaradásban és annak befejezésében.

„Van új kezdet, ezért Esélyt az Életnek lett az alapítvány neve, hiszen mindenkinek esélye van az új életre!” – vallja Tomes Attila a szervezet alapítója.

A szervezet hivatalosan 2008-ban alakult. Tagjai református misszionáriusok, akik már több éve segítik Kárpátalján a cigány gyermekeket, hogy egyenlő esélyekkel kezdjék el az első osztályt. Az alapítvány ötletadója és vezetője Tomes Attila misszionárius. Alapító tagok: Tomes Lívia misszionárius, az ötletadó felesége, Tóth László nagyberegi református lelkész, Cseresznye Albert hetyeni református lelkész, Bakó Péter tanár, Kozma Károly misszionárius, Herczeg Erzsébet misszionárius. Rajtuk kívül a szervezetnek több mint száz munkatársa van, akik lelkészek, misszionáriusok, képzett tanárok, cigány munkatársak és önkéntesek akik együtt munkálkodnak. Az alapítvány munkáját legfőbbként a magyar állam, továbbá holland, amerikai és kanadai szervezetek támogatják.
Jelenleg az Esélyt az Életnek alapítvány 16 cigányközösséggel tartja a kapcsolatot egész Kárpátalján, ahol óvodákat működtet. Székhelyük a Beregszászi járásban, Csonkapapiban található, ezen kívül Gáton és Nagyberegen végzik munkájukat, a Munkácsi járásban Szernyén és Sztrabicsón, az Ungvári járásban Nagydobronyban, Kisdobronyban, Teleken és Dimicsőn, a Nagyszőlősi járásban Tiszapéterfalván, továbbá Tivadarfalváról és Tiszabökényből is vannak felkaroltjaik. Ezeken a településeken délelőtt az ovisokkal, délutáni foglalkozásokat tartanak a kisiskolásoknak, ahol segítenek a házi feladat elkészítésében, valamint a helyi óvodákban önkénteseik segítik az óvoda munkatársait. Az alapítvány nemcsak a tanulás fontosságára hívja fel a gyerekek figyelmét, hanem az evangéliumi igazságokra, a hitre is. A foglalkozások hittanórákkal vannak összekötve, melyek elősegítik a gyerekek lelki fejlődését.

“A nyári táborozásokat együtt csináljuk a munkatársakkal, akik egész évben foglalkoznak a gyerekkel. Hetente 2-3 közösségből érkeznek és 65-70-en töltenek el egy hetet, ahol kicsit kiszakadva az otthoni mindennapokból Isten Igéje közelében játékosan, kreatívan, versenyezve, de mindenképpen jól érezhetik magukat mind a gyerekek, mind a munkatársak” – mondja Tomes Lívia, a szervezet alaptóinak egyike. 

Nyaranta táborokat szerveznek jutalomként azoknak a gyermekeknek, akik egész évben szorgalmasan tanultak. A táborozás feltétele az iskolába járás, a részvételi díj jelképesen egy kóla ára. A nyár folyamán több turnusban is szerveznek jutalomtáborokat, így összesen akár 360 gyermeknek tudnak nyaralási lehetőséget biztosítani.

„Erkölcsi nevelés… Van értelme! Ezért dolgozunk. Kaptunk pozitív visszajelzéseket arról, hogy sokkal könnyebb azokat a gyermekeket tanítani, akikkel mi is foglalkozunk. Ez ösztönöz bennünket” – mondja Tomes Attila, a szervezet vezetője, aki már több visszajelzést kapott arról, hogy a közzöségben végzett munkájuk hasznos. Az alapítványnak már gimnazista pártfogoltjaik is vannak, akik az iskola befejezése után tanulmányaikat nem hagyták abba, és terveik vannak a jövőre nézve.

„Vagy mindenkinek segítünk, vagy senkinek!” – vallja Tomes Attila, aki arra utal, hogy az alapítvány mindig a közösséget kívánja felkarolni, nem pedig csak egy-egy gyermeket. A Tomes házaspár hivatásának érzi a cigány és a magyar közösségek segítését. Céljuk, hogy a cigányok és a magyarok együtt dolgozzanak és együtt fejlődjenek. Már tíz éve élnek Csonkapapiban, és munkájukkal segítenek az ottani református roma tanulmányi központ működtetésében, amely az Esélyt az Életnek jótékonysági alapítvány székhelye. A közeljövőben a szervezet focicsapatot szeretne létrehozni, mellyel a sportolás szeretére kívánná ránevelni a gyermekeket. Szeretnék megtalálni a zenei tehetségeket is, hogy tovább képezzék őket. Céljuk, hogy a cigányok gazdag kultúrája ne vesszen a feledés homályába, és legyen térségünkben is, aki az ősi hangszereket meg tudja majd szólaltatni.

Tóth Tünde

Kárpátalja.ma