Civil szervezetek Kárpátalján: ”GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

Régiónk fejlődése és a tudományos utánpótlás kinevelése terén fontos a tehetség felismerése és támogatása, a fiatal kutatók segítése.

E téren kiemeltszerepük van az oktatási intézményeknek és a tehetséggondozó szervezeteknek. E célból hozta létre a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) a „GENIUS” Jótékonysági Alapítványt.
A Jótékonysági Alapítvány elnöke Brenzovics László. A szervezet működéséről részletes információval Váradi Natália, az alapítvány igazgatója szolgált.
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2011-ben alakult. Célja a tehetséggondozás, a tehetségek felkutatása és felkarolása. Egyfajta hidat épít a KMPSZ és a főiskola között.
A közép- és általános iskolában is rengeteg tehetséges fiatal tanul, és a felsőoktatásban is sok a magyar fiatal. De hiányzott a kettő közötti átmenet. Az alapítvány éppen ezért középiskolai és felsőoktatási szinten is foglalkozik a tehetséggondozással. Ezt a feladatot két tanács révén látja el. A „GENIUS” egyrészt működteti a Kárpátaljai Magyar Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanácsot, melynek feladata a kárpátaljai felsőoktatási intézményekben tanuló tehetséges magyar hallgatók felkutatása, támogatása, segítése tehetségének kibontakoztatásában, valamint azok szakmai sorsának figyelemmel kísérése. A Tanács feladataihoz tartozik a Zrínyi Ilona Szakkollégium működtetése, illetve a kárpátaljai hallgatók és fiatal kutatók tudományos diákköri konferenciájának szervezése. A munka során publikációs lehetőséget biztosít a legjobb eredményeket elért diákoknak, valamint segíti őket a nemzetközi konferenciákra való kijutásban, előtérben tartva a magyar tudományos nyelv és gondolkodás fejlesztését.
Létezik az ún. Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács, melynek célja az általános és középiskolai magyar tehetséges tanulók felkutatása, támogatása. A Tanács segíti a KMPSZ által szervezett tantárgyi vetélkedők lebonyolítását, valamint az itt részt vevő diákok számára folyamatosan különböző előadásokat szervez, melyek fejlesztik a gyermekek tudását és képességeiket. Működteti az Iskolások kis akadémiáját. Tehetséggondozó táborokat és hétvégéket szervez szintén a KMPSZ-szel együttműködve.
Számos programja van az alapítványnak, de mindegyiknek egy a célja: tehetségazonosítás és tehetséggondozás.
Az alapítvány széleskörű tevékenységéhez tartozik elsősorban a tehetségpontok működtetése, ami szeptembertől decemberig tart, steljes mértékben lefedi a kárpátaljai magyar iskolákat. Nyolc központ működik (Felső-Tisza-vidék, Tiszaújlak, Beregszász, Mezővári, Bátyú, Nagydobrony, Munkács, Ungvár), melyekhez összesen nyolcvannyolc iskolából utaznak be tanulók és vesznek részt a tanórákon. Itt hétvégeken zajlik a tanulás a tehetségsegítő tanács szakmai bizottsága által kidolgozott egységes tanterv alapján. A tehetségpontokban minden alkalommal több mint kétezer tanuló, 300 tanár és majdnem 90 magyar tannyelvű iskola vesz részt.
A tehetségpontok célja és feladata, hogy felkészítse az iskolásokat a KMPSZ által a következő félévben szervezett tantárgyi vetélkedőkre.
Ennek lezárásaként évente egyszer megtartják a Tehetség Napot, melyre a nyolc tehetségpontból érkeznek a fiatalok, akik neves, példaértékű kárpátaljai és anyaországi előadók, művészek előadásainak lehetnek részesei. A szervezők szeretnék felhívni a figyelmet a színházművészet, és tágabb értelemben a kultúra, a zene, a tánc, a művészetek fontosságára is.
Az iskolásoknál maradva a „GENIUS” rendszeresen hirdet rajzpályázatokat. Szintén e korosztály számára minden nyáron Jankovics Mária Alkotótábort szerveznek. A tábor elsősorban a képzőművészetek, rajz, festészet, illetve kézművesség iránt érdeklődő iskolásokat szólítja meg, főleg a kárpátaljai művészek bevonásával. A Nagyberegi Népzenei és Néptánc Táborban szintén az iskolás korosztály vesz részt. A zenés-táncos hét a zenei nevelésre és a hagyományok ápolására irányul, mely az iskolai oktatásban háttérbe szorul. Ezen programokhoz kapcsolódik az évről évre Fonyódon megrendezett sporttábor, a kézilabdatorna, a Buzánszky Jenő labdarúgó-mérkőzés, illetve az Ady Endre ösztöndíjprogram, amely a legjobb 23 kárpátaljai magyar gyermeknek – 6. és 11. osztály között –biztosít százezer forintos ösztöndíjat.
Az alapítvány részt vesz a KMPSZ által szervezett tantárgyi vetélkedők lebonyolításában. Legfőképpen a diákok utaztatásának anyagi támogatását segíti.
Kárpátalján is elindult az elektronikus tehetséggondozás, mely szintén a „GENIUS” közreműködésével valósulhatott meg, magyar nyelvből és irodalomból, angol nyelvből, matematikából.
Ami a felsőoktatást illeti, a hallgatók számára is rengeteg program létezik.
Elsősorban a Soós Kálmán Ösztöndíjprogram, melynek célja a Kárpátalján működő magyar nyelvű felsőoktatási intézmények és szakok együttműködése. A hallgatókat a régióval kapcsolatos kutatómunkák végzésére ösztönzi. Három alprogramból tevődik össze: Kárpátaljai Vándoregyetem, magyar nyelvű oktatási jegyzetek és magyar nyelvű szaknyelvi szótárak készítése, valamint kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása.
A programmal már-már összefonódva az alapítvány évente megrendezi a Tudományos Diákköri Konferenciát (TDK), melyen a felsőoktatásban tanuló hallgatók számolhatnak be tudományos kutatásaikról. A legjobb eredményt elért előadók kijuthatnak az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK). Ehhez kapcsolódóan a Fiatal Kutatók Konferenciáját is a „GENIUS” szervezi, mely a különböző tudományterületeken kutató doktoranduszok és doktorjelöltek számára biztosít előadási lehetőséget. A konferenciákhoz sorolhatjuk még az alapítvány által szervezett Soós Kálmán Emlékkonferenciát, melynek célja, hogy segítse és ösztöndíjjal jutalmazza a Rákóczi-főiskola specialist képzési szintjén tanuló legjobb eredményeket elért hallgatókat, ösztönözze őket tudományos munkájuk folytatására.
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány működteti az Agora Információs Központot, melynek legfontosabb feladata, hogylebonyolítsa a magyarországi felvételivel kapcsolatos tájékoztatókat, jelentkezéseket, illetve az ösztöndíjakat érintő pályázatokat. Arészképzések és miniszteri ösztöndíjak is ide tartoznak. Ezen kívül a szervezetnek diplomahonosítási pályázatai is vannak, ami azt jelenti, hogy a Magyarországon szerzett Bsc, Msc, PhD diplomák ukrajnai honosításában tud anyagi támogatást nyújtani.
A fenti programokat tekintve igen sokszínű és széleskörű tevékenységet folytat az alapítvány. Mint minden egyéb, ez sem megy egyszerűen. A lebonyolításhoz szükséges anyagi forrást pályázatok révén tudjákbeszerezni, és az anyaország támogatásával sikerül megvalósítani.
A „GENUIS” Jótékonysági Alapítvány Nemzeti Jelentőségű Intézmény, ami azt jelenti, hogy a Bethlen Gábor Alap, illetve a magyar kormány támogatja az alapműködését.
Emellett az Alapítvány 2013. szeptember 14-én a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által Kiválóan Akkreditált Intézmény lett. Az akkreditáció három évre szól. Ugyanebben az évben elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat a tehetséggondozásban nyújtott szolgáltatásokért.
A rengeteg program és az azt körülvevő munka mögött egy jó csapat áll, melynek együttműködése révén sikerül gördülékenyen megszervezni a rendezvényeket.
„A legjobb ebben a munkában az, hogy biztos, hogy nem unatkozol – mondja Váradi Natália. – Jó érzés látni a gyerekeket, hogy jönnek, megismernek és szeretnének még jönni, és szeretnek a „nagy iskolába” járni. Öröm látni, hogy a kárpátaljai magyarságnak van jövője. Rengeteg tehetséges fiatal van, s így biztosítva van a magyar értelmiségi réteg utánpótlása.”
Gál Adél
Kárpátalja.ma