Civil szervezetek Kárpátalján: Háló Kárpátaljai Megyei Katolikus Egyesület

A Háló egy Kárpát-medencei mozgalom, amely egyrészt személyes kapcsolatokra, barátságokra épül, másrészt egy közösség, melyben otthonra találhatnak a résztvevők.

A Háló katolikus közösségek hálózata. Már a rendszerváltás előtt is megfogalmazódott az a cél, hogy ne csak Magyarországon kössék össze a katolikus közösségeket, hanem a határon túli területekkel is kapcsolatba lépjenek, ez azonban a határátlépés nehézsége miatt nem valósulhatott meg. Csak később jöttek létre a határon túli szervezetek. A Háló több régióra oszlik: Felvidék, Kárpátalja, Partium, Erdély, Délvidék és Magyarország (ezen belül több egység is működik: Dunántúl, Északkelet-Magyarország, Dél-Alföld, Budapest és környéke).
A kárpátaljai összefogás nem hagyományos módon jött létre. A Háló kárpátaljai működése 1993-ban kezdődött meg Orosz István görögkatolikus lelkész és felesége, Orosz Rita tevékenységén keresztül. Ez a kapcsolat annyira jól fejlődött, hogy 1999-ben már Kárpátalján, Nagyszőlősön szervezték a Háló Kárpát-medencei nagytalálkozóját. S ide vezethető vissza a Háló Kárpátaljai Megyei Katolikus Egyesület működése is. A szervezet munkájáról Dancs Györggyel, a szervezet balazséri munkatársával beszélgettem.
Kárpátalján aktív Hálós tevékenység elsősorban Nagyszőlős, Ungvár és Beregszász környékén alakult ki. Az elnökségi tagok és az önkéntesek azonban Kárpátalja számos szegletéből valók. A szervezet elnöke Fogas-Bodnár Viola. Elnökségi tagok: Nánási Dolika (Magdolna) – Tiszaújlak, Kálló József – Batár, Gulácsy László – Nagybégány, Dancs György – Balazsér. A szervezet korábban Nagyszőlősön irodát és közösségi központot is működtetett közösségi és kulturális programokkal (előadások, koncertek, kézműves foglalkozások stb.).

Mindent a közösségekért és az ifjúságért

A Háló Kárpátaljai Megyei Katolikus Egyesület alapvetően katolikus, de nyitott mindenki felé, felekezettől függetlenül. A szervezet többnyire találkozó jellegű rendezvényei lassan 12 éve működnek. Idén azonban nemcsak megyei, hanem kerületi szintű összejövetelt is tartottak. Legutóbb áprilisban, Nagyszőlősön rendeztek ugocsai találkozót, június 21-én pedig Aknaszlatinára várják a Felső-Tisza-vidékieket. A tervek között Ungvár, Munkács és Beregszász környékieknek szóló program is szerepel.
Nagyobb, Kárpát-medencei szintű összejövetelt többször is szerveztek az évek folyamán: 1999-ben Nagyszőlősön, 2004-ben Karácsfalván, 2009-ben pedig Balazséron találkoztak a „hálósók”.
A kárpátaljai szervezetnek vannak korosztályos rendezvényei és ifjúsági találkozói, melyeket a munkácsi Szent Márton Egyesülettel szerveznek közösen. Az összefogásban nagyobb erő és hatékonyság rejlik – vallja Dancs György.
A kárpátaljai Háló kezdeményezte a Közös Út elnevezésű ökumenikus fesztiválmissziót, mely különlegesnek számít vidékünkön. A szervezet önkéntes munkatársai a helyi könnyűzenei fesztiválokon biztosítják a keresztény jelenlétet.
A Katolikus Közösségek Hálózata minden nyáron egész hetes családos tábort rendez, melyre az egész Kárpát-medencéből érkeznek résztvevők. A legutóbbi helyszín Balatonkenesén volt több mint 500 résztvevővel. Kárpátalját közel 70-en képviselték. 2014-ben Sátoraljaújhelyen rendezik meg a tábort.
A Kárpát-medencei Hálós önkéntesek számára is évente szerveznek találkozót és lelkigyakorlatot. Minden hónap harmadik vasárnapján programot szerveznek az önkéntesek számára, amely egyrészt egy következő program megbeszéléséről szól, másrészt közösségi alkalom is. Fontosnak tartják, hogy ne csak a munkába vonják be az önkénteseket.

Kapcsolat az anyaországgal

Létezik egyfajta felelősségvállalás egymás iránt. A kárpátaljai szerveződésnek volt olyan időszaka, amikor csak magyarországi anyagi források segítségével tudott működni. Ma már teljesen független. Minden régió igyekszik a saját lábán megállni. A segítségnyújtás – ha szükséges – ma már oda-vissza működik.
A Háló kilenc régióját egy Kárpát-medencei vezetőség, és egy tanácsadói szerv köti össze, ahová minden határon túli régió tagokat delegál. Emellett vezetői találkozót tartanak, melyen az egyes régiók vezetői vesznek részt. Ezáltal az egymástól távol működő szervezetek összehangolódnak, megismerik egymás tevékenységét, s a tapasztalatcsere is megvalósul.

A Háló Kárpátaljai Megyei Katolikus Egyesület elnöksége, valamint önkéntes munkatársai (bogozói) odaadással végzik munkájukat, amellett, hogy mindenkinek megvan a civil munkahelye is. A szervezet tevékenysége mégis jelentős szerepet kap életükben, hiszen mindannyian látják, hogy a fiatalokért, a közösségekért van mit tenni.
Dancs György a szervezetben való tevékenységéről a következőképpen vélekedik: „A feleségem által ismertem meg a Hálót, s kezdetben aktivistaként tevékenykedtem benne. Aztán felkértek a helyi rendezvények koordinálására. Úgy éreztem, hogy van mit tenni. S az önkénesek jelentős része is úgy gondolja, hogy szükség van a segítségre. Mi hiszünk abban, hogy a civil egyházi személyeknek is tenniük kell a közösségért, nem várhatjuk el, hogy mindig vezetői szinten lépjenek. S ez az, ami minket motivál”.

Gál Adél
Kárpátalja.ma