Civil szervezetek Kárpátalján: Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége

A rendszerváltozáskor a gyárak, üzemek leálltak, széthullottak a termelőszövetkezetek.

Szabadon lehetett vállalkozni. A rendszerváltozás óta eltelt tíz év alatt gombamód nőttek ki a kis- és középvállalkozások. Míg a múltban volt egy bizonyos rendszeresség a gazdasági irányításban, a rendszerváltás után kaotikus állapot alakult ki e téren. A szocializmus idejéből megszokott „kézi vezérléses” gazdaságirányítást felváltotta egy szabad, de rendszer nélküli vállalkozási forma. A kor emberének ez komoly nehézségeket okozott. Nagyon sok vállalkozás már az induláskor sikertelenségre volt ítélve. Ez a probléma többszörösen fellelhető volt a kárpátaljai vállalkozói társadalom körében. Felismerve ezt, 1997. május 4-én létrejött a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségét (KMVSZ). A szervezet elnökével, Virág Lászlóval beszélgettünk.

– Milyen céllal jött létre a KMVSZ?

– Szakmai szervezetként megpróbálunk nemzetelvű tevékenységet kifejteni. Ezt a kezdettekkor elhatároztuk, s a mai napig ehhez tartjuk magunkat, hiszen szövetségünk a megalakulásakor azzal a céllal jött létre, hogy a kárpátaljai magyar vállalkozók érdekeit képviselje.

 – Hogyan épül fel a szövetség szerkezete?

A vállalkozók szövetségének élén az elnök áll, akinek az alelnök és a régiók elnökei segítik a munkáját. Emellett a különböző területeken – ipar, mezőgazdaság, turisztika, környezetvédelem – szakmai bizottságok működnek. A KMVSZ tevékenysége egész Kárpátaljára kiterjed.

– Milyen jelentősebb eredményeket tudhat magáénak a szervezet?

– Az elmúlt évek során – kapcsolatteremtő munkánk eredményeképpen – közvetítői szerepet vállaltunk számos vegyesvállalat és együttműködés létrehozásánál. Aktív részesei voltunk a Zöld programnak és a földprivatizációnak. Jelentős szerepet vállaltunk az egykori termelőszövetkezetek vagyonának felosztása során a felvilágosító munkában, amelyet a lakosság körében fejtettünk ki. Jelenleg több programban is részt veszünk, többek között a megújuló energia felhasználása, a feldolgozóipar, az élelmiszeripar, és a könnyűipar fejlesztése terén. Sikeresen vettünk részt a Kárpát Régió Fiatal Vállalkozói Programban: az általunk ajánlott fiatalok mindegyike részt vesz a magyarországi képzésben. Folyamatban van a köreinkhez tartozó üzemek bővítése, és újak létrehozása.

– Mik a jövőbeli terveik?

– A jövőbeli terveinkkel a kárpátaljai magyarság gazdasági életének az anyaországi gazdaságba való integrálását igyekszünk szolgálni. Ennek alapját a Wekerle Terv képezi, amely előirányozza ezt az integrációt. Kapcsolatrendszerünk egyre kiterjedtebb az anyaországi és a környező országok magyar gazdasági szervezeteivel. Szövetségünk jó úton jár azon célok teljesítésében, amelyeket kitűzött maga elé alakulásakor, 1997-ben. Ami a legközelebbi eseményt illeti, részt veszünk az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon szeptember 18-19-én Budapesten, a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fórumán szeptember 20-án, a Kárpát Régió Üzleti Hálózat beregszászi irodájának megnyitásán szeptember 27-én, valamint október 17-én a móri Kárpát-medencei Gazdasági Fórumon.
A felsorolásból is látszik, hogy szövetségünk dinamikus, aktív tevékenységet folytat.

Gál Adél
Kárpátalja.ma