Civil szervezetek Kárpátalján: Kezünkben a Jövő Alapítvány

Ha egy árva gyermek általunk kerül családba, megmentettünk egy életet.


Ezen a héten egy gyermekekkel foglalkozó szervezetet mutatunk be, amely árva gyermekek családba helyezését tűzte ki célul. A Kezünkben a Jövő Alapítványról van szó, mely a családi értékek mellett elkötelezett lelkes fiatalok kezdeményezésére jött létre 2008-ban. Eredményes működésükről tanúskodik, hogy segítségükkel mára 30 árva gyermeknek sikerült családra, otthonra lelnie.
Az alapítvány működéséről és munkájáról Kurmay Sándor elnök adott részletes tájékoztatást:
– Kárpátalján rengeteg olyan tevékenységet találunk szervezeti szinten, mely igen hasznos, s melyet erősíteni kell. Ilyen terület az árva gyermekek családba helyezése. Egy baráti kör közös érdekérvényesítéseként jött létre ez az alapítvány, mely az említett problémát kívánja támogatni és folytatni. A Kezünkben a Jövő Alapítvány tehát egy alulról jövő kezdeményezés, mely napjainkra megyei szinten bejegyzett szervezetté vált. Tevékenységének fontos jellemzője, hogy magyar nyelven működik, ezáltal a magyar ajkú szülőknek segít az örökbefogadási folyamatban és az azt követő lépésekben. A kezdeti nehézségeket az egyesületnek a barátok és ismerősök támogatásával, a hasonló témában tevékenykedő más civil szervezetekkel együttműködve sikerült legyőznie. Az összetartó elnökség közös erővel dolgozta ki azokat a terveket, melyek mára a gyakorlatban is sikeresen működnek. Az eredményeket a családba került árva gyermekek száma mutatja. Az első lépés az alapítvány megismertetése volt Kárpátalja magyar családjaival. A több ezer példányban kerültek terjesztésre a szórólapok az egész megyében, főként önkéntesek segítségével. A „reklám” után érkeztek az első ügyfelek. Ez a terjesztés azóta folyamatosan és célirányosan történik. Plakátok készülnek, melyeken olyan családok láthatóak, akik örökbe fogadtak egy vagy több gyermeket. Ezeket a hirdetményeket főként a kórházak nőgyógyászati részlegein és gyermekosztályain helyezzük el.
Az örökbefogadás hosszú folyamat – fogalmaz Kurmay Sándor. Az alapítvány természetesen nem tud mindent elvégezni, de tud segíteni és tanácsot adni. Elsősorban információval szolgál, mert a gyermeket a nevelőszülőnek magának kell kiválasztania. Ebben csak a család dönthet. Ez egy életre szóló választás, visszaút nincs. Nagy felelősséggel jár.
A nevelőszülőknek módjukban áll olyan családokkal találkozni, akik már fogadtak örökbe gyermeket. Tőlük tanácsokat és némi segítséget is kaphatnak. Emellett mindenkinek el kell végeznie a nevelőszülői képzést. Ez nem egyszeri alkalom, hanem kétévente ismétlődő „tanfolyam”, mely során a nevelési kérdésekre választ, a nehézségekre pedig megoldást kaphatnak a résztvevők. A kötelező képzést eddig csak ukrán nyelven hallgathatták a helyi nevelőszülő-jelöltek, azonban az alapítvány magyar nyelvű képzést biztosít. A tapasztalat azt mutatja, hogy a magyar ajkú családok körében sokkal népszerűbb ez a lehetőség. Természetesen mindez az állami szociális szolgáltató központtal és a nevelőszülői hálózattal együttműködve, kidolgozott tanterv alapján, meghívott szakemberek segítségével történik.
A Kezünkben a Jövő Alapítvány által szervezett nevelőszülői képzés és továbbképzés előnye, hogy itt a gyermekek is jelen lehetnek, ellentétben az államilag szervezett és irányított tanfolyamokkal. Míg a szülők az előadást hallgatják, addig a gyermekekkel nevelők foglalkoznak. Ezáltal a képzés kikapcsolódást is biztosít a család számára.
A jövőt illetően az alapítványnak több elképzelése is van: Olyan kezdeményezés kidolgozása, mellyel a kisgyermekek és a kamaszok életét helyes irányba lehet terelni A nevelőintézetekből kikerült fiatalok sorsa nehéz, hiszen segítség nélkül, önmagukra hagyatkozva kell megállniuk a helyüket az életben. Ez sajnos nagyon sok fiatalnak nem sikerül, s a negatív példát követve bűnözőkké, prostituáltakká válnak. Az alapítvány ennek megelőzésére szeretne kidolgozni egy tervet, mely által az árvaházi fiataloknak segítenének beilleszkedni a társadalomba, hogy nekik is legyen esélyük a normális életre. Meg kell tanulniuk, hogy érdemes tanulni, dolgozni, és nem csak egyik napról a másikra tengetni az életüket.
Az alapítvány tevékenysége többirányú és sokoldalú. Természetesen egy ember nem elegendő a feladatok ellátásához. Az elnök mellett olyan önkéntesek dolgoznak, akik szívügyüknek tekintik a családot, a gyermekek boldogságát.
Kezdetben ilyen önkéntesként munkálkodott Cilyó Sándor, aki immáron munkatársként vesz részt a szervezet működésében. Koordinálja a Kárpátaljai Gyermekmentő Szolgálatot, mely az alapítvány egyik programja. (A szolgálatról részletesen két hét múlva olvashatnak ugyanebben a rovatban – a szerk.) Sokan vannak, akik időszakosan tudnak segíteni egy-egy rendezvény előkészítésében és lebonyolításában. Más önkéntesek kórházmissziót vállalnak. E nem szokványos tevékenység során a fiatalok ellátogatnak a kórházak gyermekosztályaira, rendszeresen találkoznak olyan kiskorúakkal, akiket szüleik ritkán vagy csak alig látogatnak. Ajándékokkal és beszélgetéssel teszik színesebbé és elviselhetőbbé az intézmény falai közé zárt beteg gyermekek mindenapjait. Ezt a nemes szolgálatot önként, szeretetből végzik, hiszen jó érzés látni a mosolyt mások arcán.
Az alapítványnak mára kialakult a saját ügyfélköre, melyet azok a boldog családok alkotnak, akik örökbe fogadtak egy vagy több gyermeket. Ők élő példaként állnak a többiek előtt, saját életükkel tesznek bizonyosságot afelől, hogy érdemes gyermeket vállalni, akár nevelőszülőként is. Az örökbe fogadó családoknak rengeteg örömük telik a gyermekekben. Ők megmentenek egy életet, és felnevelnek, helyes útra terelnek egy fiatalt – fogalmazott a Kezünkben a Jövő Alapítvány elnöke.
A fentieket olvasva talán olvasóink is felbátorodnak, és kedvet kapnak a gyermekvállalásnak ehhez a formájához. Azonban ez nem pillanatnyi elhatározás kérdése, nem ideig-óráig tart: minden örökbe fogadó család egy életért vállal felelősséget.

Gál Adél
Kárpátalja.ma