Civil szervezetek Kárpátalján – Momentum Doctorandus

Fiatal tudósokat, kutatókat fog össze és tudományág szerint csoportosít egy nemrég megalakult szervezet, melynek célja, hogy szakmai információkat áramoltasson, és olyan programokat szervezzen, amelyek segíthetik a fiatal kutatókat doktori fokozatuk megszerzésében.

A Momentum Doctorandusról (MD) beszélünk. A szervezetről Kovály Katalin, az MD kárpátaljai elnöke nyilatkozott lapunknak.
A Momentum Doctorandus kárpátaljai magyar doktorandusz szervezet, mely 2011 márciusában jött létre kárpátaljai magyar doktoranduszok kezdeményezésére. A névválasztást az motiválta, hogy a saját egyéni lendület (latinul: momentum) az egész közösség lendületévé válhasson, buzdítsa és segítse a fiatal kutatókat a „doktorandusz lét” kicsit sem egyszerű és sima útján.
A szervezet a kutatást két alapvető – társadalom- és természettudományi – szakosztály keretében végzi, mivel a fiatal tudósok nemcsak földrajzilag, de tudományterületeket tekintve is nagy változatosságot képviselnek. A munkát egy három főből álló ellenőrző bizottság is segíti.
A szervezet elsősorban azt a célt tűzte ki maga elé, hogy összefogja a kárpátaljai magyar származású, vagy kárpátaljai magyar vonatkozású kutatási témával foglalkozó doktori képzésben részt vevő hallgatókat, a doktori abszolutóriummal rendelkező, illetve doktorjelölti státuszban lévő személyeket. További célja, hogy a hazai és külföldi, illetőleg Európai Uniós tapasztalatok felhasználásával és átadásával a doktori kutatások színvonalát emelje.
Az MD tagjait nem a politikai, vagy vallási hovatartozásuk alapján válogatják, nem aszerint, hogy ki melyik felsőoktatási intézményben szerzett diplomát, hol folytatja doktori tanulmányait. A szervezethez bárki csatlakozhat, aki kárpátaljai magyarnak vallja magát, vagy aki kárpátaljai vonatkozású kutatási témával foglalkozik, és persze aki doktori képzésben vesz részt, vagy a fokozatszerzés valamely stádiumában tart. Az MD olyan PhD hallgatókat tudhat tagjai között, akik az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, a Corvinus Egyetemmel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel, a Pannon Egyetemmel, a Debreceni, Szegedi, Pécsi Tudományegyetemekkel, a Kijevi, Lembergi, Ungvári és a Kárpátaljai Nemzeti Egyetemmel állnak doktorandusz-hallgatói vagy doktor-jelölti jogviszonyban.
Noha egy fiatal szervezetről beszélünk, mégis rendkívül eseménydús és sikeres időszakot tudhat a háta mögött. Az eddigi legfontosabb projektek az alábbiak voltak:
A Kézzelfogható természettudomány névre keresztelt projekt keretében a Momentum Doctorandus Természettudományi Szekciójának tagjai 2012 nyarán foglalkozásokat tartottak több kárpátaljai nyári diáktáborban. A kezdeményezés hátterében az az általános trend áll, miszerint a továbbtanuló kárpátaljai fiatalok kis hányada folytatja felsőfokú tanulmányait természettudományi szakirányban. A nyári táborok előzményeként 2011 őszén hasonló célzattal középiskolai tudománynépszerűsítő körutat is szervezett a szekció. Az interaktív előadások legfőbb célja az volt, hogy hozzájáruljanak a kárpátaljai magyar fiatalok továbbtanulási hajlandóságának növekedéséhez, közelebb hozzák ezeket a tudományterületeket a diákok mindennapjaihoz, rávilágítva a tudományművelés pozitív oldalaira és gyakorlati jelentőségére.
Továbbá sikerült megvalósítani a biológia és a földrajz tárgyak oktatásában és a szakirányú kutatásokban is alkalmazható új eszközök beszerzését. A Modern természettudományok kísérleti bemutatása gimnazistáknak elnevezésű projektünk célja az volt, hogy átfogó és szemléletes ismereteket nyújtson a kárpátaljai magyar gimnazista és középiskolás diákok számára a modern természettudományosság helyzetéről, irányairól, módszereiről, létrehozva Beregszászban egy olyan bemutatótermet, amely „prezentáló laboratóriumként” funkcionálna. Mivel az elnyert támogatási keret nem tette lehetővé, hogy a Momentum Doctorandus önálló bemutatótermet béreljen és üzemeltessen, ezért a vásárolt műszereink tárolására és a bemutatók megtartására a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola biztosít helyet, a tehetséggondozó programokat pedig a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvánnyal egyeztetve szeretné folytatni.
Az Aranymetszés 2013 kutatás során négy, Magyarországgal szomszédos országban (Szerbia, Szlovákia, Románia, Ukrajna) működő, a helyi magyar doktoranduszokat és fiatal kutatókat tömörítő szervezet (köztük a kárpátaljai Momentum Doctorandus) online kérdőív segítségével szociológiai felmérést végzett a külhoni magyar doktoranduszok és doktorjelöltek körében. Közel 500 kitöltött kérdőív alapján sikerült átfogóbb képet kapni a Kárpát-medencei doktoranduszok szocio-demográfiai hátteréről, munkaerő-piaci helyzetéről, doktori tanulmányainak jelenlegi állásáról, a képzéssel való elégedettségükről, a tudományos életbe való integrálódásuk irányáról és mértékéről, és nem utolsósorban magánéleti és szakmai jövőképükről.
A Momentum Doktorandus céljai között szerepel a tudomány terjesztése, a kárpátaljai magyar fiatalok továbbtanulásának ösztönzése, az Ukrajnában működő magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények népszerűsítése. A célok megvalósítását a szervezet olyan hiánypótló felvételi tájékoztató összeállításával igyekezett megvalósítani, amely összefoglaló tájékoztatást nyújt a továbbtanulással kapcsolatos követelményekről, a vonatkozó jogszabályokról. Másrészt áttekinthető formában mutatja be azokat a felsőoktatási intézményeket, amelyeken a kárpátaljai végzős diákok magyar nyelven végezhetik felsőfokú tanulmányaikat, valamint az ösztöndíj lehetőségekről is tájékozódhatnak.
A főbb projektek megvalósításán kívül több konferencián, doktorandusz táborban, nyári szabadegyetemeken vettek részt az MD tagjai Kárpátalján, Magyarországon, Vajdaságban, Székelyföldön és Felvidéken is. Valamint részt vettek a nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Mozaik 2011 – Fiatalok a Kárpát-medencében c. szociológiai felmérésben. Továbbá képviseltették magukat a Doktoranduszok Országos Szövetsége által szervezett Nemzeti Doktorandusz Kerekasztal-beszélgetésen, ahol a Kárpát-medence doktoranduszait érintő kérdésekről, problémákról esett szó.
A szervezet közeli és távlati céljai között szerepel azoknak a tehetséggondozó programoknak a folytatása, amelyeket eddig is nagy érdeklődés övezett, valamint tervben van egy nagyobb szabású konferencia az Aranymetszés doktorandusz kutatás eredményeinek bemutatására. Persze ezen kívül a szervezetnek rengeteg további tervei és céljai vannak még, hiszen nagyon lelkes kis csapatból áll, de ez nagyban függ majd azoktól az anyagi keretektől is, amellyel a jövőben gazdálkodhatnak.
A Momentum Doktorandus szoros kapcsolatot ápol a már létező doktorandusz szervezetekkel, tehetséggondozással, szakmai programok szervezésével, valamint tudományos kutatásokkal foglalkozó szervezetekkel, helyi, országos, Kárpát-medencei és nemzetközi szinten is. Legfontosabb szakmai partnerei a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ), a PI-NET (Postgraduates’ International Network), a TéKa (a Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása), a Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RODOSZ), a Vajdasági Magyar Doktoranduszok Szövetsége, a Márton Áron Szakkollégium, a Collegium Talentum tehetséggondozó rendszer, a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK), a kárpátaljai „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, valamint a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége (KMDFKSZ).
Gál Adél
Kárpátalja.ma