Civil szervezetek Kárpátalján: Pro Agricultura Carpatika Megyei Jótékonysági Alapítvány

Az önkéntes szerveződésű civil szervezetek és alapítványok a társadalmi-kulturális élet fontos alkotóelemei. Tevékenységükkel nagymértékben hozzájárulnak a társadalmi problémák hatékony kezeléséhez, a közösségi szükségletek kielégítéséhez.

Újonnan induló sorozatunkban a Kárpátalján működő magyar civil kezdeményezéseket szeretnénk bemutatni.
Elsőként a tavaly alakult mezőgazdasági Pro Agricultura Carpatica Megyei Jótékonysági Alapítvány munkáját ismertetjük meg az olvasóinkkal. A szervezetről, megalakulásának körülményeiről Hidi László adott felvilágosítást, aki jelenleg az alapítvány elnöki és szaktanácsadói tisztségét tölti be.
A kárpátaljai magyarság zöme falun él. A rendszerváltás után kézhez kapott földdel kezdeniük kellett valamit. Önfoglalkoztatás révén több-kevesebb sikerrel gazdaságokat indítottak el, melyek anyagi bevételt jelentettek. Azonban megfelelő eszközök és anyagi forrás hiányában nem mindenhol sikerült ezt megvalósítani. Két évvel ezelőtt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) arra a felismerésre jutott, hogy a családi gazdaságokat támogatni, erősíteni kell. Így 2012 februárjában megalakult a Pro Agricultura Carpatica Megyei Jótékonysági Alapítvány. A kilenctagú kuratóriumot olyan gazdák alkotják, akik különböző, intenzív termelést folytató térségeket képviselnek Visktől egészen az Ungvári járásig.
A kuratórium több programot dolgozott ki, s azokat továbbította az alapító szervezet, vagyis a KMKSZ felé. A projektek a következőek:

1. Az első lépés program

Pályázat útján megvalósuló támogatás, melynek előnyét jelenleg 15 gazda élvezi. A program lényege, hogy azok az elsősorban többgyermekes gazdák, akik eddig nem tudtak sikeres gazdaságot beindítani, indító támogatást kapnak visszatérítendő eszközhasználat formájában. A pályázatot múlt év decemberében írták ki, s január 25-én zárult. Ez idő alatt 26 pályázat érkezett, melyekből az alapítvány tizenötöt támogatott. Ebből 12 fóliaház létesítésére és hajtatásos termesztés elindítására, kettő a már meglévő fóliaház fűtésének beszerelésére és fejlesztésére, egy pedig méhészet létesítésére irányult. (A pályázatok elbírálásánál plusz pontnak számított az, ha a pályázó gyermekei magyar iskolába járnak.) Az alapítvány a 15 pályázó tevékenységét továbbra is figyelemmel kíséri. Szakembereik kéthetente látogatják a gazdákat, ahol technológiai, növényvédelmi, marketing és egyéb tanácsokat vitatnak meg.

2. Élő példa program

A program során szintén pályázat útján választott ki a kuratórium két gazdát, akik kiemelkedő teljesítményt mutattak fel eddig is településükön. Innovációs technikák alkalmazásával továbbfejlesztik gazdaságukat, s modellgazdálkodásként működnek. Munkájukat az alapítvány szakaemberei folyamatosan nyomon követik, és értékelik a termelés során elért eredményeiket. Mindezt persze nyílt rendszerben: az itt kikísérletezett és bevált technikákat fórumokon osztják meg, ezáltal mások is sikerrel alkalmazhatják.

3. Szaktudást mindenkinek program

A kárpátaljai gazdák körében kevés az olyan gazda, aki továbbképzéssel, főiskolai szakképzéssel gyarapítja tudását. A legtöbben csak önmagukra hagyatkoznak. Ám napjainkban egyre több olyan problémával kerülnek szembe – pl. a növények betegségei –, amelyek orvoslására a tapasztalat már nem elég. A Pro Agricultura Carpatica szakemberei ezért megfelelő információval, szakismerettel és tanáccsal látják el az érdeklődőket. Közel viszik a szaktudást a falusi gazdákhoz. A még kialakulóban lévő falugazdász hálózatok a tél folyamán több alkalommal és több helyszínen szerveztek tanácsadást, amelyeken az alapítvány szakemberei a helyiek által felvetett kérdésekre és problémákra igyekeztek helyben megoldást találni. Számszerűen 15 településen 445 ember vett részt az előadásokon. Emellett pedig a jelenlegi három szaktanácsadó a helyszínen is információkkal és megoldási javaslatokkal szolgál a gazdálkodónak. Eddig Kárpátalja 18 településén 157 gazda kapott helyszíni szaktanácsadást, mely mindenki számára díjmentes.
A programról hírt adunk a helyi médiában. A megyei magyar nyelvű sajtóban heti rendszerességgel jelennek meg a termesztéssel, termeléssel kapcsolatos hasznos információink. Illetve a közösségi oldalon bárki kérheti az alapítvány szakembereinek tanácsát, melyre a munkatársak rövid időn belül válaszolnak.

4. Falugazdász hálózat program

Az alapítvány egy olyan hálózat kialakítását tervezi, amelyen belül helybéli irányítók segítségével az alapítvány szaktanácsadást vagy előadásokat szervez Kárpátalja-szerte. A fentiekben már szó volt róla, hogy több alkalommal sikerült gyűlést tartaniuk különböző helyszíneken. Jelenleg ezek továbbfejlesztésén dolgoznak a szervezetnél. Mindebben előnyt jelent, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola segíti az alapítvány munkáját, az intézményben működő kertészmérnöki kar tanárai készséggel állnak az egyesület rendelkezésére, ha valamilyen segítségre – elemzésre, talajvizsgálatra – van szükség. A hálózat teljes működéséhez további munkatársak kellenek.

5. Szövetkezeti program

A kárpátaljai gazdák viszonylag kis földterületen gazdálkodnak, ami néha hátrányt jelent a termék értékesítésénél vagy különböző hitelek felvételekor. Erre jó megoldás lehet a hitelszövetkezet: azok a gazdák, akiknek elegendő megtakarított pénzük van, hitelezhetnének a társaiknak. A többi között emiatt is fontos az összefogás. Nagydobronyban már alakult egy regionális szövetkezet, mely most kezdi munkáját.

6. E-bazár program

Az utolsó tervezett projekt az e-bazár létrehozása, mely valószínűleg ősszel indul el. A program egy elektronikus felületet kínál a gazdáknak, akik itt értékesíthetik termékeiket. Emellett reklámként szolgál, illetve bemutatja a kereslet és kínálat teljes választékát.

Az ismertető után jól látható, hogy az alapítványnak széleskörű a tevékenysége.
A megkezdett és sikeresen működő projektek előrébb viszik a gazdaságot, látható és mérhető eredményeket mutatnak fel a résztvevő gazdák körében. A költséghatékony megoldásokkal és innovatív technikákkal nagyobb hozam s nagyobb nyereség érhető el. Az alapítvány által szervezett tanulmányutak résztvevői újabb tapasztalatokat szerezhetnek, melyeket saját gazdaságukban kamatoztathatnak. A pályázatok révén pedig lehetőséget kapnak vállalkozásaik felvirágoztatására a helyi kistermelők.
Gál Adél
Kárpátalja.ma