Civil szervezetek Kárpátalján: Pure Fashion

Létezik egy keresztyén erkölcsi alapokon nyugvó szervezet, melynek programja a középiskolás lányokat szólítja meg. Teret, eszközöket és egy megtartó közösséget nyújt a lányoknak, hogy felfedezhessék női hivatásuk szépségét és az azzal járó felelősséget is a társadalomban. Eddig jómagam nem sokat hallottam e megmozdulásról. A Pure Fashion elnevezésű civil kezdeményezésről van szó.

A programot mindössze néhány család indította el az Amerikai Egyesült Államokban a 1990-es években, mely mára egy nagy nemzetközi mozgalommá vált, s a világ számos országában nyújt hatékony segítséget a kamasz lányoknak a nővé válásuk útján. Jelenleg a program közel húsz országra terjed ki. 2007-ben Magyarországon is adaptálták a Regnum Christi egyik apostoli munkájaként. 2012-től pedig országossá vált, és ma már egy alapítvány keretein belül működik.
A Pure Fashion Kárpátaljára is eljutott. A Magyarországon szervezett programot mélyítették és kibővítették. Képzést szerveztek, mely kétéves, és havi egy szombati alkalmat jelent. Emellett évente három olyan rendezvény van, mely összefogja a központi és a vidéki csapatokat: az anya-lánya teaház, egy nyári tábor és az évzáró gála.
– A Lídia-műhely munkatársaként egy lányoknak szóló hétvége programjának a megtervezésére, szervezésére és levezetésére kaptam meghívást – mondja Tihor Melinda, a Pure Fashion kárpátaljai koordinátora. – Magamra maradtan a feladattal, azonban szerettem volna egy hasznos, építő jellegű tervezetet összerakni, s azt jól megszervezni. Az interneten keresgéltem, barátaimtól érdeklődtem, milyen ötleteik vannak. Egy ilyen baráti beszélgetés alkalmával merült fel a Pure Fashion program. Rövid keresés után megtaláltam az oldalukat, a program leírását, a témákat, és ami számomra nagyon fontos volt, az elérhetőséget is. Megkeresésemre pozitív és segítő választ kaptam a magyarországi koordinátortól, Oláh Katától. Tevékenységük egyes részeit már az akkori hétvégénkbe beépítettem, de az még nem Pure Fashion-hétvége volt. Nem sokkal később Kata keresett meg a koordinátorképzésen való részvétel lehetőségével. Így indultunk el öten, hogy elsajátítsuk az elsajátíthatót, és a gyakorlatban pedig hozzátegyük a tapasztalatainkat. Szükség van nőnevelésre – véli Melinda. – Tanári pályára kaptam elhívást Istentől, ezért feladatomnak, hivatásomnak tekintem a nevelést. Nem utolsó sorban megemlíteném, hogy Ricardo Yepes Storknak van egy, a PureFashion által sokat idézett mondata, mely elgondolkodtató és cselekvésre motiváló: „Ha egy fiút nevelsz, egy férfit neveltél, ha egy lányt nevelsz, akkor egy egész generációt neveltél.”
– A kárpátaljai csapat ugyanúgy kapcsolódik be a programba, mint a kecskeméti vagy akár a győri. Természetesen vannak specifikumok, helyi igények, hiszen más egy kárpátaljai és egy anyaországi lány élete, annak ellenére, hogy életkoruk megegyezik. A célunk, hogy a tizenéveseket a helyes válasz megtalálásához segítsük – mondja a kárpátaljai koordinátor. – Ezt csak úgy tudjuk megtenni, ha megismerjük őket és a kérdéseiket.
A fent említett képzésen, mely a kárpátaljai szerveződés elindítója volt, vidékünkről öten vettek részt: Tihor Melinda, Szanyi Enikő, Szpacsinszka Katalin, Vári Erika, Zán Fábián Judit. Azonban a megvalósításhoz több segítségre van és lesz szükség, hiszen vannak speciális témák, melyet szakemberek bevonásával lehet majd megvalósítani.
A kezdeményezés célja a nőnevelés, mely központi jelentőséggel bíró téma, ami kiemelten fontos a magyar családok jövőjének megalapozásánál. A nő a család szíve. A szervezet erre a szükségre és egyben hiányra kíván választ adni. Célja, hogy a program segítségével a lányok olyan értékőrző és -teremtő személyekké váljanak, akik pozitívan hatnak a társadalomra.
A célcsoportot a 14-16 éves korú lányok képezik, akik egy több szempontból is veszélyeztetett réteget alkotnak, másfelől ők a jövő társadalmának meghatározó szereplői, akik a családok alapkövei lesznek.
A program egyedisége abban áll, hogy vonzó módon, a saját nyelvükön szólítja meg a kamasz lányokat egy olyan témában, amely mindannyiukat érdekli, és onnan vezeti őket a „mélyebb vizekre”. Megláttatja velük, hogy nőnek lenni jó, nőnek lenni hivatás. Segít felfedezni a bennük levő értékeket, megerősíteni azokat, és megalapozni egy olyan értékrendet, amelyre később az életüket építhetik.
Az alkalmak egy előre kidolgozott témára épülnek. Az első év során külső és belső szépség, az önismeret, a kommunikáció, a férfi és női szerepek, az egészséges életmód, a szabadság, döntések, felelősségvállalás, valamint a divat, stílus, egyediség szerepel a képzési programban. A következő évben inkább a kapcsolatok témakörét dolgozzák fel: időgazdálkodás, talentumok, hogyan mondjunk nemet, konfliktuskezelés, szerelem és párkapcsolat, szülő-gyermek kapcsolat, célok, életstratégia. A témákhoz gyakorlati rész is párosul, mint például: kozmetikai és bőrgyógyászati tanácsadás, etikett, mozgáskultúra, mini főzőkurzus, különféle műhelymunkák.
Vári Erika a következőképpen látja a Pure Fashion munkáját:
– A PF számomra egy olyan lehetőség, ami által fiatal lányoknak segíthetek megtalálni a valódi céljukat, Isten szerinti életüket és egyéniségüket. A mai világ rengeteg lehetőséget kínál a fiataloknak, ahol kiélhetik vágyaikat mérlegelés és értékelés nélkül. Ezt valamiképpen korlátozni és keretek közé kellene fogni. Egy szeretettel és megértéssel kidolgozott tanácsadó program elengedhetetlen a fiatal lányok számára. Az internet, a tévé és minden más inger, ami a kamaszokat éri, hatalmas stresszt jelent az életükben, nem beszélve arról, hogy összezavarodnak és eltévednek. Ilyen korban ugyanis még nincsenek kellőképpen felkészülve ezekre a külső hatásokra. Isten azért állít elénk bizonyos korlátokat, mert félt minket. Éppen ezért mi is ezzel a féltő szeretettel próbálunk utat mutatni, Isten igéjén keresztül tanácsolni, és a lehető legjobbat kihozni a lányokból, hogy megtalálhassák valódi rendeltetésüket. Személy szerint azért csatlakoztam ehhez a csapathoz, mert anno én magam is nagyon örültem volna egy ilyen lehetőségnek. Egy jó tanács, egy bíztató igeverstalán mindent megváltoztatott volna.
Szanyi Enikő ekképpen nyilatkozott:
– Ha röviden szeretném meghatározni, hogy mi is az a Pure Fashion, akkor azt mondanám, hogy egy karakterformáló program, amely egyaránt foglalkozik a külső és belső szépséggel. A keresztyén hiten és erkölcsön alapuló mozgalom, mely a 14-16 éves lányoknak segít megélni a nőiesség sokoldalúságát, segít elfogadni önmagukat. Engem a programra meghívtak, s én örömmel jelentkeztem előzetes ismeretek nélkül. Közben megtetszett mindaz, amit az egész kezdeményezés képvisel. Keresztyén töltöttsége nem áll messze tőlem.
Szpacsinszka Katalin a következőként látja a szervezet munkáját:
– Számomra a Pure Fashion egy csodálatos és hasznos program. A szervezet tevékenységéről egy barátnőmtől hallottam. Nagyon megtetszett, hiszen célja, hogy olyan nevelést nyújtson a kamasz lányoknak, amely keresztyén erkölcsi alapokon nyugszik. E megmozdulás által megtapasztalható Isten jelenléte a mindennapi életben. Pozitívuma, hogy egykorú keresztyén lányok találkozhatnak egymással, s megtanulhatják, hogy hívő keresztyénként is lehet szépnek és sikeres nőnek lenni. Véleményem szerint a kárpátaljai lányoknak is nagy szüksége van erre. A háborús időkben különösen fontos egy olyan hely, ahol békességben és szeretetben tudjuk dicsőíteni az Urat és épülni igéje által.

Zán Fábián Judit azért csatlakozott a kezdeményezéshez, mert egy olyan programról van szó, amely vezérfonal lehet a fiatalok számára, megmutatja a helyes utat a divat, a stílus útvesztőjében. „A lányok megtanulhatják mik az igazi női értékek, felfedezhetik saját adottságaikat, megláthatják, hogyan függ össze a külső és belső szépség, hogyan lehetnek egyszerre trendik és erényesek. Nem minden szülő találja meg sajnos a közös hangot lázadó, kamasz lányával. Én azt gondolom, ha egy tini lány mégis ilyen közösségbe kerül, csupa jó dolgokat tanulhat, és talán egész életét meghatározó élményekkel gazdagodhat.”

Gál Adél

Kárpátalja.ma