Civil szervezetek Kárpátalján: UREGY

Sokan, akik a középiskola után egy távoli, nyüzsgő városban folytatják tanulmányaikat, belecsöppennek a nagyvárosi életbe, belekóstolnak annak programjaiba, sok esetben nem elégedettek azzal, amit ott kapnak.

A keresztyén fiatalok igénylik az ifjúsági alkalmakat, az istentiszteleteket és a keresztyén szellemben tartott összejöveteleket. Ennek érdekében alakultak a felsőoktatási intézményekben külön egyházi, ifjúsági szervezetek. Ilyen az UREGY is, melynek munkájáról Váradi Enikőt, a szervezet gondnokát kérdeztem.
Az ungvári református gyülekezet bázisán Héder János lelkipásztor vezetésével már több mint tíz éve rendszeresen működnek ifjúsági alkalmak, melyek az úgynevezett városi ifi nevet viselik. Emellett a kollégiumokban az egyetemisták maguk szerveztek és szerveznek ifjúsági alkalmakat. „Felismerve a lehetőséget, hogy együtt, egymást segítve könnyebben tudunk alkalmakat és programokat megvalósítani és minél több fiatalhoz elvinni az örömhírt, szervezetbe/gyülekezetbe tömörültünk” – mondja Váradi Enikő.
A gyülekezet hivatalosan 2010. március 25-én alakult. Alapító tagjai: Héder János lelkipásztor, Papp Zoltán, Papp Rita, Bolyog Beáta, Szabó Ivett, Váradi Enikő, Hadar András, Hevesi Ágnes, Kocsis Julianna, Turi László, Barta Géza, Varga Katalin, Szabó Ágnes és Zazulics Erika. Az ungvári református templomban tartott alakuló ülésen Héder János ungvári lelkész vezetésével eldöntötték a jelenlévők, hogy az egyetemisták körében működő ifjúsági munkát ezúttal szervezetben szeretnék végezni.
Az UREGY célja, hogy minél több fiatal számára egy biztos közösséget nyújtson, ahol azok mindenekelőtt megismerhetik az evangéliumot, Krisztust, illetve akik már döntöttek mellette, azok számára egy erős bázist adjon. Olyan közösség ez, ahol a fiatalok másképp is eltölthetik szabadidejüket, kikapcsolódhatnak, feltöltődhetnek, szolgálhatnak, vagy épp elcsendesedhetnek. A szervezet rejtett célja valahol az, hogy az az öt év, amely ebben a közösségben telik el, ne csak egy jó találkozási alkalom legyen hétről hétre, hanem a fiatalok Krisztus-követőként a későbbiekben is méltán fel tudják vállalni és bizonyságként megéljék az evangéliumot.
A gyülekezetnek jelenleg egy nyolctagú presbitériuma van, s ezen kívül több olyan szolgáló fiatal segíti a működését, akik tisztségtől függetlenül végzik azon feladataikat, amelyekre elhívást éreznek. A szervezet körülbelül negyven főből álló aktív tagsággal bír, azonban ettől jóval többen látogatják az alkalmakat.
Az UREGY-nek vannak állandó alkalmai, melyek heti rendszerességgel várják a fiatal egyetemistákat. Hétfőnként este nyolc órától imaközösséget tartanak a katolikus kollégiumban, amelyet az ott lakó református fiatalok szerveznek. Minden kedden este hét órától ifjúsági összejövetelt szerveznek a négyes kollégiumban, annak lakóinak közreműködésével. A szerdai nap sem marad ki. Ekkor este hét órától imaközösségi alkalom van szintén a négyes kollégiumban. Emellett kéthetente a katolikus kollégiumban ifjúsági alkalmakat szerveznek Héder János lelkész vezetésével. Csütörtökönként pedig a református templom ad helyet a városi ifjúsági összejövetelnek.
Félévente egyszer rendezik meg a most már állandónak mondható evangelizációs hetet, melynek helyszíne a négyes kollégium. Az alkalmakon általában vendég lelkészek szolgálnak. Meg kell említenünk az UREGY által szervezett tavaszi és nyári egyetemista-főiskolás hétvégéket, az utcai dicsőítéseket, az adventi és húsvéti zenés evangelizációs istentiszteleteket, valamint a közös tanévet záró bográcsozást. S ha ez még nem lenne elég, a fiatalok az elmúlt év folyamán közös kirándulásokat, síeléseket, irodalmi összejöveteleket és táncházakat szerveztek.
Az UREGY esetében a célközönség egyértelműen a fiatalság, de az alkalmak nyitottak az idősebb korosztály számára is. A rendezvények sok látogatót vonzanak. Egy-egy kollégiumi evangelizációs alkalmon akár száz fölötti résztvevővel is számolnak. A húsvéti és adventi programokra 50-80 fő látogat el. A szervezők mindig figyelembe veszik az egyetemi órák időpontját, s igyekeznek úgy alakítani a programokat, hogy minél többen részt vehessenek azokon.
A szervezet a jövőben is folytatni szeretné a már eddig megtartott rendezvényeit. Megvalósulásuk persze az anyagiak függvénye. A közösség ugyanis önfenntartó. „…ahogy még eddig megéltük, Isten mindig gondot viselt ránk, megmutatta az ő hatalmát, és ha az utolsó pillanatban is, de mindig lett annyi, amennyi kellett” – mondta Váradi Enikő gondnok. Természetesen az önkéntes alapon történő segítség és az aktív tevékenykedés nélkül mindez nem sikerülne. A fiatalok pedig mindig éreznek magukban annyi elhívatást és tenni akarást, hogy idejüket és erejüket nem kímélve hasznos, a keresztyén épülést szolgáló alkalmakat szervezzenek önmaguk és diáktársaik számára.
Az UREGY más szervezetekkel is együttműködik. Elsőként a Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezettel (FRIGY) szervez közös alkalmakat, mely azonos célokkal alakult, és hasonló szellemiségben tevékenykedik. A közös egyetemista-főiskolás hétvégék a két szervezet együttműködésével valósulnak meg, valamint többször már megrendezték a Kárpát- medencei egyetemisták és főiskolások közös hétvégéjét. A gyülekezet jó kapcsolatot ápol a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szövetséggel (KRISZ), mely sokszor segíti munkájukat. A segítségadás kölcsönös. Az UREGY immáron harmadik éve szervez tanévnyitó istentiszteletet az UNE Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karával együttműködve.
A gyülekezet által szervezett alkalmak amellett, hogy keresztyén értékrendet közvetítenek a fiatalság felé, egyfajta kulturális kikapcsolódást is jelentek.

„Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!” (Ézs 40,31)

Gál Adél
Kárpátalja.ma