Kárpátalja anno: a balazséri veszett kutya esete

A régi újságokat lapozva számtalanszor találkozom veszett ebekről szóló híradással. Többnyire arról számolnak be az írások, hogy a veszett kutya állatokat és időnként embereket harapott meg.

Ám az egyik korabeli cikk, melyet a Beregi hírlap 1897. május 9-i száma hozott le, valami egészen furcsa esetről számolt be. Főszereplői: egy veszett eb, négy „bátor” férfi, egy oktondi asszony és 9 kőrisbogár.

Íme a történet!

„Balazsér község határában folyó hó 3-án egy veszett eb kóborolt. A faluban nagy lett a rémület, a bíró kidoboltatta, hogy senki se tegye az utczára a lábát, a kupaktanács pedig a csákányos vezetése alatt egy triumvirátust küldött ki, hogy üssék agyon a kutyát. A fütykösökkel és dorongokkal jól felszerelt atyafiakhoz csatlakozott még Mandzák János balazséri lakos is. A négy férfiú hősies elszántsággal, szívszorongva várta az útfélen áldozatát. Nem sok időre nyitott szájjal, erősen lihegve, tajtékzó habbal, véres szemekkel, lelógó nyelvvel közelgett feléjök a veszett eb. Athlétáink testén e jelenet láttára borzadály futott végig, inokba szállt a bátorság s egyetértve, meglapultak az árokba. A kutya elfutott, ők pedig büszke öntudattal hazamentek. Másnap a négy hős bátorságáról s merész tettéről beszélt a falu apraja, nagyja a hátul gombolós nadrágu nebulótól egész Iczikénsorig. Az asszonyok férjeikre, a gyermekekapáikra voltak büszkék, csak Mandrákné asszonyom nem bírt a helyzettel megbarátkozni. Laikus gondolkozásmódjával tisztában volt azzal, hogy kedves élete párjának nagy baja lesz,mert veszett ebet látott. Fogta magát, megtört kilencz darab kőrisbogarat és a mit sem sejtő férjének beadta lekváros derelyében. A hatás meg volt. Mandzák János eszméletét vesztve vad futással mérte végig az utczát és a határt s csak két napi üldözés után sikerült megfékezni. Az embert ápolják, az asszony pedig azon töri fejét, hogy miért nem jó ellenszer a kőrisbogár?”

A történethez csatolt festmény Harangozó Miklós salánki festőművész alkotása.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma