Kárpátalja anno: a barkaszói vénlánycsúfolás

Balogh Edgár 1927-ben Barkaszón járt, ahol a falu református lelkészétől hallott a helyi néphagyományról, a vénlánycsúfolásról.

Magyarország más részeihez hasonlóan a barkaszóiaknál is élt az a szokás, melyben kigúnyolták a házasságra érett, de farsangig, vagyis a házasságkötési idény végéig férjhez nem ment leányokat.

A vénlánycsúfolást Barkaszón húshagyókedden (hamvazószerda előtti napon) tartották meg. Ezen a napon a hajadon lányokat a legények úgy tréfálták meg, hogy kongózás, azaz ostorpattogtatás és gúnyos rigmusok fújása közben a gulyával együtt ki akarták őket hajtani a legelőre. Közben még énekeltek is: „Kinek van eladó leánya, hajtsa ki a szűzgulyára!”

Marosi Anita

Kárpátalja.ma