Kárpátalja anno: az ungvári Schwartz-kályhagyár

Ezt a hetet is indítsuk reklámmal. Ezúttal egy ungvári kályhagyáros, Schwartz Simon kínálatát és szolgáltatásait ismerhetjük meg.

Az Ung újság 1908. júliusi számában az alábbi hirdetményt adta fel a gyáros:

„SCHWARTZ SIMON mű-anyagipar és kályhagyára

Kályha-átrakás és javítás jutányosan eszközöltetik. Ungváron.

Van szerencsém tisztelettel szives tudomására hozni, hogy Ungváron (Füzes-utca) egy, a mai kor igényeinek teljesen megfelelően berendezett műagyagipar- és kályhagyárat létesítettem. Gyáramban minden e szakba vágó cikkek, u. m. műteracotta szobadíszek, szobrok, építkezési dísztárgyak rajz szerint minden stylben, úgy teracottából, mint gipszből; továbbá cserépkályhák, az általánosan legjobbnak elismert tűzálló ungvári agyagból a legmodernebb színekben és kivitelben készíttetnek. Kályháim felállítását magam eszközlöm és azoknak tartósságáért, nemkülönben fűtőképességeért teljes szavatosságot vállalok. Megrendelések – úgy helybeliek, mint vidékiek – pontosan és gyorsan teljesittetnek. Kívánatra készségesen szolgálok költségvetésekkel, melyek elkészítéséhez szíveskedjék a fűtendő helyiség köbtartalmát velem közölni. Szives megbízásait kérve, maradiam kiváló tisztelettel Shwartz Simon.”

Marosi Anita

Kárpátalja.ma