Kárpátalja anno: dr. Ortutay Elemér görögkatolikus pap, teológiai tanár

A kárpátaljai görögkatolikus egyház illegalitásban eltöltött évtizedeinek, majd a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye újjáéledésének meghatározó alakja dr. Ortutay Elemér pap, teológiai tanár. Holnap lenne 99 éves.

1916. június 2-án született a Huszti járásban, Kövesligeten (Drahovo). Édesapja, Ortutay Jenő görögkatolikus kanonok, szentszéki tanácsos, magyar országgyűlési képviselő volt. 1928-tól 1938-ig Beregszász városbírójaként tevékenykedett, így a család is a Vérke-parti városba költözött. Ortutay Elemér itt végezte el az állami főgimnáziumot 1936-ban. Addigra eldőlt, hogy édesapja hivatását követi. Teológiai tanulmányait Olmützben és Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte el, s 1941-ben védte meg doktori címét.

Házasságot kötött Vitéz Gabriellával, öt gyermekük született. Ortutay Elemért Ungváron szentelték pappá. Először káplánként szolgált, illetve hitoktatott és vezette a helyi cserkészcsapatot. 1945-től az ungvári papnevelő intézet teológiai tanára lett.

Csak néhány évig taníthatott, ugyanis a szovjet csapatok 1944-es bevonulásával megkezdődött a görögkatolikus egyház elnyomása.

Édesapját, Ortutay Jenőt tízévi javító munkatáborra, ötévi polgári jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. Sohasem térhetett haza, 1950. december 24-én az oroszországi Abezben halt meg, sírját csak egy „L-36” feliratú fatábla jelzi.

Ortutay Elemér sem tagadta meg a hitét, ezért 1949-ben 25 évi börtönre ítélték, melyet Vorkután, a Gulag egyik legkegyetlenebb táborában kellett letöltenie, ahol egy szénbányában dolgozott. Később egészségügyi állapota miatt megengedték, hogy a felszíni építkezéseken vegyen részt.

1956-ban engedték szabadon, de továbbra sem működhetett papként. Egy ungvári kályhagyárban dolgozott 17 évig, majd további két év át raktáros volt. Eközben a titkosrendőrség folyamatosan szemmel tartotta. Ám őt ez sem tartotta vissza attól, hogy otthon elvégezze a görögkatolikus szertartásokat, illetve kiszolgáltassa a szentségeket és temessen. Emellett arra törekedett, hogy kinevelje az új papi generációt: 18 fiatalt készített fel lelkészi pályára, akiket Chira Sándor titkos püspök szentelt pappá.

1989-ben legalizálták a görögkatolikus egyházat Kárpátalján. Ortutay Elemér számos egyházközségben végzett szent liturgiát, valamint részt vett a templomok visszavételénél. Emellett írt, számos cikke jelent meg a kárpátaljai és az anyaországi sajtóban, illetve „…Holnap is felkel a Nap” címmel életrajzi témájú könyvet adott ki.

1997. január 25-én hunyt el Ungváron.

2007-ben a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium (az egykori Vérke-parti főgimnázium jogutódja – szerk.) épületének falán emléktáblát avattak a tiszteletére.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma