Kárpátalja anno: Ferenc József császár ungvári komasága

Nem akármilyen megtiszteltetés érte a Wachtler-házaspárt 1910-ben: maga I. Ferenc József osztrák császár és magyar király lett gyermekük keresztapja, s így az Ungváron élő nagybácsi, Tomajko István komája.

A történetet a Határszéli Ujság 1910. szeptember 12-i száma írta meg:

„Hogy jutott érdemes polgártársunk, Tomajko István ungvári iparos ahhoz a megtiszteltetéshez, hogy I. Ferenc Józseffel, Ausztria császárjával és Magyarország királyával komasági viszonyba lépjen? Mert az ügy bármily hihetetlennek látszik is, különben az utóbbi napokban valóban megtörtént. Wachtler Miksa, Miskolcon állomásozó 65. gyalogezredbeli főhadnagynak és feleségének, Tomajko Vilmának ugyanis augusztus 18-án, éppen Ő Felségének a születésnapján fiúgyermekük született. A boldog apának ekkor az a szerencsés ötlete támadt, hogy augusztus 18-ának emlékére, ő Felségét kéri föl az újszülött keresztapjának. Gondolatát közölte feljebbvalóival és tiszttársaival, akik ezt stilszerűnek találták. Wächter Miksa főhadnagy ekkor egy felségfolyamodványt nyújtott be a kabinetirodához, melyben a legalázatosabban megkérte Ferenc Józsefet a komaság elvállalására. A válasz nem soká késett. Egy hét múlva 35 soros sürgöny érkezett a kabinetirodától a főhadnagy címére, mely közölte Ő Felsége legmagasabb elhatározását, hogy elvállalja a főhadnagy gyermekének keresztapaságát. A sürgönnyel egyidejűleg egy csomó ajándék is érkezett – ékszerek és értékpapírok – a főhadnagyi pár és újszülött gyermekük részére. Így lépett Tomajko István polgártársunk komasági viszonyba Magyarország apostoli királyával.”

Marosi Anita

Kárpátalja.ma