Kárpátalja anno: Révész Imre püspök Bereg vármegyében

Igazán különleges az a régi felvétel, amely Révész Imre püspök 1940-es Bereg vármegyei látogatásán készült a bátyúi vasútállomáson.

A képeslapra az alábbi szöveget írták: „Főtiszteletű és méltóságos a nagy tiszántúli egyházkerület túdós és apostol lelkű püspökének D. Dr. Révész Imrének; felszabadúlásunk emlékére hűségünk, tiszteletünk és őszinte ragaszkodásunk jeléül, abból a nevezetes alkalomból amikor elsőizben lépte át kiséretével főtiszteletűséged egyházmegyénk határát a bátyúi állomáson, ahol a beregi ref. egyházmegye nevében Bary Gyula esperes és fekésházi Fekésházy Sándor egyházmegyei gondnok, a vármegye nevében pedig fekésházi Fekésházy Zoltán Bereg és Ugocsa vármegyék alispánja üdvözölték. Bátyú 1940 V. 27.”

(Forrás: www.mandadb.hu)

Marosi Anita

Kárpátalja.ma