Kárpátalja anno: tanítóképzőt Beregszászba!

Szerző: | 2015.06.22., 10:36 | Kárpátalja anno

Kárpátaljai iskola 1937-ben (Forrás: www.vk.com)

Harmadik évtizede működik Beregszászban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, amely fennállása óta több száz hallgatónak adott pedagógusi diplomát, s melynek köszönhetően Kárpátalja iskoláiba és óvodáiba megfelelően képzett tanárok, tanítók és óvodapedagógusok kerültek.

Kevésbé ismert, hogy már sokkal korábban, az 1930-as években is felvetődött egy beregszászi tanítóképző felállításának gondolata.

1936-ban a város képviselőtestülete Polchy István (1885–1943) közjegyző, magyar nemzeti párti képviselő javaslatára azzal az indítvánnyal fordult az iskolaügyi minisztériumhoz, hogy létesítsenek tanítóképzőt Beregszászban.

Kérésüket azzal indokolták, hogy Kárpátalján nincs megfelelő pedagógus-utánpótlás. Pozsonyban működik ugyan képző, de az anyagilag megterhelő a kárpátaljaiak számára. Emellett az ott végzett tanítók közül csak alig jut egy-egy erre a vidékre. További érvként említették meg, hogy a Beregszászban képzett tanítók jobban ismernék a helyi szokásokat, könnyebben boldogulnának a gyerekekkel és szüleikkel. (Érdekes, hogy nem említik a munkácsi tanítóképzőt, mely 1914-ben kezdte meg működését.)

A beregszászi beadványra adott választ az ungvári Országos Hivatal 1936. június 22-én (éppen 79 éve) tette közzé: az iskolaügyi minisztérium határozata szerint egy beregszászi tanítóképző felállítása „tárgyi, pedagógiai és költségvetési akadályokba ütközik”, ezért elutasították az annak megvalósítására irányuló kérelmet.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This