Kárpátalja anno: újévi jóslat

A Bereg c. hetilap 1889. január 6-i számában Benécs Gusztáv verse hosszan ecseteli, mire is számíthatnak az olvasók az új esztendőben.

A tréfás költemény talán még ma is megállja a helyét:

1889-re

Jövendő mondókra rossz idő jár már ma,

A próféták ellen szörnyű nagy a lárma,

Kalendáriumból is kihalt a „100 éves“,

Rossz időt, bajt csak a „köszvény“ s „tyúkszem“ érez.

Tűnnek, tünedeznek a régi virtusok,

Melyekhez elmémmel a múltba szálldosok…

Ma csak az kell, a mi „modern“, „herczig“ s mi „chic”,

Álmok után futnak dőre Bohó Misik.

Azonban én mégis felajzom a lantom,

S a jövő folyását szerte elkurjantom.

Ha jóslásim közül betelik egy-kettő,

Oka, hogy dilettáns vagyok és még kezdő.

Vénebb lesz egy évvel, minden szép lány s asszony,

Okosak ügyesen osztoznak a hasznon.

Ez uj esztendő is sok rosszat és jót hoz.

A „vén kecske“ most is hozzányúl a sóhoz.

Szerelmet biztosan sokan vallanak majd;

S soknak is zudit ez árva fejére bajt.

De hogy ne csalódjék férfi s nő szerelmén,

Tűzbe tenni kezem már ezért nem merném.

Ki nem házasodik ezen hosszú éven,

Annak – bizony mondom – neje nem is lészen.

De ki anyósával összerugja a patkót,

Annak házi csendje mindörökre megholt.

Ha nem lesz ez évben pusztító betegség,

Melyben erő, épség áldozatul essék:

úgy egészségesek lesznek az emberek,

De a doctorokról szólni már nem merek.

Kinek adóssága halomra gyűl szépen,

Nem hiszem, hogy tőkepénzre is szert tészen.

Eladó lány sok lesz, lesz a ki nevelje,

El is kél, kinek lesz mit apritni tejbe.

Ha a kopasz fejű, ravasz diplomaták

Egymásnak becsületszavukat is adák,

Hogy békét akarnak, s nem törnek egymásra,

Ugy nem lesz háború, akárki meglássa.

De azért „soroznak“, s aki majd beválik.

Bizony uniformba bujtatják azt állig.

Ki csámpás és görbe, azt nem rántják elő,

Hanem lesz belőle simplex népfelkelő.

Ha búzában, zabban fagy, eső nem tesz kárt.

Vagy a rozsda, egér, szárazság meg nem árt,

Ha jól munkált földbe vetettél jó magot:

Bő áldást szed össze majdan munkás karod.

Rut filloxerának ha lesz pusztulása,

Bőven terem bor a torra, áldomásra,

Ki nem bírja inni, hamar berúg tőle,

Hátra megyen, pedig elindult előre.

Ki kártyázni fog, nyer, vagy veszt bizonyára.

A „kibicz” is bosszant, hogyha jár a szája.

Ha kiesik messze Húshagyókedd napja:

Hosszú lesz a farsang – mindenki tudhatja.

Mulatságokban hát lesz részünk jó bőven

S ezt szeretni fogja bizonnyal a nőnem.

Női öltönyöknél, – nem csalódom talán –

Kevés a fedezet és sok lesz a hiány.

A csalfa menyecskék magva se vész még ki,

Az ügyes a mézet nem fogja csak nézni!

Ez évben is ural a papucskormány itt-ott,

A férjnek nem muszáj megtudni a titkot.

Csendes lemondással lehet szarvas állat,

Azért a tárcza az asszonynál is állhat…

Ki készpénzzel fizet, az nem él hitelre,

Kinek fel lesz vágva, jól forog a nyelve.

Ki lutrira nem tesz, az pénzt nem is nyerhet,

Szamárra nem tesznek drága, finom nyerget.

De azért a szamárlépcsőn fokról-fokra

Jó protekczióval lehet vinni sokra.

Kéz kezet mos, mondja régóta az ének,

Vigyázzatok erre ifjak és vének,

Ám verebet fogni ne indulj el dobbal,

Kinek szekerén ülsz, azé legyen a dal.

Biztosra vehetjük: több nap lesz, mint kolbász,

Ki tehát igyekszik, ugy intézni dolgát,

Hogy addig nyújtózik, míg ér takarója,

Mi kötelessége, gondosan lerója;

Ki nem lesz örök rab rossz szenvedélyinél,

Az, – sokat teszek rá – biztosan „holtig él“!

Nem kell sokat ez uj évben búsulnia:

 Éltében meglesz a kellő harmónia.

Tartós szárazság lesz, ha soká nem esik,

A lump mind megissza összes keresetit,

Sült galamb a szánkba ez idén se repül,

Kozák a baleket megfogja remekül.

Bornak, pálinkának ha felmegy az ára,

Lesz az a korhelyek nagy bosszúságára.

Kedves olvasó e versben az a morál:

Hogy a jó „Beregre“ rögtön prenumerálj!

Marosi Anita

Kárpátalja.ma