rakoczi ferenc zrinyi ilona

Legendák Kárpátalján: A kis Rákóczi és a térkép

Kárpátalján nagy tiszteletben áll II. Rákóczi Ferenc emléke. A róla elnevezett szabadságharcot vezető fejedelem gyermekkora nagy részét Munkács várának biztonságot nyújtó falai közt töltötte anyjával, Zrínyi Ilonával és testvérével, Juliannával.rakoczi ferenc zrinyi ilona

I. Rákóczi Ferenc halála után 1682-ben az özvegy Zrínyi Ilona házasságot kötött Thököly Imrével, aki részt vett a törökök Bécs elleni hadjáratában. Miután elvesztette a szultán bizalmát, Thököly fogságba került. Az osztrákok ezután 1688 novemberében ostrom alá vették a munkácsi várat. Zrínyi Ilona hősiesen állt helyt, bátorsága és kitartása a ma élő nemzedék számára is példaértékű lehet. A kimerítő ostrom végül mégis megadásra kényszerítette, ily módon 1688-ban I. Lipót csapatai elfoglalták a várat. Zrínyi Ilonát egy bécsi kolostorba zárták, a Rákóczi-árvák gyámja pedig I. Lipót lett. Anyjukkal együtt Bécsbe kísérték őket, ahonnan csak császári engedéllyel távozhattak. Erre az időszakra utalva maradt fenn egy kedves legenda, mely az én egyik személyes kedvencemmé vált. Úgy hiszem, üzenetét nem kell magyaráznom sem határon innen, sem határon túl élő Olvasóinknak…

„Mesélik, hogy egy alkalommal egy osztrák gróf várában egy térkép ragadta meg a kis Rákóczi figyelmét. Az akkori Magyarország térképe. Rákóczi magánkívül szaladt a térképhez, mohón keresett, kutatott rajta valamit.
– Mit keres rajta? – kérdezték a melléje rendelt új nevelői, a páterek.
– Munkácsot! – felelte a gyermekifjú.
S mikor megtalálta, szeméből megeredt a könny:
– Munkács! Munkács! – ráborult a térképre és keservesen sírt. Hazáját, szülőföldjét, otthonát siratta.
A páterek nem értették a dolgot, csodálkozva kérdezték, mi történt vele, mi bántja?
– Nem lehet oly hamar felejteni! – zokogta a hőslelkű gyermek.”

(A legenda megtalálható a Dupka György és Zubánics László által összeállított Szépasszony dombja című kötetben.)
Kocsis Julianna
Kárpátalja.ma