dolha

Legendák Kárpátalján: A Lemácski története

II. Rákóczi Ferenc emléke igen nagy tiszteletben áll Kárpátalján, de nem csak a magyar lakosság körében. Nevét tisztelet övezi a sokat szenvedett, létének elismeréséért gyakorta küzdő ruszin nép közt is.dolha

Az ő legendáikban is felbukkan a fejedelem alakja. Egyik legismertebb mondájuk Dolha környékéhez köthető.
Dolha – vagy régi magyar nevén Hosszúmező – az Ilosvai járás egyik kiemelkedő települése. A Dolha-patak és a Borzsa folyó egyesülésénél, Nagyszőlőstől mintegy 43 kilométerre terül el. A javarészt ruszinok lakta helység eredete egészen a XIV. századra vezethető vissza. Kedves, barátságos nép, akik ma is szeretettel emlékeznek múltjukra. Alkalmam nyílt beszélgetni a város néhány idős lakosával, így személyesen győződhettem meg a ruszin és magyar nép baráti, testvéri viszonyáról. Lássuk hát, milyen történetet őriz Dolha és környéke a régmúltból.

„Van Dolhán egy szép, széles mező a Borzsa folyó és a Zselizár-domb között. Ezt a mezőt mind a mai napig »Lemácski«-nak hívják.
Régen másképp nevezték, csak azóta hívják így, amióta itt egy nevezetes esemény történt.
Elterjedt a hír a ruszinok között, hogy Rákóczi elindult Lengyelországból felszabadítani a népet és megszabadítani az orosz vallást a pápistától.
Mindenütt azt beszélték, hogy a ruszinoknak segíteni kell Rákóczit.
Ez a hír először a lemákok (a lemákok (lemkek, lemkók) a ruszinok egyik néprajzi csoportja – a szerk.) között terjedt el. A lemákok otthagyták házaikat, feleségeiket, gyermekeiket, hogy kiharcolják a szabadságukat. Kaszát, kapát, baltát, néhányan meg cséphadarót fogtak s elindultak Máramarosba, hogy ott egyesüljenek Rákóczi hadaival.
De a császári generálisok megtudták ezt. A lemákok Bereg megyéből csak Dolháig értek. Ott a falu melletti mezőn zajlott le az első csata a kurucok és a labancok, a ruszinok és a császáriak között.
Hej, patakokban folyt ott a vér!
Nagyon sok ruszin elesett, ontotta ki a vérét, mert a császár katonái jól fel voltak fegyverezve, a ruszinokat pedig csupán a lelkesedés hajtotta, mert nem volt fegyverük. Ettől az időtől nevezik ezt a mezőt »Lemácski«-nak.”

(A legenda megtalálható a Dupka György és Zubánics László által összeállított Szépasszony dombja című kötetben.)
Kocsis Julianna
Kárpátalja.ma