Legendák Kárpátalján: a Nevickei vár története

Kárpátalja területén az évszázadok során számos vár nyújtott menedéket a népnek s uralkodóiknak az ellenség támadásai elől. Ezek közül az egyik legismertebb a Nevickei vár.


Ungvártól mintegy 12 kilométerre, a Vajda-patak és az Ung-folyó által közrefogott 260 m magas vulkanikus sziklán magasodik a nevickei várrom. A hajdanán az Uzsoki-hágóhoz vezető út őrzését szolgáló vár sokszor cserélt gazdát. Keletkezése egészen a XII. századig nyúlik vissza: ekkor már egy földvár igyekezett biztosítani a magyar királyi érdekeket. Később az erődöt folyamatosan építették, bővítették, elsőként egy kör alakú lakótornyot emeltek hozzá kőből. A várat 1279-ben IV. László az Aba családnak ajándékozta, akik négyszögletes toronnyal erősítették meg azt. Következő ura Károly Róbert volt 1317-ben, majd 1328-ban a Drugethek tettek szert rá. A gyakorta cserélődő várurak folyamatosan bővítették, erősítették az építményt. Végül a XVI. században nyerte el végleges alakját. A XVI. század második felében a várat birtokló Drugeth család két pártra szakadt, s az erőd hol a család egyik, hol pedig a másik részének igényeit szolgálta. 1619-ben Bethlen Gábor, majd 1644-ben I. Rákóczi György vette be. A vár utolsó ura attól való félelmében, hogy a császáriak a vele folytatott háború során esetleg felhasználják ellene, leromboltatta. A híres vár azóta romokban hever, s csak a krónikákból ismerjük bús falainak kalandos történetét.
A vár keletkezését ki így, ki úgy meséli, s nehéz lenne utánajárni, kinek is van igaza. Azt azonban biztosan tudjuk, hogy az erős várfalakat szívós örökzöld borostyán borította, s a ma a romokon zöldellő növény útját követve szerelmi dráma nyomaira bukkanhatunk:

„Gara, Munkács hercege, jegyben járt a szépséges Perényi Krisztina baronesszel. A házasságból azonban semmi sem lett: a bárókisasszonyt elhódította tőle Upor, a nevickei várúr.
A sértett herceg bosszút esküdött és sereggel indult Nevicke ellen, hogy vérrel mossa le a rajta esett gyalázatot.
A nem várt támadás készületlenül érte Uport. A várban nem volt elegendő lőszer és eleség. Így hát Upor alkudozásokba volt kénytelen bocsátkozni… Szorultságában nagy váltságdíjat ajánlott fel ellenfelének.
Pénzem az van nékem is elég, de nincs felségem mondta Gara válaszképpen.  Add becsületszavad, hogy ha lányod születik, tizenhat éves korában nekem adod feleségül, s én elvonulok seregemmel.
Azt remélve, hogy a herceg időközben megnősül vagy csatában esik el, Upor elfogadta a feltételt.
Egy év múlva Upornak leánya született, akit Juditnak kereszteltek. A herceggel kapcsolatos titkos reményei azonban nem váltak valóra…
Telt-múlt az idő, s Judit gyönyörű szép hajadonná lett. Sejtelme sem volt a régi egyezségről, s beleszeretett apja solymászába.
Hamarosan azonban elérkezett tizenhatodik születésnapja, s Gara herceg jelentkezett a menyasszonyáért.
Judit azonban hallani sem akart az apjával egyidős, s már öregedő hercegről. Erre apja, hogy adott szavát megtartsa, erőszakhoz folyamodott, s lányát bezáratta az egyik toronyszobába. Közben pedig kitűzte az esküvő napját. A lovagteremben összegyűlt az előkelő násznép. Mielőtt azonban a lakodalmi menet elindult volna a várkápolnába, Judit hirtelen felrántotta a terem ablakát, s levetette magát a tátongó mélységbe. Vére pirosra festette a várhegy szikláit.
A kiomló vér bosszúért kiáltott. És a büntetés nem maradt el: hirtelen villám csapott az ártatlan vérrel beszennyezett várba, s egész népével együtt elpusztította.
Azóta áll romokban Nevicke titokzatos vára. Judit kiömlő vére pedig borostyánná vált, amely örökzöld lombjával most is befutja a várhegy meredek szikláit a hű szerelem hervadhatatlan jelképéül.”
(A legenda megtalálható a www.ukrajna.karpatszallas.net weboldalon.)

Kocsis Julianna
Kárpátalja. ma