fancsika

Legendák Kárpátalján: Fancsika és Mátyfalva nevének eredete

Mátyás, az igazságos – él a mondás az egyik legnagyobbnak tartott magyar királyról. Alakját számtalan népmese és monda őrizte meg az utókornak, s ezek közül néhány épp vidékünkhöz, Kárpátaljához kapcsolódik.fancsika

Az egyik legismertebb a Fancsika és Mátyfalva nevének eredetéről szóló legenda.
Ha Újlaktól Nagyszőlős irányába indulunk, rövidesen e két falu felé vezető letérőkhöz érünk: Mátyfalva balról, Fancsika jobbról hívogat . Utóbbi egykor magyarlakta település volt, noha mára ukrán ajkúak alkotják a lakosság többségét. Nevének első írásos említése egészen az 1300-as évekig nyúlik vissza. Eredetét a hivatalos források egy Fancsika nevű ispánnak tulajdonítják, ő utána kaphatta elnevezését a falu. A nép azonban másként tartja számon, ahogy az rövidesen ki is derül… De előbb nézzük meg, mi is a helyzet a közelben lévő Mátyfalvával!
Az említett községet Magfalua néven 1326-ban említették először írásban, valószínűleg a XII. században alapították. Ma, Fancsikához hasonlóan erre a községre is jellemző az (el)szlávosodás. Ennek egyik fő oka az, hogy az utóbbi években számos, a Felső-Tisza-vidékről származó család választotta otthonául e csendes, békés környéket.
Ám elég a száraz adatokból, jöjjön inkább a történet, mely fényt derít végre Mátyás király és a két kárpátaljai falucska kapcsolatára:

„Mátyás, az igazságos király gyakran álruhában járta az országot. Megis¬merte az emberek életét, meghallgatta panaszaikat, s mindig a szegények pártját fogta. Volt úgy, hogy egész udvarával felkerekedett s vadászatra in¬dult, így jutott el erre a vidékre is. Akkor még itt, a Tisza partján hatalmas erdőrengetegek voltak. Csak itt-ott húzódott meg a fák alatt egy-egy kis falu szalmatetős házakkal, az ablakokban, a tornácokon virító muskátlikkal.
Mátyás vadászgatott a Tisza mentén, járta az erdőket, ligeteket.
Egy alkalommal az egyik tisztáson, a Tisza partján meglátott egy lányt, aki a folyóban a vásznat fehérítette. Meglátta és megszerette. A lány egy itteni vadász¬nak Fanni nevű lánya volt, akit Mátyás Fannikának, Fancsikának becézett. Míg a király itt vadászgatott, sokszor találkozott a lánnyal. Útjaik azonban mégis elváltak. Mátyás elhagyta ezt a vidéket. Azon a helyen, ahol Mátyás tanyázott, később egy falu jött létre, s azt róla Mátyfalvának nevezték el. A király a lányt birtokkal ajándé¬kozta meg, s a falunak, amit a királytól ajándékba kapott, Fancsika lett a neve.”

(A legenda megtalálható a Dupka György és Zubánics László által összeállított Szépasszony dombja című kötetben.)
Kocsis Julianna
Kárpátalja.ma