Legendák Kárpátalján: Pintye Gregor haragszik

Van a Máramarosi-havasokban, a Tisza bal partján egy hatalmas szikla, melyet a nép Pintye sziklájának nevez. Úgy tartják, ha e sziklafal fölött gyülekeznek a sötét esőfelhők, nagy dörgés, villámlás kísérte eső érkezik a Felső-Tisza-vidékre. A környék idősebb lakói pedig ilyenkor megjegyzik: „Pintye Gregor haragszik, égiháború lesz!”
Pintye Gregor, a szikla névadója Máramaros egyik leghíresebb opriskja volt. A híres haramia alakja számos történetben, népdalban megelevenedik mind a román, mind a szláv néphagyományban.

Hol így, hol úgy emlegetik, de máig élénken élnek a róla szóló mondák.
„Valamikor a régmúlt időkben élt ezen a tájon egy hírhedt haramia: Pintye Gregor volt a neve. Bandájával rettegésben tartotta az embereket: rabolt, ölt, fosztogatott, nem kímélt senkit: se szegényt, se gazdagot. Nagy bitang volt, ha úgy jött, hát behódolt a kurucoknak, vagy éppen a labancoknak, csakhogy rabolni tudjon. Mikor már nagyon sok volt a rovásán, a kurucok és a labancok összefogtak, hogy elfogják a bandavezért. Sokáig nem sikerült, mert Pintye úgy ismerte a hegyeket, mint a két tenyerét. Hanem egyszer bekerítették csapatát: egyik oldalról a kurucok, másikról meg a labancok, minden emberét lekaszabolták, de Pintye megugrott fekete lován. Üldözőbe vették, kergették hegyen-völgyön, mígnem az feljutott a sziklás hegyre. Megállt a hatalmas szakadék felett, körülnézett és látta, hogy az üldözők már nagyon a nyomában vannak. Elkáromkodta magát és megugratta fekete lovát. Látták a katonák, hogy nem zuhant le a szikláról, hanem hatalmas fekete felhővé változott. Akkor megnyílt az ég, villámok cikáztak, mennydörgött az ég, eleredt a nagy eső. A katonák nagyon megijedtek, keresztet vetettek és gyorsan elhagyták a hegyet.
Azóta nevezik a hegyet Pintyesziklájának, és ha felette fellegek gyülekeznek, biztos, hogy égiháború lesz.”

(A legenda megtalálható a Dupka György és Zubánics László által összeállított Szépasszony dombja című kötetben.)

Kocsis Julianna
Kárpátalja.ma