Nyelvi jogaink: űrlapok a hivatalos intézményekben

Nyelvi jogaink: űrlapok a hivatalos intézményekben

Mivel azokon a területeken, ahol a magyar anyanyelvűek aránya eléri a lakosság egytizedét, a jogszabály lehetővé a teszi a többnyelvű hivatali ügyintézést, értelemszerűen az is lehetséges, hogy – az illetékes tanács határozata alapján – kétnyelvű (ukrán–magyar) adatlapok, nyomtatványok, űrlapok, számlák, elismervények stb. kerüljenek használatba a hivatalokban, önkormányzatoknál, cégeknél, vállalatoknál.

Mezőváriban a tehetséggondozásban hisznek

Mezőváriban a tehetséggondozásban hisznek

Az iskola az egyén fejlődésének meghatározó színtere, ahol az ismeretanyag átadása mellett fontos a szellemi, erkölcsi értékek továbbörökítése és megőrzése, az egyén szocializációja s a tehetséggondozás.

End of content

End of content