2018. március 15., csütörtök

[vc_row][vc_column width=”1/2″][bsf-info-box icon=”Defaults-heart” icon_size=”32″ icon_color=”#81d742″ icon_animation=”fadeIn” title=”Névnap” hover_effect=”style_3″]Kristóf – német eredetű; jelentése: hatalom + harc.[/bsf-info-box][/vc_column][vc_column width=”1/2″][bsf-info-box icon=”Defaults-user” icon_size=”32″ icon_color=”#81d742″ title=”Idézet” hover_effect=”style_3″]

Ne csak merengjünk a múltnak dicsőségén, ne védelmezzük az eltűnt idők korhadó alkotásait, ne csak átkunk és imádságunk szálljon ellenségeink ellen, hanem alapítsuk meg a jövendőt, szerezzünk jogot és szabadságot a népnek, lelkesedést a nemzetnek, s szegezzünk fegyvert, éleset és súlyosat, az ellenség ellen.

Eötvös Károly

[/bsf-info-box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tabs interval=”0″][vc_tab title=”A nap aktualitása” tab_id=”1401028353-1-932bd2-730b”][vc_column_text]EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Kis Albert (Barkaszó, 1664 –1704. március 15 után)

Kuruc ezereskapitány, szökött jobbágy. Thököly seregében hadnagyi rangra vitte. Követte Thökölyt Törökországba. 1692-ben azonban beállt a császári seregbe. 1693-ban Károlyi Sándor Szatmár vármegyei zsoldos seregével a hegyekben bujkáló kurucokat üldözte, majd miután a vármegyei zsoldból elbocsátották, maga is beállt a kurucok közé. A beregi és a salánki erdőkben a kuruc mozgalom fő szervezője lett. 1697. június 3-án La Porta váradi parancsnok elfogatta és kiszolgáltatta Károlyinak. A kurucok hegyaljai felkelésének idején börtönben volt, ahonnan sikerült megszöknie. Barkaszón megölte azt a férfit, aki Károlyi rendeletére elfogta. Bereg és Szatmár megyében folytatta a szervezkedést, de hamarosan ismét fogságba esett. La Porta haláláig Váradon raboskodott. Kiszabadulása után csatlakozott hozzá Esze Tamás, s ezután már ketten szervezték a kuruc mozgalmat.

1703-ban a dolhai vereség után a Vereckei-hágóhoz vezette csapatát II. Rákóczi Ferenc fogadására. A fejedelem Esze Tamással együtt ezereskapitánnyá nevezte ki. Amikor 1704 elején a jobbágykatonák és a nemesség között ellentétek robbantak ki, Kis Albert a jobbágyok mellé állt. Szatmár várának ostroma közben az ellentétek nyílt összecsapássá fejlődtek, ezért Rákóczi a nemesség eltántorodásától tartva, Kis Albertet elfogatta és kivégeztette.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

 MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

Nemzeti ünnep

–          Kinyomtatják a 12 pontot, és Petőfi költeményét, a Nemzeti dalt (1848).

–          Az új Nemzeti Színház megnyitja kapuit (2003)

–          Az első híd Buda és Pest között 46 pontonra épült. Emlékezvén a régi időkre, a fővárosiak 2003-ban ismét hajóhídon sétálhattak át a Duna egyik partjáról a másikra.

–          Paulay Ede (1836) színész, a Nemzeti Színház igazgatója, az első európai színvonalú magyar rendező.

–          Aba-Novák Vilmos festőművész (1894), számos külföldi és magyar kitüntetés tulajdonosa. Mint freskófestő, a hivatalos állami és egyházi megbízások legnépszerűbb alkotója. Legismertebb alkotása a szegedi Hősök Kapuja és a Székesfehérvári Szent István Mauzóleum. 1945 után mindkettőt lemeszelték, de az utóbbi években helyreállították, s ma ismét láthatóak a monumentális remekművek.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”A nap igéje” tab_id=”1401028353-2-72bd2-730b”][vc_column_text]VIGYÁZZ A BÜSZKESÉGGEL!

„Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság.” (Példabeszédek 16:18)

Gondold végig, mire szoktunk büszkék lenni: az otthonunkra, az autóinkra, a bekeretezett diplománkra, a társaságra, melyben forgunk, vagy tisztségre, amit betöltünk. Ha keményen megdolgoztál azért, hogy eljuss oda, ahol vagy, akkor vigyázz a büszkeséggel! Pál azt kérdezi: „Mert ki tesz téged különbbé? Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna?” (1Korinthus 4:7). Nos, akkor mit kellene tenned? 1) Vizsgáld meg, mit tartasz magadról, arról, amid van, és arról, amit megtehetsz. Jézus azt mondta: „nélkülem semmit sem tudtok cselekedni” (János 15:5). Emlékeztesd magad arra: „Én csak a kesztyű vagyok Isten kezén. Nem én cselekszem, hanem ő.” Ez segít megőrizni a megfelelő időpontot. 2) Ne csak magadra összpontosíts, figyelj oda másokra! Aki csak magával van elfoglalva, annak nagyon beszűkült az élete. „Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is” (Filippi 2:4). 3) Tisztelj és értékelj mindenkit, akivel találkozol, a társadalmi helyzetétől, nemzetiségétől, nemétől vagy ,ás megkülönböztető tényezőktől függetlenül. Ha alázatban jársz, az emberek tisztelni fognak, elfogadják véleményedet, és nem gyanakodnak mögötte önző szándékra. A Biblia azt mondja: „Hat dolgot gyűlöl az Úr, sőt hét dolog utálatos előtte: A nagyravágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek, a gonosz terveket koholó szív, a rosszra sietve futó lábak, a hazugságot beszélő hamis tanú és a testvérek közt viszályt szító ember.” (Példabeszédek 6:16-19). Ma óvakodj a büszkeségtől!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab tab_id=”05a52131-18cb-22bd2-730b” title=”A nap liturgiája”][vc_column_text]Hofbauer Szent Kelemen

(Morvaország, Tasswitz, 1751. december 26. – Bécs, 1820. március 15.)

Özvegy édesanyja egyedül nevelte. Szűkös anyagi körülményeik nem tették lehetővé, hogy tanulhasson. Elsajátította a pékmesterséget, s így tartotta el magukat és gyűjtött némi pénzt a tanulásra. Huszonegy éves korában elkezdhette tanulmányait. Ám a középiskola évei alatt elfogyott a megtakarított pénz, ezért az egyetemet már el sem kezdhette. 1780-ban Bécsben egy bőkezű jótevő lehetővé tette számára, hogy elvégezze a teológiai stúdiumokat. 1785-ben Rómában belépett a redemptoristák bontakozó rendjébe. Egy véletlen folytán ismét Bécsbe került. Már haláláig itt is maradt. Személyiségének kisugárzó erejével a katolikus reform elindítójává vált. Foglalkozott a betegekkel és bevezette a lelkipásztorkodás új formáját, a családlátogatásokat. Ugyanolyan természetességgel mozgott a nemesek körében, mint a tudósok és diákok között. Gyakran hívta meg asztalához Széchényi Ferenc gróf is. 1909. május 20-án avatták szentté.

Azt mondják, a magyar nép pesszimista, az ifjúságot pedig a tartatlan jelzővel illetik. Ott az önbecsülés, itt az állhatatosság hiányzik. Ha valami elsőre, minimális energia befektetéssel nem sikerül, azt már eleve elrendelt kudarcként éljük meg. A “nekem úgysem sikerülhet” jelszóval – szinte esélyt sem adva a Gondviselésnek -, mint vert sereg, önként “visszavonulunk”… (Sajnos ez a mentalitás a hívő emberek többségének is jellemzője.)

Vajon mi lett volna Kelemenből, ha belenyugszik sanyarú sorsába és megmarad “kétkezi” munkásnak, vagy amikor egyetemistaként elfogyott a pénze és elkeseredésében mindent feladva hátat fordít gyermekkori álmának?

Hány és hány fiatal hagyja abba tanulmányait a pillanatnyi sikertelenség (rosszul sikerült vizsga, félév) után? Megriadva a próbáktól, mennyi jobb sorsra érdemes ember kallódik el? Az igazán fontos, nagy dolgokért tudni kell áldozatot vállalni. Nem az a legnagyobb tragédia, ha esetleg mások nem bíznak céljaink elérésében, a helyzet akkor válik menthetetlenné, ha mi sem bízunk önmagunkban.

Bécs apostolának élete szép példa arra, hogy hittel, kitartással és kemény munkával elérhetjük céljainkat.

bacskaplebania.hu[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row]