2019. november 17., vasárnap

Szerző: | 2019.11.17., 00:00 | Kalendárium

Csokonai Vitéz Mihály

[vc_row][vc_column width=”1/2″][bsf-info-box icon=”Defaults-heart” icon_size=”32″ icon_color=”#81d742″ icon_animation=”fadeIn” title=”Névnap” hover_effect=”style_3″]Gergő – a Gergely magyar alakváltozata.

Hortenzia – latin eredetű; jelentése: kerti virág.[/bsf-info-box][/vc_column][vc_column width=”1/2″][bsf-info-box icon=”Defaults-user” icon_size=”32″ icon_color=”#81d742″ title=”Idézet” hover_effect=”style_3″]

„Származás, pénz, tehetség mind kevés, ha a szerencse nem szegődik melléd. S ha minden együtt van, de megbetegszel, az élet mindent visszavesz, amit adott.”

Polgár Ernő

[/bsf-info-box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tabs interval=”0″][vc_tab title=”A nap aktualitása” tab_id=”1401028353-1-93e375-2fec”][vc_column_text]EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Papp Antal (Nagykálló, 1867. november 17. – ?,?) Munkácsi görög katolikus püspök. Teológiai tanulmányait a bp-i egyetemen végezte. 1893-ban szentelték pappá. A munkácsi püspöki irodában volt titkár, majd irodaigazgató. 1905-től apostoli protonotárius. 1912-ben a munkácsi székeskáptalan és Firczák Gyula püspök koadjutora lett. Firczák 1912 nyarán bekövetkezett halála után mint megyés püspök vette át a munkácsi egyházmegye irányítását. 1912. október 14-én püspökké szentelték. Püspökként szorgalmazta a naptáregyesítést, de egy ideig tartózkodóan viselkedett a rutén iskolai írásreformmal kapcsolatban, hogy a hittan és rutén nyelv tanításában kizárólagosan latin betűs tankönyveket vezessenek be. 1917-18 fordulóján a görög katolikus egyházra nehezedő nyomás hatására 1918. június 5-én újból cirill betűkkel jelentette meg a Nauka c. folyóiratot. 1918-ban az ungvári lelkészek és szerzetesek az ő támogatásával és jóváhagyásával hozták létre a Papi Tanácsot. Ennek  kívánságait is figyelembe véve tette közzé a Károlyi-kormány A Magyarországon élő ruszin (rutén) nemzet autonómiájáról szóló 1918. évi X. néptörvényt. Kárpátalja cseh megszállása idején Papp ungvári rezidenciájának első emeletét Castella francia tábornok foglalta el. A hatóságok korlátozták a püspököt mozgásában és főpásztori tevékenységének végzésében, vádaskodtak ellene Rómában, ezért kénytelen volt lemondani hivataláról. 1924. július 4-én a pápa felmentette a munkácsi püspökség alól és kinevezte az új, Miskolcon létesítendő egyházmegye apostoli kormányzójává.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.) 

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

Csokonai Vitéz Mihály (1773), a magyar felvilágosodás legnagyobb költője, líráját rendkívüli gondolati és érzelmi gazdagság, kifinomult zeneiség jellemzi.

Andrásfalvy Bertalan (1931) etnográfus, egyetemi tanár, a magyar népművészet nagytekintélyű szakértője, 1990-93 művelődési és közoktatási miniszter.

Wigner Jenő Nobel-díjas vegyészmérnök (1902) az elméleti fizika egyik legkiválóbb egyénisége, az USA-ban eltöltött 60 esztendő után így nyilatkozott: „Még mindig inkább magyar vagyok, mint amerikai, Budapesten sokkal több elmélyült beszélgetést hallhat az ember a kultúráról, mint Amerikában”.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”A nap igéje” tab_id=”1401028353-2-7e375-2fec”][vc_column_text]ÓRIÁSÖLŐK (2)

 „Aki hű a kevesen, a sokon is hú az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.” (Lukács 16:10)

Figyeld meg: 1) Az óriásölök nem óriás ölőként kezdik! Dávid egy szelíd zenész volt, egy alázatos pásztor, a legkisebb fiú, akin keresztülnéztek. Az előnye a hűség volt – hűség a tehetségében, hűség apja juhainak őrzésében, hűség Istenhez. A kis dolgokban gyakorolt hűség által lett a nagy dolgok mestere. A hűség a rendkívüli lelki emberek közös jellemzője. Máté adószedőként kezdte, Péter halászként, Elizeus földművesként, Jézus ácsként. Belegondoltál már, hogy Jézus több évig dolgozott ácsként, mint igehirdető_ ként? Ó hűséges volt a kis dolgokban. Isten soha nem hívott el dologtalan, gyümölcstelen életű embert. Minden jelöltje tett már valamit azelőtt is, hogy óriásölövé lett volna. Az óriásölök nem óriásölőként kezdik – de valahogy elkezdik! 2) Az óriásölök tudják, hogy a jutalom mindig nagyobb, mint a kockázat! Az élet a kockázatvállalást és a cselekvéstjutalmazza, de a sátán a félelem és szorongás szavait suttogja fülünkbe, hogy csekélyebbnek tüntesse fel a jutalmat és nagyobbnak mutassa a kockázatot. Az igazság azonban akkor is az, hogy Isten megjutalmazza azokat, akik szorgalmasan keresnek (ld. Zsidók 11:6). Hinned kell, hogy az ígéret nagyobb, mint a probléma, a cél nagyobb, mint az akadályok, és Isten nagyobb, mint az óriásod! A félelmeket legyőző hitnek a lényege az a tudat, hogy Isten nagyobb a nehézségeknél is. A félelem a Sátán fegyvere, melyet megbénításodra vet be, a hit Isten fegyvere, hogy mozgásba hozzon. Támaszkodj hát Istenre, hívd ki párbajra az óriásodat, és állj be Isten óriásölőinek sorába!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab tab_id=”05a52131-18cb-2e375-2fec” title=”A nap liturgiája”][vc_column_text]Nagy Szent Gertrúd

Istennel való egészen mély, közvetlen kapcsolat jellemezte Gertrúdot. Ez az Isten-kapcsolat megerősít bennünket az állhatatos kérésben, a kitartásban Isten parancsainak útján.
A középkor egyik legkedvesebb alakja, és írásai miatt mindenkor a lelkiélet tanítómesterei közé fog számítani. Valószínűleg Thüringiában született, 1256-ban. Ötéves korában kolostorba került, és ott Szent Mechtild volt a tanítója. Kitűnően megtanult latinul, és nagy tudományos műveltségre tett szert. 26 éves korában lelki eljegyzésben volt része az Üdvözítővel, és ettől kezdve misztikus életet élt. Csodálatos kinyilatkoztatásokban volt része, elragadtatásokban, melyeknek valódisága mellett gyermekded egyszerűsége, józan bölcsessége és feddhetetlen életszentsége tanúskodott. Kinyilatkoztatásait az Üdvözítő parancsára latin nyelven leírta. Sok írása elveszett. A megmaradottakat tökéletes latin nyelvezet, nemes egyszerűség, világosság, teológiai mélység, és forró istenszeretet jellemzi. A nép kezdettől fogva szentként tiszteli.

bacskaplebania.hu[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row]

Pin It on Pinterest

Share This