2020. augusztus 1., szombat

Szerző: | 2020.08.01., 00:00 | Kalendárium

Andy Vajna

76 éve született Andy Vajna, hollywoodi producer, az etyeki Korda Filmstúdió társtulajdonosa.

NÉVNAP:

Boglárka – magyar eredetű; jelentése: fémveretes, ékköves, gyöngyös, zománcos, gomb alakú ékítmény.

Pálma – magyar eredetű; jelentése: a növény maga.

IDÉZET:

„Mindannyian utazók vagyunk e világ vadonjában, és talán a legnagyobb kincs, amire utunk során akadhatunk, egy őszinte barát.”

Robert Louis Stevenson

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

–         Mály Gerő színész (1884) neve komikusként vált ismertté, főként ízes népi figurákat személyesített meg.

–         Hevesy György (1885) fizikus, kémikus 1944-ben a „radioaktív izotópok indikátorként való alkalmazásáért a kémiai kutatásban” átvehette a Nobel-díjat.

–         Egy pesti fogadóban megnyílt a panoptikum (1833)

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

A NAP IGÉJE:

ISTEN BÉKESSÉGE

Én békét akarok, de amint megszólalok, ők mindjárt harcra készek. (Zsolt 120,7)

A 120. zsoltár írója elkeseredetten küzd, mert nem talál békességet se közel, se távol. Ebben a fájdalmas vívódásban Istenhez könyörög, hogy szabadítsa meg a békesség gyűlölőitől.
Ma is sokan kétségbeeshetnek attól, hogy nem találnak békét a világban. Mivel vannak, akik nem akarják a békét, lehetetlennek tűnik, hogy valaha is elérjük. A folyamatos háborúk és konfliktusok nyomása alatt megfáradunk és feladjuk a reményt. Sokan saját önző érdekeikért, mások meggyőződéseikért harcolnak, és vannak olyanok, akik valamilyen eszme ellen küzdenek.
Isten békessége azonban nem a győzelemben rejlik; az a neki való engedelmes életből fakad, ha követjük a Békesség Fejedelmét, aki azt ígérte tanítványainak, hogy “Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!” (Jn 14,27)

Imádság: Békesség Istene, vigasztald meg a békétlenségben élőket, szabadítsd meg az üldözötteket, és ajándékozd meg őket a te békességeddel! Jézus nevében kérünk. Ámen.

Még a háború közepette is mienk lehet Isten békessége.
Aftab Yunis Hakim (Punjab, Pakisztán)

IMÁDKOZZUNK A HÁBORÚ SÚJTOTTA ORSZÁGOKÉRT!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.

LITURGIKUS NAPTÁR:

Ligouri Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító

1696-ban született nápolyi nemes családból. Az ügyvédi pályára lépett. Egy perrel kapcsolatban tévedésre jött rá, és ez meggyőzte a világi dolgok hiábavalóságáról. A papi pályára lépett, hivatása lett a nép nagyarányú, rendszeres és korszerű lelki gondozása. A bűnösök és lanyha keresztények is tömegesen tértek meg hatására. A népmissziók szolgálatára társulatot szervezett. XIV. Benedek pápa – látva áldozatos működésüket – jóváhagyta, és Redemptorista szervezet néven terjedt el.

Később engedelmességből elfogadta a püspöki kinevezést. Egyházmegyéjében minden plébánián missziót tartott, megszüntette az egyházi visszaéléseket: sokat tett a papság életszentségének és képzettségének érdekében. 79 élves korában visszamehetett szerzetébe, és azt vezette, még ágyhoz kötötten is. 94 éves korában halt meg; 1839-ben szentté, 1871-ben egyháztanítóvá avatták. Írásai 60 kötetet tesznek ki. Legnevezetesebb műve a Theologia Moralis, melyet a gyóntatók számára írt. Ma is népszerűek az Oltáriszentség és Szűz Mária dicsőítésére írt imái.

bacskaplebania.hu

Pin It on Pinterest

Share This